Fråga Psykologen

Fråga   Psykiatri

Fråga: Förebygga deprission

Hur kan man förebygga att en deprission uppstår?

Svar:

Hej!
Depression är en sjukdom som gör att man tänker negativa tankar, känner hopplöshet och beter sig passivt. För att undvika att bli deprimerad kan man se till att man har ett liv som motsvarar sina förväntningar, att man har ett bra nätverk runt sig och har saker att göra som intresserar och engagerar.

Man tror att depression kan vara arvtlig, det vill säga att vissa familjer drabbas mer än andra. Oavsett om man har en sårbarhet för depression i sitt DNA eller ej, måste man ta sin psykiska hälsa på allvar och se till att ens liv har en bra kvalitet och göra sånt som känns intressant och spännande med sitt liv.

När det är sagt, är det klart att en depression kan golva den starkaste, mest positiva och friskaste av oss. Det finns ingen 100%-lig metod för att undvika depression, men att ta ansvar för sitt liv och sin psykiska hälsa är en bra bit på väg. Man vet att s k friskfaktorer är ett gott socialt liv, låg stressnivå när det gäller ekonomi, arbete och relationer, motion och att ha en bra relation till sig själv.

Hoppas det var svar på din fråga,

Vänliga hälsningar

/Anne


Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »