Fråga doktorn

Fråga   Psykiatri

Fråga: Vad orsakar schizofreni?

Hur uppkommer schizofreni? Är det genetiskt eller kan det framkallas av kemiska produkter såsom droger?

Svar:

Vi har ännu inte det fullständiga svaret på din fråga. Vi vet att schizofreni är delvis genetiskt. Det vanligaste måttet på grad av ärftlighet är jämförelse mellan enäggs- och tvåäggstvillingar. Enäggstvillingar har samma genuppsättning, men om en tvilling har schizofreni är det cirka 50 procents risk att också den andra tvillingen har schizofreni. Det innebär alltså att andra riskfaktorer också är viktiga. Andra riskfaktorer som påvisats är komplikationer under fosterstadiet, till exempel mycket för tidig födsel och tecken på syrebrist. Förlossningskomplikationer ökar risken för schizofreni ungefär tvåfalt. Hög ålder hos pappan ökar också risken liksom om man är född i en storstad. Du frågar specifikt om kemiska produkter och droger. Cannabisrökning är också en riskfaktor, särskilt för de med familjehistoria för schizofreni. Psykossymtom som hallucinationer och vanföreställningar kan framkallas av droger, men de är oftast tillfälliga och inte jämförbara med en schizofrenidiagnos. Det visar dock att hjärnan är sårbar och att det sannolikt finns en effekt på vissa delar av hjärnan och nervkopplingar som liknar det som händer när schizofreni utvecklas.Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.