Fråga Psykologen

Fråga   Psykiatri

Fråga: Stress på jobbet

Jag jobbar på ett lager och har lätt för att stress upp mig. Gör det utan anledning. Precis som det blivit en ful vana och så blir jag röd i ansiktet och får diarré ibland. Ibland är det rätt stressig arbetsmiljö. Kan man få rodnad i ansiktet av stress? Har märkt att jag försöker göra saker så snabbt som möjligt hemma när jag t.ex. städar. Har fått klagomål från chefen någon gång. Då kan jag gå och tänka på det i många dagar innan jag kommer över det. Tips på vad jag kan göra åt det?

Svar:

Hej! Ja, du kan rodna av stress. När du blir stressad, ökar blodtrycket vilket gör att dina kärl utvidgas och därav kan du bli lite rödare i ansiktet. Ofta tror vi att andra ser att vi rodnar bara för att det känns så intensivt, när det inte är fallet. Rodnad är något många tycker är pinsamt, vilket ju ökar stressen om man tror man rodnar. Då känns det som man rodnar mer, vilket ökar pinsamhetsfaktorn. På det sättet sätts en negativ spiral igång. Dock är det så att rodnad, eller andra osäkerhetstecken, är absolut värst för den det drabbar - omgivningen bryr sig knappt. Att du grublar och ältar chefens klagomål, är ett beteende vi kallar för personalisering. Du tar saker mycket personligt, även om chefen kanske klagade på ett specifikt beteende. Det är mycket mänskligt, och självklart även jobbigt. Man överdriver och förstorar, och sen kan man knappt gå tillbaka till jobbet. Många som personaliserar saker går på känsla. Det känns som att man är personligt uthängd, därför måste det vara så. Man känner sig tillintetgjord, därför är man det. Men känslorna leder oss inte alltid rätt. Här är det fakta som gäller. Om du får ett klagomål, fråga om mer information om vad personen inte gillar. Se till att feedbacken är så noggrann att du kan göra något åt det. De sakerna vi ältar är de vi inte riktigt vet hur vi ska åtgärda. Om du ber om specifik information och hur du kan förbättra dig, behöver du inte undra mer - och ältandet är historia! Lycka till! Med vänliga hälsningar /AnneDu har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons