Studie: Sex kan vara ett självskadebeteende

En ny avhandling från Linköpings universitet visar att användandet av sex som självskadebeteende är jämförbart med att skära sig eller bränna sig själv, det rapporterar Läkartidningen.


Publicerad den: 2019-01-21
Författare: Veronica Alvarez, Redaktör

Studie: Sex kan vara ett självskadebeteende
Annons

I Sverige har de under de senaste åren uppmärksammats att sex skulle kunna vara ett sätt att skada sig själv på, så kallat självskadebeteende. Internationellt sett har det inte varit vedertaget inom forskningen. 

HAR DU KOLL PÅ PATIENTLAGEN? Lär dig mer om dina rättigheter här!

Självskada – ett sätt att hantera känslor

Nu visar en ny avhandling från Linköpings universitet att sex är jämförbart med andra typer av självskadebeteenden, så som att skära eller bränna sig, rapporterar Läkartidningen. I två olika studier beskrevs att beteendet användes som ett sätt att reglera känslor, exempelvis ångest, eller för att få positiv eller negativ bekräftelse.

Läs även: När ska jag söka hjälp för depression?

Stark koppling till psykisk- och fysisk ohälsa

I studien deltog elever som gick sista året i gymnasiet i Sverige. Forskaren frågade eleverna: Har du någonsin använt sex för att avsiktligt skada dig själv? 3,2 procent av flickorna och 0,8 procent av pojkarna svarade att de någon gång haft sex för att avsiktligt skada sig själva.

Resultatet visade att sex som självskada var starkt kopplat till tidigare sexuella övergrepp, fysisk och psykisk misshandel, icke heterosexuell orientering, traumasymtom, dissociation och depression. En stor andel hade också varit i kontakt med vården för psykiska besvär såsom depression och ångest, ätstörningsproblematik och suicidförsök.

Läs även: Depression i tonåren

Annons
Annons

Vad vet du om testosteronbrist? Testa dig själv här!

Behöver behandlas mot PTSD

Eftersom sex som självskada är starkt kopplat till dåligt psykiskt mående är det viktigt att sjukvården är medvetna.  Patientgruppen är ofta i behov av behandling för posttraumatisk stress, PTSD,  stöttning i den sexuella hälsan samt hjälp med att hantera känsloreglering. Personal som kommer i kontakt med den här patientgruppen, på psykiatriska kliniker, kvinnokliniker, ungdomsmottagningar och akutenheter, behöver ha kunskap i ämnet för att förebygga vidare traumatisering och utsatthet.

    Källor

  • Läkartidningen - http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2019/01/Sex-som-sjalvskada-jamforbart-med-att-skara-eller-branna-sig/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
  • Avatar Tidigare användare 2019-01-21 13:49 (3 år sen)

    Vårdcentralen
    När folk aldrig blir bra.
    Ringa in om de har något trauma med några samtal, i stället för att skriva ut piller. De kommer tillbaka med nåt annat besvär, senare. Detta på vårdcentralen. Psykiatrin kan ta över när patienten visar sig ha ngt att bearbeta.