Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Psykiatri

Bensodiazepiner

Bensodiazepiner används som ångestdämpande och som sömnmedel. De fyller en funktion vid korttidsanvändning, men bör inte användas under lång tid.


Uppdaterad den: 2021-03-03

Annons

Vad är bensodiazepiner?

Bensodiazepiner har främst två användningsområden; som ångestdämpande och som sömnmedel. Mot ångest används framförallt diazepam, oxazepam och alprazolam. Mot sömnbesvär bensodiazepinbesläktade medel som zopiklon och zolpidem.

Även om läkemedlen har olika användningsområden är det inga stora skillnader rent kemiskt mellan preparaten inom gruppen. Därför är det i regel inte nödvändigt att använda både ett ångestdämpande medel och ett sömnmedel.

Annons
Annons

Hur verkar bensodiazepiner?

Vid korttidsanvändning minskar bensodiazepiner ångest och verkar lugnande, sömnframkallande och muskelavslappnande. Effekten kommer snabbt, oftast inom 30 minuter. Bensodiazepiner har få biverkningar och är billiga. När de används i rekommenderade doser och under begränsad tid leder de sällan till beroende.

De främsta nackdelarna med bensodiazepiner är dock att de kan leda till beroende, och att de kan missbrukas som berusningsmedel.

Bensodiazepiner kan ge oönskad trötthet. Användning av bensodiazepiner vid enstaka tillfällen kan leda till att man blir trött/slö och får tillfälligt nedsatt minne och prestationsförmåga. På samma sätt kan bensodiazepiner påverka förmågan att köra bil. Hos äldre ökar risken för balansproblem, vilket kan leda till fall och bland annat höftledsfraktur.

Vem har nytta av bensodiazepiner?

Bensodiazepiner används främst för att behandla tillstånd som präglas av ångest, oro och spänning. De används företrädesvis i korttidsbehandling. I undantagsfall används de också som tillfällig behandling i krissituationer.

Läkaren bör vara restriktiv med att skriva ut dessa läkemedel; bensodiazepinintag kan försvåra ett adekvat sorgearbete. Samtidigt kan det vara viktigt att behandla en svår sömnrubbning som riskerar att sätta ner individens funktion och öka risken för ytterligare komplikationer (exempelvis depression). Preparaten används i stor utsträckning för behandling av sömnproblem, företrädesvis enstaka kvällar och inte varje kväll. Bensodiazepiner används också ibland i inledningsfasen av behandling med antidepressiva läkemedel för att dämpa den ökade ångest som kan förekomma i början av behandlingen.

Annons
Annons

Beroende

Det råder enighet om att bensodiazepiner ska användas under begränsad tid eller som enstaka medicinering vid behov. Vid kontinuerlig användning i mer än tre månader är det osäkert om bensodiazepiner över huvud taget har några positiva effekter.

Regelbunden användning i mer än tre månader medför att många får svårt att sluta med bensodiazepin utan hjälp. Eftersom kroppen har vant sig vid läkemedlet har det inte längre effekt på de ursprungliga besvären, som då kan återkomma, så kallad toleransutveckling. Om man försöker minska på dosen kan abstinenssymtom uppstå som sömnsvårigheter, mag-tarmproblem och darrningar.

Försiktighet

Äldre bör använda lägre doser för att minska risken att bli för trötta av medicinen och därmed utsätta sig för risk för fallskador. De som använder bensodiazepiner måste vara uppmärksamma på att medicinen kan påverka reaktionsförmågan i samband med till exempel bilkörning och användning av maskiner. Bensodiazepiner bör inte användas tillsammans med alkohol.

Begränsad användning

Bensodiazepiner fyller en funktion vid korttidsanvändning, men bör inte användas under lång tid. Redan efter några veckors daglig användning upplever vissa att det kan vara svårt att sluta med medicinen. Bensodiazepiner verka sannolikt bättre och bevarar sin fulla effekt om man undviker att ta dem dagligen. Daglig användning av sömnmedel bör inte pågå i mer än två veckor och daglig användning av ångestdämpande medel bör inte pågå i mer än fyra veckor.

Vissa upplever efter en tids behandling att medicinen verkar sämre. Detta kan bero på toleransutveckling och man bör då inte ta en större dos av läkemedlet. Man ska inte öka dosen utöver den som läkaren rekommenderat, då detta ökar risken för att utveckla beroende.

Reaktionsförmågan och därmed körförmågan är nedsatt i två till fyra timmar efter intag av en normal dos av en bensodiazepin. Man bör inte köra bil de första en till två veckorna efter det att man påbörjat behandling med bensodiazepiner.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.