Fråga Psykologen

Fråga   Psykiatri

Fråga: Sertralin - rätt dos

Hur vet man att doktorn gett en rätt sertralin-dos? Om så skulle vara fallet att man tar en för hög dos, vad blir biverkningarna utav det och om man nu fått en för liten dos vad blir biverkningarna utav det?

Svar:

Hej! Man vet att doktorn har gett rätt dos genom att man känner efter en tid att de symtom man sökte behandling för dämpas, och att man generellt sätt mår bättre. Om man inte känner en förbättring, kan dosen vara för liten. Känner man nya symtom som man inte hade förut, kan dosen vara för stor. Läkare börjar ofta med en dos, beroende på vad patienten har förklarat. Sen följer man upp efter några veckor, och justerar dosen om nödvändigt efter det patienten beskriver. Som du förstår går läkaren på din beskrivning av hur du mår, så det är viktigt att du är ärlig och berättar allt så tydligt du kan när du går till doktorn. Skriv gärna ned allt innan och ta med dig som en påminnelse, då det kan vara svårt att komma ihåg allt när man väl sitter där. Lycka till! Med vänliga hälsningar /AnneDu har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.