Forum Psykiatri


Varför påstår psykiatri mig vara antisocial och schizofren, ja ologisk irationell

 
Logiskt eller ologiskt ja vad är sinne sjukt
 
 
Ja vad gör jag egentligen som kan klassas som antisocialt, ja hur kan jag klassas som en antisocial personlighets störning,en sådan människan tanka känsloliv är samhällsfientligt,
 
 
jag är inte samhällsfientlig,möjligt vis lögn fientlig,
 
 
Studerar man vad jag har att säga egentligen så är det logiskt,det gagnar samhället,jag ifrågasätter om våra metoder att lösa våld, lösa rädslor lösa svartsjuka,lösa våld som är skapande av konstgjort egen värde,
 
 
fungerar med våra metoder idag,ja att låsa in människor som agerat med våldsbeteenden och endast droga dem under deras tid inlåsta,jag argumenterar för att de under strafftiden vård tidens ka få möjlighet att utvecklas känslomässigt,skapa egen värde självkänsla,så att de ej styrs av sina rädslor av svartsjuka av  behov att antisocialt skapa egen värde genom våld eller kriminella beteenden,
 
 
Hur är detta att vara en antisocial personlighets störning,jag vill lika mycket att samhället ska gagnas av att människor utvecklas känslomässigt under sin straff tid,som att de människorna som sitter inlåsta kränkta med kemiska preparat som ej skapar bättre egenvärde bättre självkänsla,som ej gör dem mindre rädda,ska få möjlighet att utvecklas istället,
 
 
jag tänker på framtida vålds offer där människor som behandlas med kemiska preparat går ut från sina strafftideroch fortgår skada dem de älskar då de ej gjort något åt tex svartsjuka,under sin vård tid,då kemiska preparat ej fixar de bitarna så kostar dessa ej bara sig själva i att skapa lidande för dem de älskar fortgående,utan också samhället enorma kostnader för så kallade vård tider där deras beteenden ej förändrats,då deras känslor ej utvecklats,
 
 
hur är detta att vara en antisocial personlighets störning,eller schizofren ja irrationell ologisk,
 
 
jag vidhåller fortgående att vare sig samhälle eller individer tjänar på att okunniga psykiatriker klassificerar människor som lider av så kallade andliga upplevelser som sinne sjuka,som psykotiska som schizofrena,och som enda metod förvarar och drogar dessa människor,
 
 
jag vidhåller fortgående att dessa upplevelser inga lunda är självskapade sinne sjukdomar ifrån individer egna sjuka hjärnor,jag vidhåller fortgående att det är okunniga metoder att klassificera människor,
 
 
ja det är totalt känslobeteenden okunniga psykiatriker som klassificerar våld klassificerar onaturliga upplevande och som enda lösning,använder sig av kemiska preparat,vare sig våldet löses på detta sett,ej de upplevelser människor lider av,
 
 
vad kostar detta samhället??vad kostar detta i lidande eller förvaringskostnader där människor ej utvecklas ifrån sin problematik,vad kostar detta samhälle i nya potentiella brotts offer efter avtjänad vård tid straff tid,
 
 
så som jag ser det så är jag minst sagt mindre antisocial än en psykiatriker,den påstår sig arbeta för samhällets bästa,men dess okunniga metoder löser ej problem, löser ej beteenden, löser ej våld, löser ej onaturliga upplevanden,löser ej beroenden,
 
 
Och att ej lösa sådant vad kostar detta för ej bara individer vi låser in,i bortkastad tid,där de med rätt hjälp skulle kunnat ha utvecklats ifrån beteenden beroenden eller våld,genom att utvecklas känslomässigt,
 
 
utan även för samhället så drabbas av alla de höga medicinerings kostnaderna förvaringskostnaderna,och de brott det våld dessa människor fortgår att agera med efter vård tid efter straff tid,
 
 
jag förstår inte varför jag skulle vara schizofren ja ologisk irrationell,ja eller antisocial personlighets störning,jag anser att mitt ifrågasättande av dessa spektra är logiskt grundat på beteenden kunskap känslo kunskap,och logiskt grundat på vad som löser beteenden våld eller känslor,ja jag pekar ju ständigt på hur människor alternativt utvecklas,där de genomgår olika program eller upplever en kognitiv känslo utveckling i tex psykotiska tron,
 
 
vari mitt resonemang är jag i samhällsfientlig???
 
 
jag har själv upplevt det skit okunniga psykiatriker hävdar vara sinne sjukdomar fel i hjärnan på människor,ja andliga upplevelser,jag hävdar fortfarande att man ej löser dessa upplevande genom kemikalier.även detta är logiskt grundat,ja det är bara att gå till all statistik som finns,så hur kan sådant klassa som att vara ologisk irrationell samhällsfientlig,jag står ej bara upp för de individer som drogas på tvång för sådana upplevelser alltså ren okunskap,utan jag står upp för samhället att ej behöva ta den enorma kostnaden detta innebär,
 
 
hur kan sådant klassa som schizofren eller antisocialt,kan det var så att jag genom att vara rak vara ärlig ifrågasätta det som är,och proklamera för utveckling som gagnar individen som sitter inlåst drogad gagnar samhället,och gagnar alla de potentiella framtida brotts offer då ju våra metoder idag ej fungerar trampar okunniga människor på tårna som har sin prestige sitt egen värde och sin penning pung,knuten till status Q,ja att inget förändras!!!!
 
att påstå att jag pga dåligt mående, som ledde till fylla, där jag upplevde mig kränkt hotad, agerar med våld pga rädsla slog någon på käften, är detta antisocial personlighets störning, är det rädslan eller fyllan som sjukdomen störningen det sinne sjuka??? att jag begått en rad snatterier som egentligen enda så kallade kriminalitet sedan 2006, ja alla brott jag begått mellan två tusen fem två tusen ses, gick jag själv till myndigheterna och erkände då jag blev lovad en kognitiv benhandling som bara ledde till myndigheters kränkning av mig, ja är detta erkännande av brott antisocial personlighets störning, eller att jag skrev mail till alla butiker jag snattat ur sedan 2008 då jag blev bostads löse och hades vårt att få det att gå ihop ekonomiskt, är det antisocial personlighets störning, ja att ha vaknat känslomedvetet, och genom dåligt samvete skriva och be om ursäkt då jag ej fått det att gå ihop ekonomiskt utan varit till och från tvingen att snatta, ja sådant sysslade jag med som barn, då hade jag aldrig dåligt samvete för sånt, är det antisocial personlighets störning att ha blivit mera samvetes full och till och ,med då be om ursäkt till butiker jag snattat från, och förklarat min situation varför jag gjort det, de kanske är schizofrent???? ja om ej antisocialt personlighets stört!!! då torde det schizofrena vara ett vaknat samvete, det jag saknade då jag var antisocial när jag var yngre,

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons