Speciell behandling kan dämpa självmordstankar

Att under perioder behandlas med litium har visat sig minska både självmord och försök till självmord bland personer med bipolär sjukdom.

Publicerad den: 2017-06-12
Författare: Lovisa Dahlström, Redaktör

Annons

Drygt en procent av jordens befolkning lider av bipolär sjukdom som kännetecknas av växelvisa faser med onormal upprymdhet och uttalad nedstämdhet. Sedan tidigare är det känt att personer med diagnosen har en kraftig förhöjd självmordsrisk. Det som också setts är att medicinering med litium och valproinsyra verkar förebyggande mot maniska faser och har stämningsstabiliserande effekter. Men huruvida medicinerna minskar självmordsrisken har inte varit tillräckligt utrett. Fram tills nu.

Förebygger självmordsförsök 

Forskare från bland annat Karolinska Institutet presenterar nu en omfattande registerstudie kopplat till ämnet.

– Vi har nu starka belägg för att litiumbehandling förebygger självmordsförsök och självmord. Vi uppskattar att mer än tio procent av försöken och de fullbordade självmorden i vår undersökning hade kunnat förhindras om de här personerna hade stått på kontinuerlig litiumbehandling, säger Paul Lichtenstein, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

Annons
Annons

I studien, som är ett samarbete med Göteborgs universitet, har forskarna studerat drygt 51 000 personer med bipolär sjukdom från det svenska nationella patientregistret under en åttaårsperiod (2005-2013). Mellan dessa år inträffade 10 648 självmordsrelaterade händelser. Det forskningen kunde visa var bland annat att risken för självmord och självmordsförsök minskade med 14 procent under behandling med litium jämfört med när samma individer stod utan behandling. Studien visar också att behandling med valproinsyra, det vanligaste alternativet till litium, troligen inte har någon effekt alls på självmordsbeteende.

Minskad förskrivning av litium

Eftersom litiumbehandlingen stadigt minskat i Sverige under de senaste åren, så tror Paul Lichtenstein att resultaten nu kan få betydelse för det kliniska beslut som läkarna fattar då de ordinerar medicin mot bipolär sjukdom.

– När läkaren försöker hitta den bästa medicinska behandlingen till sin patient bör den självmordsförebyggande effekt som litium har vägas in, speciellt för patienter med suicidalt beteende, säger Paul Lichtenstein.
Studien har finansierats av Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Stiftelsen för strategisk forskning och the China Scholarship Council. Inga företagsintressen finns rapporterade.

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

 • Avatar Irene westermark 2017-06-12 18:13 (10 dagar sen)

  Nja. Litium tillhör nog en av de farligare psykmedicinerna då de gäller biverkningar. Först far sköldkörteln. Man måste äta medicin resten av livet för det. Sen drabbas man av enorm torrhet i munnen, vilket innebär man dricker flera liter per dag. Parkinssonsliknande symtom förekommer rätt så ofta.
  Senare far njurarna rätt så illa. Förutom allt detta så blir man som en zombie, varken glad eller ledsen. Då det nu finns så mycket andra ersättningsmediciner med BETYDLIGT mindre biverkningar, får man nästan uppfattningen att psykdr har procent på litium, då det oftast sätts in litium även i tidigt skede. Har egna erfarenheter.

 • Avatar Irene westermark 2017-06-12 18:06 (10 dagar sen)

  Nja. Litium tillhör nog en av de farligare psykmedicinerna då de gäller biverkningar. Först far sköldkörteln. Man måste äta medicin resten av livet för det. Sen drabbas man av enorm torrhet i munnen, vilket innebär man dricker flera liter per dag. Parkinssonsliknande symtom förekommer rätt så ofta.
  Senare far njurarna rätt så illa. Förutom allt detta så blir man som en zombie, varken glad eller ledsen. Då det nu finns så mycket andra ersättningsmediciner med BETYDLIGT mindre biverkningar, får man nästan uppfattningen att psykdr har procent på litium, då det oftast sätts in litium även i tidigt skede. Har egna erfarenheter.

 • Avatar Irene westermark 2017-06-12 18:37 (10 dagar sen)

  Nja. Litium tillhör nog en av de farligare psykmedicinerna då de gäller biverkningar. Först far sköldkörteln. Man måste äta medicin resten av livet för det. Sen drabbas man av enorm torrhet i munnen, vilket innebär man dricker flera liter per dag. Parkinssonsliknande symtom förekommer rätt så ofta.
  Senare far njurarna rätt så illa. Förutom allt detta så blir man som en zombie, varken glad eller ledsen. Då det nu finns så mycket andra ersättningsmediciner med BETYDLIGT mindre biverkningar, får man nästan uppfattningen att psykdr har procent på litium, då det oftast sätts in litium även i tidigt skede. Har egna erfarenheter.

 • Avatar Irene westermark 2017-06-12 18:01 (10 dagar sen)

  Nja. Litium tillhör nog en av de farligare psykmedicinerna då de gäller biverkningar. Först far sköldkörteln. Man måste äta medicin resten av livet för det. Sen drabbas man av enorm torrhet i munnen, vilket innebär man dricker flera liter per dag. Parkinssonsliknande symtom förekommer rätt så ofta.
  Senare far njurarna rätt så illa. Förutom allt detta så blir man som en zombie, varken glad eller ledsen. Då det nu finns så mycket andra ersättningsmediciner med BETYDLIGT mindre biverkningar, får man nästan uppfattningen att psykdr har procent på litium, då det oftast sätts in litium även i tidigt skede. Har egna erfarenheter.


Annons
Annons