Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Undersökningar vid alkoholberoende


Uppdaterad den: 2013-08-30

Annons

Beteendet hos en alkoholberoende person kan se mycket olika ut. Detta kan till viss grad försvåra möjligheten att slå fast om en person är beroende av alkohol eller inte.

Standardfrågor

Flera checklistor (screeningtester) används rutinmässigt av vårdpersonal för att identifiera personer som är alkoholberoende eller har ett riskbruk av alkohol. Sådana tester består vanligtvis av en eller flera frågor. Tester som ofta används är CAGE och AUDIT. AUDIT är ett intervjuformulär som identifierar riskkonsumtion av alkohol, men högre värden kan också indikera ett sannolikt beroende av alkohol.

CAGE

CAGE-testet består av fyra frågor. CAGE syftar till att identifiera sannolikt alkoholberoende individer. Om du svarar ja på en av frågorna så är risken hög att du har en problematisk alkoholkonsumtion. Svarar du ja på två eller flera av frågorna är det hög sannolikhet för alkoholberoende:

 • ”Har du funderat på att minska ditt drickande?” (Cut down)
 • ”Kritiserar andra ditt drickande?”(Annoyed by others criticizing)
 • ”Har du skuldkänslor på grund av ditt drickande?” (Guilt feelings)
 • ”Tar du ett glas för att komma i gång morgonen efter att du har druckit?” (Eye-opener, dvs återställarbehov)
Annons
Annons

Kroppsundersökning

Det finns inga specifika kroppsliga tecken på alkoholberoende. Men med ökande varaktighet av missbruk eller beroende kan sjukdomstecken utvecklas. De vanligaste är:

 • Allmäntillstånd:
  • Försämrat allmäntillstånd, dålig hygien, sår och skador?
 • Tecken på leverskada?
  • Röda handflator, förstorad lever, gulsot, blodsprängda hudförändringar, åderbråck i matstrupen, förstorade bröst (män)
 • Tecken på skada på bukspottkörteln?
  • Fettrik avföring (steatorré) eller smärtor i mellangärdet (akut eller kronisk inflammation i bukspottskörteln)
 • Tecken på skada på lillhjärnan?
  • Balansproblem, ostadig gång (bristande koordination)
 • Undersökning av nervsystemet i övrigt:
  • Tecken på nervskador i armar och ben (neuropati) som nedsatt vibrationssinne eller kuddkänsla under fötterna, personen kan inte se vilken position leden är i, droppfot, det vill säga att foten hänger ned och släpar
 • Tecken på psykisk sjukdom:
  • Ångest eller depression
  • Sömnproblem
  • Familjeproblem, konflikter och sjukfrånvaro på arbetsplatsen

Blodprov

Ofta är den första konsultationen hos läkare förorsakad av en medicinsk eller kirurgisk komplikation av alkoholintag, men det kan också röra sig om psykiska besvär. Om läkaren misstänker att det kan föreligga alkoholproblem kan läkaren ta olika blodprov. Blodprov har dock ett begränsat värde i alkoholdiagnostiken.

Blodprov kan tas för att värdera leverfunktionen. Alkoholbruk medför ofta förhöjda levervärden. Gamma-GT är ett av de tester som traditionellt används i diagnostiken av alkoholöverkonsumtion, men känsligheten är inte optimal och provet kan vara förhöjt också av flera andra skäl. Det kan vara förhöjt efter några veckor med högt alkoholbruk. Även andra leverprover såsom ASAT och ALAT kan vara förhöjda och kan tolkas som tecken på levercellskada.

CDT är ett annat prov som ofta har använts för att påvisa en alltför hög alkoholkonsumtion de senaste veckorna. Det prov som har bäst känslighet och bäst specificitet (ett förhöjt värde beror på alkohol och inte på andra orsaker) är det nyare provet P-Eth. P-Eth kan identifiera högkonsumenter av alkohol i många fall och går också att använda för att upptäcka återfall hos kända patienter. CDT kan användas på ett liknande sätt.

Alkoholberoende patienter kan också ha lågt blodvärde (anemi) och det kan påvisas förändringar i kroppens järninnehåll (ferritin). Även flera andra blodprover kan vara avvikande, däribland mängden blodplättar och salter i blodet.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.