Fråga Psykologen

Fråga   Psykiatri

Fråga: Depression

Vad jag förstår så finns det i dagsläget inget botemedel mot depression som fungerar fullt ut. Det jag undrar över är om det forskas och i så fall om forskningen anar en lösning på problemet?

Svar:

Hej!
Jag vet inte vad du menar med botemedel som fungerar fullt ut. Depression är en affektiv sjukdom som har flera olika komponenter, arvsanlag, biologisk, psykologiskt, sociologisk, beteendemässiga osv. Det du har rätt i är att det inte finns något mirakelpiller eller råd som gör att en depression försvinner av sig själv och sen aldrig mer kommer tillbaka.

Som alla psykologiska diagnoser är depression ett så kallat konstrukt. Det vill säga att vi inte kan ta ett blodprov och se om en person är deprimerad, eller hur deprimerad en person är. Det vi kan göra är att i dialog med patienten checka av på en lista över vilka faktorer som individen skattar är närvarande i sitt liv. Men ett generalkriterium för alla psykiska sjukdommar är att det ska vara något som innebär ett avgörande hinder i livet på ett eller annat sätt.

Depression är en allvarlig sjukdom när den kan diagnostiseras som det som heter Egentlig depression. Det kräver behandling och då främst genom psykoterapi med KBT som bas. KBT hjälper den drabbade att ta sig ur passiviteten och sätta rimliga krav för vad man behöver göra, så man känner sig bättre om sig själv. Många kan även vara hjälpta av antidepressiva, vilket gör att man kan orka med en psykoterapi exempelvis.

Sen har det i flera studier visat sig att depression i de flesta fall självläker, att man efter en stund känner sig bättre även om man inte blir behandlat.

Olika psykiatriska diagnoser av större eller mindre allvarhetsgrad står för majoriteten av I-ländernas sjukskrivningar. Så som du förstår är det ett stort problem för både individen och samhället. Detta gör att forskningen massivt jobbar med att hitta både smartare diagnosmetoder, mer effektiva mediciner och psykoterapier och framförallt mer tillgänglig självhjälp som både förebygger och lindrar.

Hoppas detta gav dig visst svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

/Anne

 


Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »