Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Självmord och självmordsförsök, bakgrundsfakta


Uppdaterad den: 2018-01-30
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Självmord är en handling med dödlig utgång som den avlidna personen, med vetskap och förväntan om dödlig utgång, själv har arrangerat och genomfört i syfte att framkalla de förändringar som han/hon önskat (WHO, 1986).
 • Självmordsförsök är en handling utan dödlig utgång, där någon avsiktligt tar en överdos av läkemedel eller liknande, eller uppvisar annat ej vanemässigt beteende som kan vålla skada om andra inte griper in, och där avsikten är att nå önskade förändringar via handlingens förväntade fysiska konsekvenser (WHO, 1986).

Förekomst

 • Självmordsfrekvensen har förutom bland unga, minskat i alla åldersgrupper sedan 1980.
 • Bland dödsfall hos unga män och kvinnor i åldern 15–24 år är självmord den enskilt vanligaste dödsorsaken.
 • Under 2016 klassificerades totalt runt 1 130 av alla dödsfall i Sverige som självmord, vilket är tre per dag och fler än antalet personer som till exempel dör i trafikolyckor. Ytterligare 340 personer dog av skadehändelser där avsikten inte kunnat fastställas (till exempel plötsligt dödsfall bland personer som använder läkemedel, äldre och ensamma, samt olyckor som egentligen är självmord). Ibland inkluderas även dessa i statistiken över självmord.
 • Antalet självmord bland män var knappt 16 per 100 000 invånare under 2016 jämfört med nästan 26 under 1987. Motsvarande siffror för kvinnor är drygt 7 respektive knappt 11.
 • Män väljer oftare våldsamma metoder som att hänga sig, skjuta sig, eller dränka sig.
 • Kvinnor väljer oftare överdoser och självvållade skärskador.
Annons
Annons

De vanligaste orsakerna

Personer som har förhöjd risk att begå självmord

 • Vissa personer som har särskild risk för att begå självmord är ofta:
  • Djupt deprimerade
  • Tablett-, alkohol- eller narkotikamissbrukare
  • Schizofrena eller med andra psykotiska tillstånd
  • Anorektiska personer
  • Personer som tidigare har genomfört självmordsförsök, och patienter med en allvarlig fysisk sjukdom
  • Personer som har förlorat en nära vän, en äkta hälft eller ett barn. Nära vänner eller anhöriga till personer som har begått självmord
 • Även arbetslösa, fattiga, ensamma och äldre personer utan nära kontakt med sin familj har ökad självmordsrisk.

Faktorer och situationer som kan påverka personers självmordsrisk

 • Att bli utsatt för kränkningar och våld.
 • Stora förändringar eller övergångsfaser i livet, som exempelvis att migrera, pensioneras eller att lämna föräldrahemmet.
 • Homo-, bi- eller transsexualitet.
 • Fysisk sjukdom eller värktillstånd.
 • Förlust av arbete, tillhörighet eller egendom.

Förhållanden som talar emot en allvarlig själmordsrisk

 • Ett starkt känslomässigt engagemang i personer eller saker.
 • Etiska och moraliska skrupler mot att begå självmord.
 • Personer som ansvarar för barn.
 • Tankar och planer för framtiden.
 • Personen söker och vill ha hjälp.

Varning

 • Vid osäkerhet om vad orsaken kan vara och framträdande symtom bör du kontakta läkare.
Annons
Annons

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons