Fakta | Schizofreni

Vad är depression?

Att då och då känna sig ledsen, nedstämd, deprimerad eller vilka ord man nu vill använda, är något som händer oss alla då tillvaron blir besvärlig. En nära anhörigs bortgång, en bruten kärleksrelation, en ekonomisk kris eller strul på arbetsplatsen är bara några exempel som kan göra oss ledsna och förtvivlade.

Uppdaterad den: 2008-10-02
Författare: Jan Wålinder, professor, specialistläkare, Mölnlycke

Annons

Detta är dock en del av&nbsplivet och det är normalt att i dessa situationer reagera med sorgsenhet, ängslan och oro. Reaktionerna är naturliga och begripliga och har givetvis ingenting med sjukdom att göra. Våra känslor kommer oftast till ro efter en tid, kanske med hjälp och stöd av någon närstående klok person.

Depressiv sjukdom

Ibland händer det emellertid att vi blir ledsna, deprimerade även när vi tycker att det inte finns någon tydlig orsak till detta. Plötsligt blir vi modlösa, har svårt att få saker och ting uträttade, ingenting är längre roligt, ingenting ger oss längre någon glädje.

Det känns som om vi presterar sämre än andra, vi duger inte mycket till och framtiden ter sig mörk. Ingenting kommer att bli som förut. Vi har inte mycket att leva för. Mörka tankar med livsleda kommer att mer och mer styra våra tankar och steget till ett självmordsförsök för att slippa detta elände kan bli allt kortare.

Annons
Annons

Risken att under trycket av en depressiv sjukdom utan behandling, ta sitt eget liv ligger på upp mot 20 procent. Denna dödsrisksiffra överstiger med stora marginaler dödsrisken för många kroppsliga sjukdomar.

Det som beskrivs ovan är alltså en depression som antagit formen av en sjukdom, en depressiv sjukdom. Gränsen till sjukdom dras då man inte längre kan hitta en lättförklarlig reaktion på yttre händelser.

Hur vanlig är en depressiv sjukdom?

Vi vet att just nu har cirka&nbspfem procent av vår befolkning i vuxen ålder en depressionssjukdom av sådan svårighetsgrad att hon eller han behöver hjälp från sjukvården. Risken för ett återfall i en ny depressiv episod är stor. Har man haft till exempel två episoder är risken för en tredje episod 75 procent.

Annons
Annons

Detta betyder att depressionsjukdomen idag är en av våra allra största folksjukdomar. Den är vanligare än diabetes som kräver insulinbehandling och högt blodtryck som kräver läkemedelsbehandling.

Det här förhållandet är emellertid ganska okänt både bland allmänheten och tyvärr även inom den medicinska yrkeskåren. Därför behövs mer uppmärksamhet kring detta område. Återkommande depressionssjukdom kan vara en livslång och livshotande sjukdom.

Hur ställer vi diagnosen depressionssjukdom?

Som regel kan din doktor efter samtal och observation utan större svårigheter ställa korrekt diagnos. Om svårigheter finns kan man anlita två olika internationella diagnostiska system för att säkra den rätta diagnosen. Det ena benämns ICD-10 (Intenational Classification of Diseases and Related Health Problems) och det andra DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

För vart och ett av de diagnostiska systemen finns ett antal symptom specificerade för att uppfylla kraven på en depressionsdiagnos. Det absolut viktigaste är emellertid att mötet mellan doktor och patient ger sådan information att rätt diagnos kan ställas.&nbsp

Behandlingsmöjligheter

Med rätt diagnos finns idag många effektiva behandlingsmöjligheter för att snabbt häva ett depressivt sjukdomstillstånd. Till grund för ett tillfrisknade ligger läkemedelsbehandling. Det är denna typ av behandling av vanlig och ges i princip alltid som en första åtgärd.

När de depressiva symptomen försvunnit bör om möjligt läkemedelsbehandlingen kombineras med någon form av psykologisk insats, helst i form av kognitiv psykoterapi. Kan dessutom socialpsykiatriska åtgärder i syfte att skapa reda i den sociala situationen komplettera behandlingsprogrammet får vi en optimal terapeutisk insats, vilken skapar förutsättningarna för en framtida god prognos.

Att behandla recidiverande depressionsjukdom (Major Depressive Disorder) är idag en mycket tacksam uppgift. Med rätt behandling blir minst 80 procent fria från sina depressiva symptom. Denna siffra är större än den förbättringssprocent vi vanligen ser bland de flesta av våra kroppsliga sjukdomar.


Annons
Annons
Annons