Dricker du för mycket?

Det kan vara svårt att få en uppfattning om hur mycket man dricker. Ett bra sätt att ta reda på detta kan därför vara att du under en period för dagbok över din alkoholförbrukning. Använd en kalender och skriv upp hur mycket alkohol du dricker, dag för dag.

Uppdaterad den: 2010-08-09
Uppdaterare: Anders C Håkansson, ST-läkare, Med. Dr., Beroendecentrum Malmö

Annons

Alkoholkonsumtionen betraktas som riskfylld när man som man har en veckokonsumtion på mer än 14 standarddrinkar eller som kvinna mer än nio standarddrinkar. Med en standarddrink menas 15 centiliter vin, 50 centiliter folköl, 33 centiliter starköl eller fyra centiliter starksprit. Om man har en alkoholkonsumtion på den här nivån eller mer, bör man vara uppmärksam på det och försöka att skära ned på den.

När drickandet upprepade gånger får negativa konsekvenser för dig själv eller andra, pratar vi om missbruk. Det kan, oavsett total konsumtionsnivå, handla om att man när man dricker försummar arbete eller anhöriga, att sociala relationer blir lidande, eller att man sätter sig bakom ratten trots att man har druckit. Om man har ett missbruk behöver man i regel hjälp eller rådgivning, oavsett på vilken nivå veckokonsumtionen ligger. I ännu allvarligare fall talar man om beroende, när kroppen är så beroende av alkohol att det är svårt att sluta, och då man får abstinenssymtom när man har slutat dricka.

Tolerans – att vänja sig vid en riskfylld konsumtion

Alkohol i stora mängder ger en toleransutveckling, det vill säga att man behöver mer och mer alkohol innan man märker av effekten. Att ha en hög tröskel innan man märker ruset kan vara en varningssignal. En långvarig hög alkoholförbrukning betyder helt enkelt att du till sist mister kroppens naturliga signaler för när du har druckit för mycket och därmed riskerar att skada dig själv. Det är viktigt att du då istället räknar mängden alkohol du intagit, och försöker hålla koll på hur mycket alkohol du har i kroppen. Om du märker att kroppen tål mer och mer alkohol, och du vänjer dig vid en hög och jämn konsumtion, är risken stor att din konsumtion skadar dina organ.

Annons
Annons

Vilka varningssignaler ska jag vara uppmärksam på?

 • Du märker själv att du har svårt att kontrollera ditt drickande, det vill säga att du dricker större mängder än du hade tänkt (du har till exempel planerat att dricka två öl, men känner sedan ett sådant begär efter mer att du inte kan låta bli att fortsätter dricka).
 • Du börjar känna behov av ”vita” dagar eller veckor för att återhämta dig.
 • Du har fysiska eller psykiska symtom som kan bero på alkohol. Det kan handla om sömnproblem, nedstämdhet eller magbesvär.
 • Du har minnesluckor efter intag av stora mängder alkohol.
 • Du märker att du ”tål” mer och mer alkohol, eller att du måste dricka mer och mer för att få avsedd effekt.
 • Du försummar andra aktiviteter till förmån för drickandet, eller du märker att en stor del av din tid går åt till att dricka eller till att återhämta dig.
 • Personer i din omgivning påpekar att du dricker för mycket.
 • Du har efter några dagars eller veckors ihållande alkoholkonsumtion svårt att sluta, och får fysiska eller psykiska abstinenssymtom.

Hur skär jag ned på min alkoholförbrukning?

Att minska din alkoholkonsumtion kräver att du har bestämt dig. Den egna motivationen är den viktigaste drivkraften.

Så här kan du göra:

 • Börja med att hålla koll på hur mycket du dricker. Skriv ner mängden, till exempel i din kalender.
 • Överväg därefter vid vilka tillfällen som du lättast kan skära ned. Tala eventuellt med din partner eller en god vän om det. Gör en lista över de tillfällen som ni tillsammans kommer på. Sätt upp mål.

Listan kan eventuellt innehålla förslag som:

Annons
Annons
 • Jag kan sluta att dricka alkohol på vardagar.
 • Jag kan sluta att dricka alkohol under arbetstid.
 • Jag kan ersätta varannan alkoholenhet med vatten, alkoholfritt öl, kaffe eller läsk.
 • Jag kan ta en annan väg hem från jobbet, så att jag inte frestas att gå till puben.
 • Jag kan till exempel besöka släkten istället för de vänner som jag brukar dricka tillsammans med.

Listan kan göras lång, men du bör försöka komma på alla situationer där du skulle kunna minska konsumtionen. Använd dessa som mål, och diskutera gärna med en vän eller med din partner, för att få extra stöd. Det är viktigt att du följer upp ditt mående och ditt sociala liv när du dricker mindre. Ta fasta på vilka fördelar du upplever av att du har kunnat minska din konsumtion. Det är också viktigt att du frågar dig varför du dricker för mycket? Handlar det om att fly undan någonting, eller har du ett dåligt mående som du behandlar med alkohol? Kanske kan du identifiera orsaker som gör att du behöver söka annat stöd eller hjälp?

Om jag inte kan skära ner på egen hand?

Om du har svårt att minska ditt alkoholintag på egen hand så finns det en rad olika möjligheter att söka hjälp. Det finns alkoholmottagningar i många städer i landet, men du kan också prata med din husläkare. Behandlingen kan bestå av rådgivning, olika typer av samtalsbehandling, och/eller behandling med läkemedel. Behandlingen blir individuellt anpassad, eftersom det kan finnas många orsaker till att din alkoholförbrukning har blivit så hög. På många platser finns också möjlighet för familjen att delta om det är en lösning som passar dig. Det finns också självhjälpsgrupper (till exempel AA och Länkarna), och en rad privata behandlingsgivare som erbjuder samtalsbaserad behandling, individuellt eller i grupp.

Om du får en svår kroppslig abstinens när du försöker minska din alkoholkonsumtion, är det viktigt att du uppsöker sjukvården. Har du abstinenssymtom, som darrande händer, svettningar, oro, sömnproblem och hög puls, kan det behövas läkemedel under några dagar (”avgiftning”) för att kunna sluta dricka utan dessa symtom.

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om Alkoholberoende/alkoholmissbruk på NetdoktorPro »

Annons
Annons
Annons