Fråga Psykologen

Fråga   Psykiatri

Fråga: Lång väntetid

Jag har sedan 11 år tillbaka varit sjukskriven för PTSD med inslag av suicidförsök samt depressioner. Jag har under denna tid även varit sjukskriven för detta och tillhört ETO. Under åren som gått har jag haft en psykolog som jag hade i ett års tid i väntan på en KBT behandling (detta var för 5 år sedan) sedan har jag haft en kurator i två av dessa år men annars har jag inte haft någon samtalskontakt och blivit lovad och utredd sedan 10 år tillbaka att det jag behöver är KBT. Nu som sagt har det gått 10 år och senast idag träffade jag en ny stafettläkare som liksom andra andra bedömde att detta var vad jag behövde! Hur länge till ska jag behöva vänta och vad kan jag som patient kräva? Jag har inte råd att påkosta en privat behandlare. Jag är 30 år idag och hatar allt som har med psykiatrin att göra. För mig känns det som att de bara skriver ut nya mediciner i väntan på den hjälp man verkligen behöver. Läkarna säger "Jag har sett att du är i behov av KBT det enda jag kan göra är att skriva en ny remiss och stöta på men som du vet är jag bara stafettläkare här och finns här bara inom en begränsad tid och du vet hur det ser ut, det finns inga resurser."

Svar:

Hej! Du pekar på ett viktigt problem som vi psykologer jobbar hårt för att lösa. Det finns för få duktiga KBT-behandlare i det offentliga systemet, och psykologer har inte samma avtal med Landstinget som exempelvis sjukgymnaster och läkare som gör att kostnaden för psykologbehandling i de allra flesta fall måste bekostas av individen själv. Vi psykologer tycker självklart att psykologbehandling bör finansieras av det offentliga systemet för att öka tillgängligheten och hjälpa många flera! Men för att du ska få det du behöver just nu, vill jag tipsa dig om att - om du bor vid en universitetsstad som har psykologutbildning - du kan ansöka om att få terapi av en psykologstudent. Studenterna har gått minst tre år av sin utbildning och får professionell handledning, och de allra flesta studenter är mycket ambitiösa och duktiga. Kostnaden varierar, men är mycket lägre än om du väljer en privat psykolog. Du kan leta på nätet efter vart du vänder dig, i Stockholm är det på http://www.psychology.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=5218. Lycka till! Med vänliga hälsningar /Anne


Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »


Annons