Fråga doktorn

Fråga   Psykiatri

Fråga: Varför kontroversiellt?

Hej! Jag har väl ingen fråga i exemplens riktlinje, utan gör snarare ett konstaterande att det var på tiden att begreppet alkoholism åter lyfts. Jag har i många år hamnat i diskussioner då jag faktiskt hävdat att "en gång alkoholist - alltid alkoholist" inte är någon absolut sanning. Olika skolor har i huvudsak haft "ärftligt" o "förvärvat" betingat som två förklarande ytterligheter. Jag är inte tillräckligt väl insatt, för att veta om man, rent vetenskapligt har kunnat visa på i DNA, att alkoholism är ärftligt betingar. Jag har mer haft synen av ett förvärvat beroende som delvis är ett sk "socialt arv"-kortfattat att generation efter generation "lärt" sig ett alkoholist beteende genom att "barn lär sig inte av vad förälder säger utan hur förälder gör". Ett familjemönster där alkoholkonsumtion "normalt" är av destruktiv karaktär o något annat sätt är "främmande" o ovanligt där mönster sällan bryts. Detta i kombination med "Varför super Jeppe på Berget?" är det som i huvudsak är avgörande. Jag har då hävdat att genom att reflektera över o ta sig an, vad som är orsak o verkan är en metod som genom ett gediget arbete med sig själv o orsak skulle vara vinnande. Jag har i dessa diskussioner menat att förklaringar så som att "vara allergisk mot alkohol" eller att förklara sig med en "kronisk sjukdom" är att göra saken för enkel o lika så att "fick/tog ett återfall" skakar av sig ett ansvar skyllt på sjukdom för att "slippa" se smärtande orsaker o "fortsätta som om inget hade hänt - fram till nästa "återfall"". Likaså är det mindre smärtsamt som anhörig att utgå från "en gång..." o lägger ett total ansvar på den som "bär på symtomet".. Nu till själva frågan: hur ser de "nya rönen ut" o hur förklarar/visar nya forskningen på att en alkoholist skulle kunna dricka alkohol igen? Har mitt "spånande" sen tidigare varit lite "på rätt spår" eller föreligger det en helt annan förklaring till alkoholismen? Tack för ordet / Towanda
Svar:
Hej Towanda. Begrepet alkoholist används inte längre i medicinsk diagnostik, men detär desto mer välanvänt i folkmun. Det vi talar om är ett alkoholberoende, som definieras av 7 olika kriterier. ett par av dem är rent fysiologiska, dvs talar om att kroppen (fr a hjärnan) anpassat sig till i det här fallet alkohol. Sedan finns två mer psykologiska kriterier som har att göra med \"sug\" efter alkohol och förmåga att avstå. Slutligen finns tre mer sociala kriterier som talar om hur vi anpassar vår livsstil. Ett alkoholberoende är en sjukdom, men det finns olika grader av sjukdom. Du kan jämföra med diabetes, det finns diabetiker som kan äta viss mängd kolhydrater, även snabba, utan att sjukdomen ger symtom. På samma sätt finns det personer med alkoholberoende som kan kontrollera sitt drickande. Andra bör överhuvudtaget aldrig försöka dricka igen. Mvh Lars Håkan Nilsson

Besvarade frågor under chatten

Denna fråga blev besvarad under expertchatten Frågor och svar om alkoholberoende 2013. Nedan listas andra frågor besvarade vid samma tillfälle.

Fråga Besvarad
Ta upp frågan om alkoholberoende med patient?

2013-12-16 | 14:13

av Lars Håkan Nilsson

Hur ?

2013-12-16 | 12:38

av Lars Håkan Nilsson

Varför kontroversiellt?

2013-12-16 | 08:56

av Lars Håkan Nilsson

För ofta, för mycket?

2013-12-15 | 21:39

av Lars Håkan Nilsson

Alkoholberoende ?

2013-12-14 | 19:38

av Lars Håkan Nilsson

För mycket alkohol konsumtion ?

2013-12-14 | 12:11

av Lars Håkan Nilsson

Sömn och alkohol

2013-12-14 | 10:39

av Lars Håkan Nilsson

Alkoholmarkörer

2013-12-14 | 10:34

av Lars Håkan Nilsson

Alkoholism, en obotlig men behandlingsbar sjukdom

2013-12-13 | 17:51

av Lars Håkan Nilsson

Farligt att bli absolutist för storkonsument?

2013-12-13 | 16:54

av Lars Håkan Nilsson

Dricka lagom

2013-12-13 | 13:57

av Lars Håkan Nilsson

Om alkohol/droger

2013-12-13 | 11:01

av Lars Håkan Nilsson

Dricka måttligt

2013-12-13 | 08:29

av Lars Håkan Nilsson

passiv cold turkey

2013-12-13 | 00:38

av Lars Håkan Nilsson

Jag kan inte sluta dricka när jag dricker...

2013-12-12 | 22:32

av Lars Håkan Nilsson


Annons