Fråga Psykologen

Fråga   Psykiatri

Fråga: Neuropsyk

Jag är legitimerad psykolog med en patient som jag bedömt har utmattningssyndrom. Han uppvisade symtom som jag rekommenderade honom gå till sin doktor och berätta om/visa upp. Detta är symtom som kan ligga inom mitt ansvarsområde men jag önskade en medicinsk utredning då han efter 8 samtal hos mig inte visade någon bättring. Min klients problem: Sluddrigt tal, yrsel, markanta svårigheter att skriva. MR har gjorts på huvudet där det visade sig att hans lillhjärna har krympt. Ryggmärgsprov är taget och visade mycket kraftigt förhöjt äggvitevärde. Min klient är nu väldigt oroad av dessa två svar. Själv känner jag mig mest frågande inför vad detta med ryggmärgsprovets resultat visade. Har du en aning om vad detta kan stå för somatiskt-endokrinologiskt? Eller vart jag skall remittera honom?

Svar:

Hej! Om din klient har fått utförd MR och ryggmärgsprov finns det en patientansvarig läkare någon stans. Den läkaren har ansvar för att personen kommer vidare i vårdkädjan, eller utredas vidare för ytterligare bedömning. Sluddrigt tal, yrsel och finmotoriska problem är diffusa symtom och kan ha många orsaker. Dock sannolikt inte enbart psykologiska, och jag tycker det är mycket bra att han har fått medicinsk utredningshjälp. Lycka till! Med vänliga hälsningar /AnneDu har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.