Så påverkas ett spelproblem hälsan hos närstående

Många närstående till personer med spelproblem upplever en sämre psykisk hälsa än övriga befolkningen. De kan också själva ha ekonomiska, fysiska och sociala problem, samt en riskkonsumtion av alkohol.


Publicerad den: 2018-11-26
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

Så påverkas ett spelproblem hälsan hos närstående
Annons

Cirka 600 000 personer i Sverige uppger att de har någon i sin närhet som har, eller som har haft spelproblem. Personen med spelproblem kan vara ett syskon, en förälder, ett barn, en person i hushållet eller en nära vän.

Nu har Folkhälsomyndigheten sammanställt aktuell kunskap om de närståendes situation i en ny broschyr. Syftet är att fånga upp närstående som är i behov av stöd.

Personer som har en nära relation till någon med spelproblem har ökad risk att:

Annons
Annons
  • utsättas för våld i nära relation 
  • ha sämre psykisk hälsa 
  • ha riskkonsumtion av alkohol 
  • känna oro för ekonomin eller ha sämre ekonomi 
  • ha problem i relationer 
  • ha egna spelproblem.

Personer till en närstående som har spelproblem upplever sämre psykisk hälsa än övriga befolkningen. Sambandet gäller både kvinnor och män, men skiljer sig på vissa punkter:

Kvinnor som har en nära relation till en person med spelproblem har i lika stor utsträckning psykisk ohälsa som kvinnor som har egna spelproblem.
Har de dessutom egna spelproblem, ökar risken för psykiska ohälsan ytterligare, detta gäller både män och kvinnor.
För män ökar den psykiska ohälsan mer om de själva också har ett spelproblem, än om de har en närstående som har det.

– En möjlig förklaring till könsskillnaderna kan vara att män i högre grad än kvinnor har en vänskapsrelation till personen med spelproblem, medan kvinnor i högre grad är nära anhöriga. Att fånga upp närstående till personer med spelproblem och erbjuda dem relevant stöd är en viktig åtgärd för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande, säger Jessika Spångberg, utredare vid Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

HAR DU KOLL PÅ PATIENTLAGEN? Lär dig mer om dina rättigheter här!

Närstående kvinnor oftare sjukskrivna

Många kvinnor som är närstående till en person som har ett spelproblem har i allmänhet sämre hälsa, även om hon har egna problem med spelande eller inte. Dessa kvinnor är också sjukskrivna i högre grad än kvinnor som inte har en nära relation till någon med spelproblem. Och detta är ett samband som inte återfanns hos män, enligt Folkhälsomyndigheten.

En ökad risk för problem på arbetet finns också hos de närstående, och för dem med eget problemspelande. Men att ha ett eget problemspelande försvagar sambandet, men tar inte bort det.

De som är närstående till någon med spelproblem upplever också oftare relationsproblem inom familjen. De närstående isolerar sig oftare också från övriga släktingar och vänner. Gräl är till exempel oftare i familjer med spelproblem.

Barn i familjer med spelproblem är extra utsatta
När de vuxna i en familj mår dåligt, är fysiskt eller psykiskt frånvarande och får ekonomiska problem, drabbar det även barnen. Bråk och våld förekommer oftare i familjer där någon eller några har spelproblem.

Spelproblem och våld i nära relationer har ett samband

Enligt folkhälsomyndighetens broschyr finns det internationell forskning som visar att det finns en koppling mellan spelproblem och våld i nära relationer. Man menar att det är vanligare att personer som har spelproblem även har problem att hantera ilska och att de utsätter någon i sin närhet, barn eller partner, för våld. Risken för att bli utsatt för våld i nära relation är högre bland kvinnor som har en närstående med spelproblem än för män. Personen som har spelproblem har även själv en ökad risk att ha varit utsatt för våld i en nära relation.

    Källor

  • Folkhälsomyndigheten - https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2018/november/spelproblem-far-konsekvenser-for-600-000-narstaende/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu