Forum Psykiatri


till psykiatri/är ni okunniga!!! ja ni löser ju ej människors våld,

till psykiatri/är ni okunniga!!! ja ni löser ju ej människors våld,
 
Vad är en vålds beteenden utveckling/ hur löser man det!!!
Se det som så att detta börjar redan i barndomen,
ja om det gäller de självhävdande våldsbeteendena, där människor förutom att agera med våld,
glamoriserar sitt våld,skryter om sitt våld, jämför sitt våld med andra människor som är i en asocial utveckling,
eller är självhävdande våldsverkare,
 
Denna form av våld kan man säga vara en substitut utveckling,
där individer lärt sig skapa egen värde självkänsla genom våldsbeteenden,
rädsla o-egenvärde är grunden,
 
Därav går ej detta att straffa bort,
ej att medicinera bort,
ja detta psykiatri till exempel sysslar med då de påstår de sysslar med vård,
de har aldrig förstått att självhävdande är en flagga som påvisar rädsla otrygghet,
därav så försöker de konstgjort hämma impulser med kemiska preparat,
men glömmer bort att problemet sitter djupare i känslolivet,
 
Haken är den att dessa människor ej utvecklas känslomässigt av kemiska preparat,
så som de gör genom kognitiva program genom andliga tron,
så att självhävdande behovet övervinns, attityder skapas bort,
egen värde skapas på ett sunt sett, självkänsla skapas på ett sunt sett,
 
Då detta görs genom program,
eller en personlig utveckling, så skapar människor egen värde självkänsla, släpper antisociala attityder,
ja ett identitets tänkande, identitets kännande i en vålds identitet,
 
Genom  att anamma tex den kristna kärleksläran,
så sker en form av omedvetet skapande av egen värde självkänsla.,
därav upphör självhävdandet att styra individen,
därav upphör våldet,
 
Ser man till psykiatris rent miserabla statistik,
att tro inbilla sig att kemiska preparat ska stoppa våldet,
där människor hela strafftiden hela vård tiden igenom fortgår att identifiera sig i våldsidentiteten,
fortgår hela straff tiden vård tiden att nära den självhävdande identiteten,
dvs man gör intet och grund problemet.,
därav så faller dessa självhävdande våldsbeteende personligheter tillbaka i våldsbeteenden efter straff tid, vård tid,
 
Man kan ej få bort rädslor och ett grundläggande behov som självhävdande är,
ja ett konstgjort sett att skapa egen värde självkänsla,
detta går ej att lösa kemiskt,
all statistik påvisar bevisar detta,
 
Med den formen av vård vi har idag för dessa självhävdande vålds beteenden,
så spelar det ingen roll hur länge de sitter eller hur mycket kemiska preparat vi ger dem,
detta löser ej problemet.
därav menar jag på att det är ren okunskap psykiatri sysslar med,
 
sedan har vi annan form av våld.
svartsjuke våld, rädslo våld,
där kvinnan ofta får utstå detta våld gång på gång på gång på gång,
det spelar ingen roll att vi låser in och medicinerar denna form av våld heller,
då detta våld har med dålig självkänsla att göra med dåligt egen värde att göra,
ju mera dessa våldsbeteenden ageras med,
så får dessa individer än sämre egen värde än sämre självkänsla,
därav eskalerar våldet,
blir ofta grövre värre efter hand,
 
vad gör vi för att hämma denna form av våld,
vi straffar och använder kemiska preparat som ingalunda skapar det som behövs i känslolivet,
så att individer ska ta kontrollen över sina otrygga beteenden av försvar,
så fort vi släpper ut dessa män så faller de tillbaka i samma beteenden med samma kvinna eller en ny kvinna,
så varför hycklar vi och påstår kemiska preparat lösa vålds beteenden,
eller straff lösa vålds beteenden,
det gör ju ej det,
 
då dessa ej utvecklar känslolivet hos individer som agerar med våld,
 
har vi något att lära från sånt som utvecklar människors känslor så att de tar kontroll över sitt eget våld,
eller ska vi enfaldig tro att vi kan lösa sådant i människors känsloliv med våra metoder som aldrig funkat??

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons