Forum Psykiatri


Varför jag påstår icke vård inom psykiatrin,

Varför jag påstår icke vård inom psykiatrin,
 
 
Ser man till beteenden,Detta människor blir inlåsta för,Tex. inom psykiatrin är det mest självskadande beteenden eller vålds beteenden,människor blir sittande väldigt långa tider,under den tiden förändras ej deras attityder deras tankar känslor,för det finns inga planer ingen vård som utvecklar sådant,
 
 
Så i sak så tänker man känner man som man gjorde då man blev inlåst,hade man våldsattityder då man blev inlåst för ett våldsbeteende,så har man det tiden ut här,hade man antisociala tankar känslor då man blev inlåst så har man det tiden ut här,
 
 
Hade man självdestruktiva tankar och känslor som är självskadande,så förändras ej sådant här,det har man tiden ut här,
 
 
Att förändra attityder, att förändra självhävdande behov. att förändra sitt sett att identifiera sig själv.att förändra tankar och känslor av självdestruktivt,att förändra antisociala tankar känslor,är enda sättet att förändra beteenden, förändra våld, förändra självskadande problem,
 
 
Och inget sådant finns,det är som att psykiatriker fortgående ej vill förstå att våra tankar våra känslor också är våra beteenden,våra självidentifikationer fortgående är våra beteenden,
 
 
kemiska preparat förändrar ej människor identitetsmässigt,dvs antisociala tankar känslor förändras ej av kemiska preparat,själv identifikationer som våldsverkare, själv hävdande förändras ej av kemiska preparat,
 
 
Det är endast en personlig utveckling tanke känslomässigt en kognitiv utveckling som förändrarvåra beteenden,i sådana så förändras attityder.egen värde själv känsla skapat, som ej är knutet till beteenden eller våld.,självidentifikationer utvecklas ifrån självdestruktiva tankar och känslor.vilket är enda sättet för människor att sluta skada sig själva,
 
 
Våra skadande av andra, vårat våld emot andra,har alltid med våran självidentifikation att göra,våra attityder våran självhävdelse påvisar varför vi agerar med sådant våld,påvisar bara att vi någonstans lärt oss hantera våran egen otrygghet våra egna rädslorgenom attityder självhävdelse och våld,
 
 
Detta kan ej kemiska preparat förändra detta kan ej långa förvarings tider förändra,människor måste få möjligheten att växa ifrån en destruktiv självidentifikation,genom att kanske bli motiverade av andra som gjort en sådan utveckling,och vuxit ifrån sina egna destruktiva beteenden eller jag hävdande,vuxit ifrån sina antisociala tankar och känslor,
 
 
Alla våra beteenden hänger ihop med våra tankar och känslor,finns inget utvecklande av oss tanke känslomässigt,under den tid vi sitter inlåsta, finn s ingen utveckling till en annan själv identifikation under den tiden vi sitter inlåsta,så förändras ej beteenden hur mycket vi än drogar människor,och vill inbilla oss att sådant ska förändra attityder självhävdelse antisociala tankar känslor,eller självdestruktiva tankar känslor,ser man till återfalls statistiken i alls som är beteenden, allt som är våld,allt som är självskadanden,så bevisas detta redan av det,kemiska preparat och förvaring eller bara kontroll förvaring,förändrar vare sig människor eller de beteenden vi på dessa blinda sett försöker förändra,
 
 
Varför har ej psykiatri mod nog att ta den debatten,argumentera emot detta jag påstår,för de vet att det är sant,människor utvecklas ej av kemiska preparat eller bara inlåsning straff,och att utvecklas under sin tid inlåst,är enda sättet att förhindra kommande våld beteenden eller självskadande,
 
 
Så varför tar ni ej in människor som utvecklats ifrån sådant,och låter dessa agera motivatörer,skapa en grund,att bara säga att människor vill ej förändras eller att ni ej tror människor kan förändras,att bara låta saker och ting var som det är,ej satsa på möjligheter till personlig utveckling,det är för mig en dårskap,för i så fall kan ni ej skuldbelägga individer då de kommer tillbaka,det är ju ni som vård som ej levt upp till vad ni påstår er stå för,vård omsorg,vård är då människor växer ifrån problem tanke känslomässigt, vård är då människor utvecklas beteendemässigt, identitetsmässigt, attityds mässigt,
 
 
Vård är ej att låsa in och påtvinga människor kemiska preparat som enda lösningsmetod,för sådant förändrar ej de bitar som behöver utvecklas förändras för att beteenden skall upphöra,

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons