Fråga Psykologen

Fråga   Psykiatri

Fråga: Depression

Kan en depression gå över utan mediciner eller någon form av terapi? Hur märker man på en person om det handlar om depression eller vanlig nedstämdhet? Om personen behöver läkarhjälp, hur får man den till att söka läkare när den inte själv vill?

Svar:

Hej! Alla "vanliga" depressioner går över av sig själv för eller sedan. Om det är en nedstämdhet eller depression bestäms av sk diagnoskriterier för egentlig depression, och villkoren är bland annat att man ska vara nedstämt över tid, och tappa lusten till saker på de flesta eller alla livets områden. Passivitet och självcentrering är tydligt hos en deprimerad person - men även vid nedstämdhet. Det är viktigt att en deprimerad person får komma i behandling, då det är onödigt idag att gå med en obehandlad depression. Det finns många bra behandlingsmetoder, både psykologiska och medicinska. Men om personen själv inte vill, är det svårt. Om personen är myndig, betyder det att man har bestämmanderätt över sitt liv. Då kan man bara försöka påverka i rätt riktning och hoppas att personen inser att det finns hjälp. Jag har hört att det ibland kan vara lyckad att skriva ut information om depressionssymptom från nätet och ge till en deprimerad för att få personen att inse att det är allvar. Prata med din anhörige, och förklara att du är orolig. Be personen gå till läkare och bara prata om saken. Hoppas du lyckas! Lycka till! Med vänliga hälsningar /AnneDu har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.