Forum Psykiatri


Varför kemiska preparat ej funkar emot beteenden

Varför kemiska preparat ej funkar emot beteenden
Beteenden är så mycket mera än bara beteenden
Våld är så mycket mera än bara våld,
ta tex antisocial beteenden eller antisocialt våld,
detta är också en tillhörighet ungefär som likasinnade främlingsfientliga är en tillhörighet,
en klubb av likasinnade attityder, likasinnade värderingar, likasinnade åsikter,
likvärdiga beteenden,
i beteendena har människor sin status, vem de är, sitt egen värde!!
attityderna självhävdandet är byggt på otrygghet.
detta finns i både antisociala beteenden i våld liksom i tex främlingsfientlighet,
ja behovet att hävda sig,
 
För att bryta våldsbeteenden eller antisociala beteenden,
kan man ej bara tro att det räcker med att låsa in en människa,
förvara en människan medicinera en människa,
och påstå detta vara en vård.,
detta förändrar ej individen identitets mässigt, 
hur den speglar sig själv identifierar sig själv, 
detta förändrar ej den underliggande otryggheten som är behovet att hävda sig,
 
Det är som att man tror att man skulle kunna låsa in rasister homofobi som attityder,
som åsikter,
tro att man kan lösa detta med förvaring och kemiska preparat,
dessa attityder är också byggt på otrygghet,
kan man ej förändra med kemikalier,
 
Ja beteendena hos så kallade antisociala eller kriminella,
våldet och de kriminella beteendena,
detta är ju bara vad man upplever uppfattar utifrån sett,
man behöver förstå den känslomässiga behovs utvecklingen till självbekräftelse,
den känslomässiga behovs utvecklingen till att bli bekräftad av andra,
detta som är självhävdelsen,
 
För att lösa dessa beteenden krävs att individen utvecklar andra värderingar andra attityder,
skapar egen värde, självkänsla som ej är kopplat till våld eller antisocial beteenden,
så att beteenden upphör att vara vägar till självbekräftelse, vägar till att bli bekräftad accepterat
respekterad av en antisocial omgivning,
vägar till att erkänna sig själv bekräfta sig själv,
utan att man skapar detta egen värde denna självkänsla,
så fortgår man att hävda sig med just antisociala beteenden eller våld,
 
Att tro att man bara kan låsa in en människa ge den lite kemikalier,
och tro att detta förändrar alla de bitarna som behöver utvecklas i individen,
för en beteende förändring,
det är dårskap,
därav fungerar det ej heller,
 
Människor har utvecklats i dessa asociala utvecklingar av utanförskap sedan barns ben,
där har de en tillhörighet,
där har de ett egen värde, en trygghet,
beteendena definierar vem de är,
ungefär som vanliga yrkes roller definierar individer i den laglydiga världen,
så fyller beteendena eller våldet samma aspekter,
av identitet,
trygghet,
 
Oavsett om man hämmar impulser då människor agerar med våld.,
och hamnar inom psykiatrin,
så är förändrar ej detta identiteten,
självspeglingen, tillhörigheten i den antisociala tillvaron,
behovet att vara något vara någon,
där beteendet eller våldet fyller det behovet,
 
Det är som att man försöker komma åt och förändra en snickares spikande och hamrande,
men man ej förstår att detta ej går att göra om ej snickaren omprogrammerar sig ifrån snickare rollen,
snickare identiteten skapar en annan identitet,
endast då slutar den snickra och hamra,
psykiatri struntar totalt i identiteten som är en behovs utveckling till att skapa egen trygghet,
genom beteenden,
de är som att man tror man kan hämma impulserna att snickra och hamra hos snickaren,
så löser man problemet snickrande och hamrande,
man glömmer att snickare rollen är identitets utveckling där identitet har sin trygghet i snickare rollen,
får sitt behov av egenvärde självkänsla bekräftad genom snickrande och hamrande,
 
Det är där man måste lösa problemet,
ej i beteendet i sig,
utan i identitets utvecklingen,
 
Detta har ej psykiatri förstått,
de låser in människor försöker förändra beteenden genom kemikalier,
men den otrygghet som skapat identitets utvecklingen fortgår hela sin straff förvarings och medicinerings tid att hävda sig,
då den släpps ut så har den fortgående hävdande behovet då otryggheten ej är åtgärdad,
det är inte så konstigt att beteenden då fortgår våld då fortgår,
man kan ej hämma impulserna till att våldet ska upphöra beteendet ska upphöra,
 
Då man ej hjälper individen skapa egen värde självkänsla i sig själv,
ej hjälper individen avprogrammera sig attityder/ självhävdanden,
ej hjälper individen programmera av sig antisociala tankar och känslor som den utvecklat under livet.,
då är det ej så konstigt den söker sig tillbaka till den enda trygghet den känner till,
identitets rollen av våldsverkare eller antisocial kriminell,
med alla de beteenden som finns i detta,
de är en tillhörighet, där är man något någon,
 
Detta kan ej kemiska preparat åtgärda,
det är hela identitets utvecklingen som individen behöver utvecklas ifrån,
med alla de tankar känslor och beteenden som detta tidigare inneburit,
detta kan ej kemiska preparat fixa/lösa,
att fortgå inbilla sig det trots all facit som finns av alla återfall i identitets problem av beteenden eller våld,
är dårskap i sig,

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons