Fattig barndom ingen förklaring till vuxet missbruk

Familjens ekonomiska situation i barndomen förklarar inte risken för missbruksproblem eller brottslighet i vuxen ålder. Det är andra faktorer som avgör.

Karin Nordin, Redaktör
Publicerad den: 2014-08-25
Författare: Karin Nordin, Redaktör

Annons

Låg socioekonomisk status i barndomen är en välkänd riskfaktor för kriminalitet och användning av droger, men de direkta orsakssambanden har ifrågasatts. I en ny studie från Karolinska Institutet har forskarna därför försökt hitta ett sätt att skilja ut den ekonomiska situationen under uppväxten från andra så kallade familjära riskfaktorer. De valde då att studera familjer som har haft varierande inkomster under barnens uppväxt.

I en familj som går från ekonomisk utsatthet till välstånd kan det enligt forskarna alltså vara så att syskonet som växte upp under den tidigare fattiga perioden inte har någon förhöjd risk för missbruksproblem, jämfört med sitt syskon som växte upp under den senare rikare perioden. Totalt ingick registerdata om 526 167 personer, varav 262 267 kusiner och 216 424 syskon, i åldrarna 15-21 år födda mellan 1989 och 1993 i studieunderlaget.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
  • Avatar Maria Bergström 2014-08-26 04:37 (5 år sen)

    Missbruk kommer ju mer av oförmåga att hantera förändringar. Att känna sig oskyddad och utan att uppleva hopp för förbättring är värre än ekonomi utsatthet. Bara ekonomin är någotsånär så är det ok. Vi kallar hanteringsoförmågan ångest!


Annons
Annons
Annons