Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Symtom på alkoholberoende


Uppdaterad den: 2013-08-30
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Alkoholberoende är en sjukdom. Diagnosen ställs oftare baserat på beteende och nedsatt funktion i vardagslivet än baserat på specifika medicinska symtom. Endast tre av de diagnostiska kännetecknen är tydligt fysiologiska, det vill säga har på ett avgörande sätt med biologiska funktoner i kroppen att göra, men neurobiologi kan misstänkas spela in i flertalet diagnostiska kriterier. Det är toleransökningar (att man måste dricka mer), abstinenssymtom när drickandet upphör, samt kontrollförlust.

Alkoholmissbruk och alkoholberoende är förknippat med en lång rad problem. Exempelvis är alkoholberoende hos en eller båda föräldrarna orsak till många familjeproblem som skilsmässa, partnervåld, missbruk och vanskötsel av barn, behov av socialtjänststöd samt kriminellt beteende.

Svårt att upptäcka tidigt

De flesta alkoholberoende personer upptäcks inte i första hand av läkare och vårdpersonal. Det beror först och främst på att alkoholberoende patienter länge kan dölja sitt drickande, förneka problem som orsakas eller förvärras av drickandet, den gradvisa utvecklingen av sjukdomen och kroppens förmåga att anpassa sig till de ökande alkoholmängderna.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Familjemedlemmar förnekar eller förminskar ofta alkoholproblemet. Oavsiktligt bidrar de till att alkoholisten fortsätter genom att de slätar över problemet eller genom att de tar över ansvaret för familjen eller ekonomin. Ibland talar man här om medberoende. I många fall kan drickandet länge hållas dolt för familj och vårdpersonal.

Tidiga symtom och tecken

När alkoholberoende personer konfronteras om att de har alkoholproblem förnekar det dom ofta. Alkoholberoende är en mångfacetterad sjukdom och påverkas ofta av personens personlighet och andra faktorer i omgivningen. Därför varierar symtom och tecken ofta från person till person. Det finns dock vissa beteendedrag och tecken som tyder på att en person har ett alkoholproblem. Exempel på sådana är ångest, irritabilitet, sömnsvårigheter, frekventa fall och andra olyckor, många blåmärken, kronisk depression, oklar frånvaro från arbete eller skola, förlust av jobb, skilsmässa eller separation, ekonomiska problem, frekventa berusningar, viktminskning och bilolyckor.

Sena symtom och tecken

Sena symtom och tecken kan vara medicinska tillstånd som bukspottkörtelinflammation, icke-organiska övre matsmältningsbesvär (funktionell dyspepsi), alkoholleversjukdom, nervskador (neuropati), blodbrist (anemi), hjärnskada, onormal hjärnfunktion (i mycket uttalade fall Wernickes encefalopati och Korsakoffs syndrom), magsår och magblödning.

Annons
Annons

Barn till alkoholberoende personer löper ökad risk att börja missbruka alkohol och narkotika och att utveckla beteendemässiga problem, ångest och humör- och känsloproblem.

Alkoholberoende är nära förknippat både med psykiatrisk samsjuklighet och med självmord. De upplever ofta skuld, skam och nedstämdhet – särskilt när deras alkoholproblem leder till stora förluster, till exempel av jobb, vänskap, partner, status, ekonomisk trygghet eller fysisk hälsa. Många medicinska problem orsakas eller förvärras av alkoholproblemet. Dessutom saknar alkoholberoende personer ofta förmåga att genomföra ordinerad medicinsk behandling.


Annons