Forum Psykiatri


Varför kemikalier är okunskap ren dårskap.

Varför kemikalier är okunskap ren dårskap.
Antisocial beteenden eller våldsbeteenden!!!
bygger alltid på o-egenvärdes känslor och rädslor,
detta här hävdande beteenden försvar där jaget hävdar sig,
skapar sig egen värde skapar sig självkänsla skapar sig icke rädsla,
genom beteenden eller våld,
 
Kemikalier fixar ej att kognitivt frigöra människan från rädslor,
och o-egenvärdes känslor,
 
Därav fixar ej kemikalier att lösa detta som beteende problem i individer,
förvaring straff fixar ej heller detta/
dessa känslor, rädsla skam skuld!!!! roten till problemet,
ja dessa känslor har skapat den jaghävdande identiteten som genom beteenden skapar egen värde självkänsla,
icke rädsla icke skam icke skuld,
därav fortgår antisocial beteenden eller våld som ett beteenden hos individer efter straff tid,
efter medicinerings tid,
 
vi har aldrig kunnat bryta dessa identitets utvecklingar med våld med straff med kemiska preparat,
så hur i helvete inbillar vi oss att vi kan det fortsättningsvis???
 
Dessa identitets utvecklingar har oftast hos individer skapat antisociala tankar känslor och attityder,
då de aldrig fått hjälp ifrån ett okunnigt samhälle,
att bryta sina identitets utvecklingar,
då samhället ej förstår våld eller beteenden ut ett känslomässigt spektra,
nä samhället inbillar sig att man kan dominera bort sådant,
 
nä samhället har alltid varit inriktat på att med våld med straff,
med kemiska preparat som upplevs som kränkningar av individer som utsätts för kemiska preparat,
försökt lösa beteenden problem.,
identitets utvecklingar, med dessa beteende problem,
 
det går ej att genom våld genom kränkning lösa beteenden hos andra,
det skapar bara det raka motsatta,
än starkare samhällsfientliga attityder, i de allra flesta fall,
dvs detta förstärker den antisociala identiteten,
 
just detta man tex inom psykiatrin inbillar sig man kan förrändra,
med våld med tvång med kemiska preparat,
ja antisociala tankar känslor och rädslor,
vilket är jaghävdande beteenden, antisociala beteenden och våld,
 
man kan ej förändra rädslor med våld med tvång med makt,
därför är återfalls statistiken skyhög,
 
Ser man till själv skadanden så är detta o-egenvärdes känslor som skapar självskadande tankar självdestruktiva tankar,
detta försöker man på samma sätt genom våld tvång kränkning förändra hos individer,
genom maktövergrepp av kemikalier och tvångs förvaring,
därför är återfalls statistiken skyhög,
ja eller självmords frekvensen skyhög,
man kan ej med våld med makt med kontroll få individer att må bättre med sig själva,
så att de slutar skada sig själva,
eller slutar ta livet av sig,
känslor funkar ej så,
det kan väl även en idiot förstå,
 
 
vad är personlig utveckling,
jo det är att frigöra sig ifrån o-egenvärdes känslor,
ifrån skam ifrån skuld ifrån själv harm självförakt,
ifrån oegennyttiga rädslor kan man säga,
ja det är att skapa egen värde skapa självkänsla,
dvs icke rädsla,
detta löser beteenden problem, detta löser våld som problem, detta löser självskadande problem,
detta löser beroenden som problem,
då individer får hjälp blir motiverade att skapa sådant för sig själva,
 
detta är ej tvång ej makt ej övergrepp med kemiska preparat,
därför funkar det,
 
detta uppnås tex i kognitiva program,
där antisociala individer genom att skapa egen värde självkänsla/(icke rädsla)
som ej är knutet till antisociala tankar känslor och beteenden eller våld som identitet,
detta som är utvecklingar av rädsla dåligt egen värde,
 
Därav så förändras människor utvecklas människor ifrån antisociala tankar känslor beteenden och våld,
detta är frivilligt därför funkar det,
i detta så frigör sig människor från dåligt egen värde från skam från skuld,
skapar sig ett egen värde självkänsla, som betyder egentligen icke rädsla icke skam icke skuld,
 
därav så förändrar detta identitets utvecklingar av,
narkotika beroenden alkohol beroenden våldsbeteenden antisociala kriminella beteenden,
dvs detta löser problem då människor utvecklas tanke känslomässigt,
detta psykiatri försöker förändra med våld,
med kemiska preparat,
 
vad sker i en andlig tro,
just det samma som jag beskrivit här ovan,
människor frigör sig från dåligt egen värde, vilket är lika med egen värde byggt på beteenden eller våld,
vilket är egen värde byggt på drog eller alkohol beteenden,
ja även detta är jaghävdande beteenden,
som skapar enormt mycket skam skuld till slut,
som fördjupar både försvar beteenden av våld,
eller beroenden, våld och beroende escalerera då människor ej kan ej kan hantera skuld skam,
 
att detta funkar i andliga tron, 
precis som i personlig utveckling precis som i kognitiva program.,
är för att här sker också en frigörelse från skam från skuld,
 
varför psykiatri misslyckas,
ja det finns ingen frigörelse från skam, skuld, från dåligt egen värde, obefintlig självkänsla, från rädslor,
eller jaghävdande beteenden byggt på sådana känslor, själv skadande beteenden byggt på sådana känslor,
antisociala attityder tankar och känslor byggt på sådana känslor,
 
för kemiska preparat, straff förvaring,
det förändrar ej människor tankar känslor, därav förändrar det ej människors beteenden,
då människor kommer in i olika tron, olika kognitiva utvecklingar av att skapa andra tankar andra känslor.
så bryts beteenden beroenden våld attityder och självskadanden,
detta psykiatri blint försöker lösa med våld tvång,
 
detta all statistik bevisar ej fungera!!!!

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons