Fråga doktorn

Fråga Område Besvarad
utbränd? Psykiatri

2015-09-14 | 01:22

av Anne Grefberg

Haldol och schizofreni Schizofreni

2015-09-11 | 12:10

av Christina Hultman

Schizofreni hos kvinnor Schizofreni

2015-09-11 | 13:08

av Christina Hultman

Antipsykotisk medicinering vid schizofreni Schizofreni

2015-09-11 | 13:36

av Christina Hultman

Schizofreni och skillnader mellan könen Schizofreni

2015-09-11 | 13:18

av Christina Hultman

Finns det en risk att jag ärver morfars schizofreni? Schizofreni

2015-09-11 | 09:20

av Christina Hultman

Varför blir schizofrenin lindrigare med åren? Schizofreni

2015-09-11 | 13:30

av Christina Hultman

Psykossjukdom eller schizofreni? Schizofreni

2015-09-11 | 13:04

av Christina Hultman

Frågor om gener vid schizofreni Schizofreni

2015-09-9 | 18:54

av Christina Hultman

Schizofreni hos äldre Schizofreni

2015-09-8 | 21:13

av Christina Hultman

BROAD-studien kring schizofreni Schizofreni

2015-09-6 | 14:52

av Christina Hultman

Vad orsakar schizofreni? Schizofreni

2015-09-7 | 10:34

av Christina Hultman

Hur lyckas vissa schizofrenipatienter leva ett normalt liv Schizofreni

2015-09-4 | 13:25

av Christina Hultman

Jag får ALDIG någon kram! Psykiatri

2015-06-20 | 12:38

av Anne Grefberg

Använda lugnande eller ej? Psykiatri

2015-06-25 | 14:59

av Anne Grefberg