Psykoterapi vid anorexia nervosa

Målet med psykoterapi är att hjälpa dig att ändra ditt tankesätt och beteendemönster, till exempel för att lära dig att tänka positivt istället för negativt och att våga äta normala mängder mat.

Uppdaterad den: 2012-10-22
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Olika former av psykoterapi används i behandlingen av anorexia nervosa. För dig som är yngre och när du är i uttalad svält erbjuds i första hand familjeterapi. När du är äldre och när du har kommit upp i vikt erbjuds du individuell terapi. Det saknas dock bra forskning som med säkerhet kan säga att psykoterapi hjälper.

Vad är psykoterapi?

Målet med psykoterapi är att dämpa eller stoppa symtomen på sjukdomen genom att hjälpa dig att ändra ditt tankesätt och beteendemönster. Den kan också hjälpa dig genom att lära dig några bra tekniker. Kognitiv behandling påverkar alla de här tre områdena. Andra terapier fokuserar på ett bestämt område.

Du kan lära dig att förstå dina tankar och känslor genom att prata om dem med en terapeut. Det kan vara en psykolog, en psykiater (läkare), en psykiatrisk sjuksköterska, en psykoterapeut eller din egen läkare. Du kan träffa terapeuten dagligen, en gång i veckan eller varannan vecka. Vanligtvis behöver du behandling i cirka ett år, ibland ännu längre.

Annons
Annons

Kognitiv behandling hjälper dig att ersätta negativa tankar med positiva, ändrar ditt sätt att göra vissa saker samt hjälper dig att förstå och få större kontroll över dina känslor. Det finns flera fomer av kognitiv behandling.

Interpersonell terapi påverkar ditt sätt att förhålla dig till andra människor. Familjebehandling hjälper alla i familjen, men framförallt dina föräldrar, att bli bättre på att stötta dig för att du ska våga äta normalt. Råd om kost och stress ges ofta tillsammans. Du fokuserar på mat och hur kroppen använder den. Du får också lära dig bra sätt att tackla dina känslor när du är stressad.

Om din kropp svälter och din vikt är mycket låg kan det påverka dina känslor och tankar. Du kan vara allvarligt deprimerad, ditt humör kan skifta mycket och det kan vara svårt att tänka klart. Av den anledningen är det vanligtvis bäst att vänta tills du har nått en sund vikt och har hållit dig på den ett tag innan du börjar med psykoterapi.

Annons
Annons

Hur fungerar psykoterapi?

En del av dem som provar psykoterapi blir bättre och kan äta normalt igen. Men det saknas tillräcklig forskning för att säkert säga om det är behandlingen som har hjälpt de här människorna eller om tillståndet har gått över av sig själv. Om du är deprimerad kan psykoterapi även hjälpa mot de tunga tankarna.

Varför fungerar psykoterapi?

Om du har anorexia nervosa tänker du ganska ofta negativa tankar. Du kan känna dig ledsen, tjock och ful. Du kan tro på saker som egentligen inte stämmer, till exempel att det gör dig lycklig att vara smal. Du svälter dig för att du har en så stark önskan om att bli smal. Det leder till att du hoppar över måltider, blir mycket hungrig och känner dig ännu mer olycklig.

Psykoterapi kan lära dig att kämpa emot sådana tankar och byta ut dem mot mer positiva tankar. När du gör det kan du förmå dig själv att bryta de matvanor som är en del av sjukdomen. Du kan förmå dig själv att sluta med självsvälten. Och när oron för mat och vikt tar upp mindre tid kan du få ett mer balanserat och sunt liv. Målet med behandlingen är att:

  • Hjälpa dig att förstå att ditt sätt att äta och dina känslor i fråga om mat är osunda.
  • Hjälpa dig att förstå att du måste äta mer.
  • Hjälpa dig att få bra kontakt med andra människor och att tänka bättre om dig själv.
  • Hjälpa dig att komma över eventuella psykologiska problem som förvärrar din sjukdom.

Kan psykoterapi ha skadliga effekter?

Psykoterapi har egentligen inga skadliga effekter. Men en del patienter med anorexia nervosa tycker inte om den här formen av behandling. Du kanske inte tycker om att prata om ditt liv och du kanske inte vill ändra dina tankar om dig själv eller din omgivning. Om du och terapeuten inte kommer överens, eller om terapeuten inte är duktig på att behandla patienter med anorexia nervosa kan det kännas obehagligt. Men du kan alltid byta till en annan terapeut.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons