Fakta | Schizofreni

Schizofreni, prognos

Förloppet vid schizofreni varierar. Uppemot en fjärdedel av patienterna har endast en sjukdomsepisod och uppfyller efter 10–15 år inte längre kriterierna för diagnosen. Cirka hälften av patienterna har ett någorlunda stabilt förlopp med varierande grad av kroniska besvär och emellanåt skov, ungefär en fjärdedel får ett förlopp som karakteriseras av successiv försämring.

Uppdaterad den: 2013-02-12
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Förloppet

Det finns stora individuella variationer vad gäller sjukdomsförlopp. Sjukdomen kan löpa i skov i eller ha ungefär samma intensitet av symtom hela tiden.

Schizofreni börjar vanligtvis i tidig vuxenålder, men kan även debutera vid andra tidpunkter i livet. Ju tidigare schizofrenin debuterar, desto sämre tycks prognosen vara. Det samma gäller om sjukdomen debuterar smygande och gradvis. Prognostiskt viktigt tycks också vara att komma under behandling snabbt, att tiden med obehandlad psykos blir så kort som möjligt.

Komplikationer

Risken för suicid (självmord) är förhöjd, cirka 5–10 % begår självmord. Risken för suicid ökar om personen gjort tidigare suicidförsök, om man har depression, har missbruk eller är man.

Annons
Annons

Med schizofreni följer också ökad förekomst av kroppsliga sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, hormonsjukdomar och luftvägssjukdomar. Dessa bidrar till att schizofrenipatienter har en högre dödlighet än normalbefolkningen. Särskilt i den tidiga sjukdomsfasen kan tillståndet ofta kompliceras av alkohol- eller drogmissbruk. Patienten kan också få andra psykiatriska sjukdomar som depression, ångestspektrumsyndrom och sömnstörningar.

Prognos

Tre fjärdedelar upplever återkommande besvär och ihållande funktionshinder. Bland de som har bäst prognos finns patienter med mycket affektiva eller deliriösa inslag i sin sjukdom, akut debuterande tillstånd och de som får behandling snabbt och som svarar bra på insatt behandling. Motsatt verkar prognosen vara sämre om patienten går med obehandlad psykos över lång tid, isolerar sig socialt, har flera fall av schizofreni i familjen eller är drogmissbrukare.


Annons
Annons
Annons