Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Beroendebeteenden kan undvikas

”I princip kan vem som helst hamna i ett beroende. Men vissa personer löper något högre risk än andra, vilket kan förklaras av såväl socialt arv som biologisk arv. Ett beroendebeteende är enormt komplext”, säger Anders Håkansson, ST-läkare, Med. Dr. Beroendecentrum Malmö.
Annons

Ett beroende är ofta kopplat till alkohol, läkemedel, tobak och narkotika men även mat, sex, spel och arbete kan utvecklas till ett beroende. Netdoktor har pratat med Anders Håkansson, ST-läkare, Med. Dr. som jobbar på Beroendecentrum i Malmö, och han berättar om vilka de största riskfaktorerna är för att hamna i ett beroende.

– För det första så kan en persons uppsättning av gener spela roll för hur stor risk man löper att utveckla ett beroende. Men detta är som sagt ett väldigt komplext problem, och även om vi vet mer och mer om detta så är det fortfarande väldigt diffust. Det är alltså inte endast en gen, en ”beroende-gen” som ligger bakom ett beroende, utan det är flera olika typer av gener som påverkar varandra, säger Anders Håkansson och fortsätter.

– Sedan har vi det sociala arvet som är något mer lättdefinierat. Tidig exponering för alkohol och droger påverkar till exempel var man hamnar i livet. Man kan konstatera att riskökningen för ett beroendeutvecklande kommer från många olika håll. Därutöver är det väldigt avgörande hur man uppfattar en viss substans. Får man en stark kick av någon drog eller om man tycker att alkohol fyller en väldigt stor roll med sin avkopplande effekt kan det ligga en i fatet att man tar till den substansen när man mår dåligt i övrigt. Som en varningssignal kan man väl säga att allt som ger ”kickliknande” effekt är potentiellt beroendeframkallande.

Annons
Annons

Det finns ingen ram för hur lång tid det kan ta innan man hunnit utveckla ett beroende, men tar man en substans (eller flera) i tillräckligt hög dos under tillräckligt lång tid så är beroendet snart ett faktum, enligt Anders Håkansson. Alla typer av beroendebeteende aktiverar hjärnans belöningssystem och ger någon typ av tillfredsställelse. Ett beroende medför en stark lust eller tvång, förlorad kontroll och man har enormt svårt att sluta med sitt beteende. De allra flesta som lider av ett starkt beroende känner till de negativa konsekvenserna, men trots detta har de väldigt svårt att bryta sitt invanda mönster. Enligt Anders Håkansson finns det dock vissa skyddande faktorer som kan förhindra att ett beroende hinner utvecklas.

– Om man har något i ens liv som betyder väldigt mycket, det kan vara allt från ett starkt intresse för något eller en relation som man värdesätter väldigt högt, kan det förebygga och förhindra att en person börjar missbruka något som senare riskerar att utvecklas till ett beroende. När ett beroende väl är etablerat så har det en tendens att konkurrera ut intressen och relationer som tidigare varit viktiga för personen i fråga. Beroendet tar över personen och förstör på sikt hans/hennes liv.

Personer som känner sig oroliga för att de tappat kontrollen över sitt drickande, eller som börjat använda någon drog rekommenderar Anders Håkansson att söka hjälp i tid.
– Jag tycker man ska vara ganska frikostig med att söka hjälp. Bättre att söka hjälp en gång för mycket än en gång för lite. Varningssignaler som man bör vara uppmärksam på kan vara att ens toleransnivå ökar, det vill säga man tål mer och mer av den substans man föredrar, samt att man har väldigt svårt att sluta. Och går ett beteende från att vara oproblematiskt till att bli problematiskt då ska man agera.

Att identifiera problemet är bland det första man bör göra. För att komma till rätta med sitt beteende är det viktigt att vara ärlig mot sig själv och kartlägga hur mycket man till exempel dricker, för att sedan sätta upp konkreta mål som man önskar uppnå. Men det finns en viktig ingrediens som Anders Håkansson pekar på.
– Ta hjälp! Det kan vara allt från att vända sig till en vän eller anhörig till att söka professionell hjälp. Men hjälp behöver vi alla då och då, så istället för att riskera att gräva sig djupare ner i beroendet bör man försöka ta tag i problemet i tid och förhindra att det utvecklas vidare.

Annons
Annons

Huruvida vissa personer har lättare än vissa andra att utveckla ett beroende är som tidigare nämnt ett väldigt komplext problem. Om en ung person till exempel är beroende av coca-cola kan det vara ett tecken på att den personen har lättare att utveckla ett beroende?
– Ja det skulle man kunna säga. Det märker jag och mina kollegor även bland våra patienter, de kan nämligen ofta själva berätta att de alltid haft lätt för att bli ”fixerade” av något de tagit sig för. Vad de än tar sig för i princip så blir det något av ett maniskt beteende, allt från jogging till att jobba. Och återigen handlar det om att hjärnans belöningssystem får en kick som man gillar så pass mycket att man gör allt för att uppnå den känslan igen.

I dag fokuseras behandlingen till stor del på samtalsterapi, och tillgången till läkemedelsbehandling ser olika ut för olika beroendetillstånd. Det finns vetenskapligt beprövade läkemedel vid alkoholberoende, heroinberoende och via de senaste årens forskning också vid amfetaminberoende. Men för exempelvis beroende av hasch och marijuana finns inga läkemedel. Enligt Anders Håkansson forskas det en hel del för att ta fram effektiva mediciner.
– Motiverade patienter, bra terapi och i många fall läkemedel är i dag den vanligaste metoden för att uppnå lyckade resultat. Men även om det forskas väldigt mycket kring beroende har man ännu inte hittat något ”magiskt” medel. Och viktigt att komma ihåg är att den största delen ändå ligger hos individen i fråga, hur pass motiverade han/hon är för att bryta sitt beroende har avgörande betydelse, avslutar Anders Håkansson.

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
  • Avatar Tidigare användare 2020-01-23 21:05 (4 år sen)

    Jag har en vän som har blivit beroende av Droger och Energidrycker och han vill sluta, han mår inte bra av det, hur många kramar jag än kommer ge honom så kan jag inte göra något utan vägledning. Vad exakt ska jag göra för att hjälpa honom?

  • Avatar Tidigare användare 2018-08-12 21:45 (6 år sen)

    Riktigt intressant. Jag har ett lite speciellt beroende. Eller egentligen två.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.