Fråga Psykologen

Fråga   Psykiatri

Fråga: Alkoholmissbruk hos dement

Detta gäller en 84-årig kvinna med demenssjukdom. Hon dricker mycket alkohol, hur ska man hantera detta? Hon tror inte att hon dricker för mycket. Hur ska man portionera alkohol så att man kan kontrollera hur mycket hon dricker?

Svar:

Hej! En åldrig dement person med problematisk alkoholkonsumtion är en svår situation att hantera. Det framgår inte av frågan hur hon får tag i alkohol om hon själv köper eller någon annan. Att tänka sig att hon ska få någon form av insikt via samtal med professionell kontakt kan vi utesluta som alternativ. Det som återstår är yttre kontroll av situationen för att minska risk för skador, fallolyckor och annat på grund av onykterhet. Jag tycker inte att man behöver ta bort alkoholen helt men drickandet måste vara riskfritt. Mitt förslag är att ni säger att hon får dricka en liten mängd varje dag och att ni kommer att hjälpa henne med det. Eller att hon får dricka ett glas om dagen på helgen. I den åldern tål man inte mycket och nedbrytning(tillnyktring) går långsamt. Det viktiga är att hon inte blir berusad av den mängd hon dricker eftersom hon kan falla och skada sig på olika sätt. Omgivningen får helt enkelt hantera mängd och tid för drickande. Hon kan inte själv ta ansvar för detta och ta rätt beslut. Om hon dricker vin kan man kanske späda ut det med lite vatten, köpa de svagaste vinsorterna och om hon dricker öl se till att det inte är så starka sorter. Något jag vill säga till er anhöriga eller vänner. Om ni är oroliga, så är det så att hon dricker för mycket. Annars skulle ni inte komma att tänka på detta som ett problem. Hjälp henne för hennes eget bästa, vänligt och kärleksfullt, även om hon protesterar lite, ni gör det ju av omtanke. Hälsningar Kristina


Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »


Annons