Fråga doktorn

Fråga   Psykiatri

Fråga: Schizofreni och skillnader mellan könen

Att kvinnor generellt sätt insjuknar i schizofreni vid en senare tidpunkt än män verkar vara statistiskt klarlagt. Anser du att den bästa förklaringen är att östrogennivåerna sjunker och att de tillsammans med andra faktorer kan skydda mot ett insjuknande?

Svar:

Kvinnor insjuknar i schizofreni genomsnittligt 3-5 år senare än män och kurvan ser lite olika ut. Kvinnor har två toppar i insjuknandet, en vid 25-årsåldern och en lite lägre vid 35-40 årsåldern. Som du konstaterar är en teori att östrogen skulle skydda. Det finns också enstaka bevis på att kvinnor som hastigt avbryter långvarig östrogenbehandling i 60-årsåldern fått lätta psykosliknande symtom. En annan teori till senare insjuknande är att kvinnor har bättre nätverk och stöd. Det är fler män än kvinnor totalt som insjuknar i schizofreni. Rent genetiskt hittar vi dock inte så stora skillnader i riskgener.Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons