Fråga doktorn

Fråga   Psykiatri

Fråga: Hur inverkar alkohol skadligt på kroppen?

Jag vill veta hur det inverkar på kroppen att dricka alkohol 2-3 gånger / vecka. Jag dricker ca. 5 flaskor vin samt även starksprit varje vecka. Jag har haft diabetes i 15 år och tar insulin till varje måltid. Min alkoholkonsumtion ökade i samband med skilsmässa för 3 år sedan.

Svar:

Först måste klargöras att den alkoholmängd du anger är farligt hög och klart i riskzonen för klassificeras som missbruk. Om det inte redan givit olyckliga följder i ditt sociala liv, så kan du vara nära att fångas i ett tydligare beroende (alkoholism) som det inte går lätt att ta sig ur.
Följdverkningarna vid hög alkoholkonsumtion under längre tid är dels ett kroppsligt beroende med abstinens då man upphör med drickandet, förutom de rent sociala konsekvenserna för yrkes- och familjeliv, samt risker att råka ut för exempelvis fallskador och andra olyckor, inte minst i trafiken.
Alkoholister dör mycket tidigare än andra människor!

Kroppen reagerar på olika sätt, som är olika för olika individer. Även mängden alkohol som behövs för de olika skadorna är högst varierande och individuell.

De mest kända skadorna är leverförfettning och skrumpleverutveckling samt bukspottkörtelinflammationer. Både leverns och bukspottkörtelfunktionen kan
så småningom slås ut till större eller mindre grad. Nervsystemet kan drabbas med följder som exempelvis känselbortfall i benen, balanssvårigheter,
personlighetsstörningar och minnessvårigheter (demens). Cirkulationsorganen kan även drabbas med exempelvis hjärtmuskelstörningar och rytmrubbningar på
hjärtat som följd. Bland andra följder märks exempelvis magsår, förtvining av muskelgrupper (framförallt i armar och ben), impotens och växande bröstkörtlar i samband med grav leverskada.
Att vara diabetiker och ha en hög alkoholkonsumtion är direkt olämpligt i kombination. Förutom att många av diabetessjukdomens komplikationer blir allvarligare och kommer snabbare så blir blodsockret mer svårstyrt och
svängande. Risken för koma (insulichock) ökar på grund av alkoholens effekter.

Av alkohol blir man ju alltid påverkad, vilket givetvis även leder till att man får svårare att sköta sina kontroller och behandlingar, samt känna av att blodsockret är på väg att spåra ur.
Sammanfattningsvis så måste du få ned din alkoholkonsumtion, både för att undvika att bli alkoholist, men även med tanke på din diabetessjukdom.
Du behöver vara fräsh för att sköta den på rätt sätt!

Med vänlig hälsning,

Stefan Back
Överläkare, gastroentrologi


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Själlvmordstankar

2016-07-31 | 00:12

av Anne Grefberg

Känslig och tom

2016-08-2 | 18:41

av Anne Grefberg

Socialfobi

2016-08-2 | 20:12

av Anne Grefberg

Minne

2016-03-8 | 10:40

av Anne Grefberg

Jag vill bli längre

2016-03-8 | 13:06

av Anne Grefberg

Drastisk förändring!

2016-01-8 | 14:20

av Anne Grefberg

Depression? Känner press och ångest

2016-01-10 | 01:00

av Anne Grefberg

Orolig son som mår illa

2015-12-17 | 09:05

av Anne Grefberg

Mår inte bra asså

2015-11-24 | 06:56

av Anne Grefberg

Tics?

2015-11-6 | 13:51

av Anne Grefberg

Agorafobi

2015-11-5 | 00:35

av Anne Grefberg

Min barndoms deprimerande inverkan

2015-10-11 | 18:30

av Anne Grefberg

Konstiga symptom

2015-10-16 | 14:26

av Anne Grefberg

Hur ska jag komma över min abort?

2015-09-8 | 00:54

av Anne Grefberg

hej jag tror jag har en deprission

2015-09-13 | 11:14

av Anne Grefberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.