Fråga doktorn

Fråga   Psykiatri

Fråga: Alkohol

Är alkoholism en sjukdom? I så fall, hur kan det vara det?

Svar:

Hej och tack för frågan!

Ja, jag vill kalla alkoholism, eller egentligen diagnosen alkoholberoende, för en sjukdom. Jag tycker att det finns framför allt ett par viktiga skäl till det:

Alkoholberoende är en avgränsad och någorlunda väl definierad diagnos som kräver att man uppfyller vissa kriterier. Uppfyller man dessa kriterier så definieras man som beroende, och att vara beroende av alkohol är så starkt kopplat till ett antal fysiska, psykiska och sociala konsekvenser, och till ett lidande, att jag tycker det är rimligt att kalla tillståndet för en sjukdom. Det är dessutom ett behandlingsbart tillstånd, även om en del alkoholberoende patienter är lättare att behandla och en del betydligt svårare. Där liknar också det här tillståndet andra sjukdomar.

Men jag tycker att det viktigaste skälet till att man kan kalla alkoholberoende för en sjukdom, är att det finns ett vetenskapligt stöd för att det finns biologiska förändringar i hjärnan hos den som är beroende av alkohol (eller droger). Den vanliga balansen i hjärnan har rubbats, och vissa signalsystem i hjärnan, som gör att olika delar av hjärnan kommunicerar med varandra, har förstärkts eller försvagats. Det sker också förändringar i receptorer, alltså de enheter på hjärnceller som tar emot signaler från andra hjärnceller. De förändringar i hjärnans struktur och funktion som har inträtt hos en beroende person går att se med olika tester, inklusive avancerade avbildningar av hjärnan. Därmed tycker jag att vi har stöd för att kalla alkoholberoende för ett sjukdomstillstånd. Dessutom tycker jag att de starka krafter som ett alkoholberoende innebär (svårigheten att sluta, suget efter alkohol, svårigheten att kontrollera intaget, abstinenssymptom) talar för att se detta som ett sjukdomstillstånd.

Med vänliga hälsningar,


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Själlvmordstankar

2016-07-31 | 00:12

av Anne Grefberg

Känslig och tom

2016-08-2 | 18:41

av Anne Grefberg

Socialfobi

2016-08-2 | 20:12

av Anne Grefberg

Minne

2016-03-8 | 10:40

av Anne Grefberg

Jag vill bli längre

2016-03-8 | 13:06

av Anne Grefberg

Drastisk förändring!

2016-01-8 | 14:20

av Anne Grefberg

Depression? Känner press och ångest

2016-01-10 | 01:00

av Anne Grefberg

Orolig son som mår illa

2015-12-17 | 09:05

av Anne Grefberg

Mår inte bra asså

2015-11-24 | 06:56

av Anne Grefberg

Tics?

2015-11-6 | 13:51

av Anne Grefberg

Agorafobi

2015-11-5 | 00:35

av Anne Grefberg

Min barndoms deprimerande inverkan

2015-10-11 | 18:30

av Anne Grefberg

Konstiga symptom

2015-10-16 | 14:26

av Anne Grefberg

Hur ska jag komma över min abort?

2015-09-8 | 00:54

av Anne Grefberg

hej jag tror jag har en deprission

2015-09-13 | 11:14

av Anne Grefberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.