Nyhet | Psykiatri

Självskadebeteende kopplas till våld mot andra

Önskan om att komma bort från smärtsamma känslor, hantera en konflikt eller rent av dö kan hos vissa personer få mycket allvarliga konsekvenser. Det i form av att avsiktligt skada sig själv - eller andra.

Lovisa
Publicerad den: 2017-05-19
Författare: Lovisa Dahlström, Redaktör

Annons

Att avsiktligt skada sig själv genom att skära sig, bränna sig eller överdosera mediciner är ett myucket allvarligt beteende. Dessutom har tidigare forskning pekat på på att dessa personer också är mer benägna än andra att vara våldsamma mot andra.

Läs också: Var femte tonåring skadar sig själv

Forskare från Karolinska Institutet har nu försökt besvara frågan om huruvida det verkligen finns ett samband mellan våld mot sig själv och våld mot andra.

Annons
Annons

Sammanlagt följdes 1 850 525 svenska medborgare födda mellan 1982 och 1998 från det att de fyllt 15 år till uppföljningstidens slut den 31 december 2013 . De använde data från Patientregistret för att identifiera dem som exponerats för självskadebeteende samt data från Brottsregistret för att identifiera utfallet i form av att ha blivit dömd för ett våldsamt brott.

Våld mot sig själv och andra kan kopplas 

Vad se såg var att en högre risk för att bli dömd för ett våldsbrott om man någon gång vårdats för självskadebeteende förelåg. Våld mot sig själv och våld mot andra delar därmed en underliggande sårbarhet.

Forskarna hoppas nu att framtida studier kan undersöka under vilka omständigheter dessa beteenden samvarierar och hur vi bäst kan förebygga och behandla uttrycket av dem.

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons