Forum Psykiatri


Själv upplevd fortgående psykiatriks kränkning

Varför diagnoser!!!
Ja detta är enkelt,
då psykiatri aldrig förstått känslor och beteenden,
så har deras sett att hanterar sådant varit att sätta en diagnos på människor, 
antisocial personlighets störning,
olika påståelser av diagnoser för beteenden,
 
för de har aldrig haft en aning hur man hjälper människor att utvecklats ifrån sådant,
därav så finns diagnoser,
det man ej förstår sätter man en klassificering på,
 
Och försöker förändra detta med våld, med kemiska preparat med tvång,
vilket ej går,
all deras egen statistik bevisar detta,,
 
de sitter enligt mig bara en massa människor i vägen människor som har makt,
som tjänar pengar på att det är som det är,
ja att man drogar människor som enda lösningsmetod.,
en metod som bevisligen ej fungerar emot våld eller beteenden,
bevisligen ej hjälper människor att sluta uppleva onaturligt,
bevisligen ej får människor att upphöra med självskadanden,
ja sådant människor får diagnoser klassificeringar för,
hela tiden utkommer nye kemiska preparat, nya så kallade lösningar på problemen,
men människor fortgår skada sig själv, fortgår agera med våld,
fortgår uppleva onaturligt,
trots alla så kallade kemiska preparat,
 
Samma människor utger sig för att vara experter på området beteenden,
de har sin makt sin prestige i sina yrkes roller,
de är respekterade av okunnigare människor, som litar på vad dessa säger påstår,
då de utger sig för att vara experter på  allt detta jag nämner här ovan,
 
Enligt mig så är deras okunskap redan i sig själv bevislig,
de har samma argument hela tiden,
tomma påståenden som de ej kan argumentera kring, du är detta eller detta,
de kan ej förklara varför vissa människor utvecklas till våldspersonligheter,
varför de återkommer med samma slag av våldsbeteenden gång på gång,
de påstår det är något fel i hjärnan,
och försöker korrigera sådant med kemikalier,
trots att det ej handlar om hjärnan, utan om känslor en halvmeter nedanför hjärnan,
 
Då människor inkommer gång på gång för självskadanden så ageras på samma sett,
kemiska preparat förvaring,
sedan då de är lite mera i balans,
släpps de ut igen, sedan återupprepas proceduren, nya självskadanden,
eller till och med lyckat självmord,
för de förstår ej att dessa människor behöver utvecklas tanke känslomässigt,
ej drogas och förvaras gång på gång på gång,
 
Samma sak säger de då människor upplever onaturliga upplevelser andliga upplevelser,
ja de är fel i deras hjärnor,
man behöver åtgärda felet med kemikalier,
detta gör ej att människor slutar uppleva onaturligt, detta stänger bara av dem känslomässigt,
så att de upplevs lida mindre, de upplever ångest rädslor fobier lite tystare,
frågar man en psykiatriker som jag gjorde då jag upplevde sådant för femton år sedan,
jaha du säger att jag har en kemisk obalans i hjärnan,
hur vet du det???
du har aldrig tittat i min hjärna, så hur fan kan du sitta och påstå jag har fel i hjärnan,
vart sitter felet då,
ja då tar argumenten slut, de får hak släpp, de blir tysta,
de har bara inlärda påståenden att komma med, 
de har inga argument till påståendena,
dvs. faktan, logiska argument som styrker det de påstår,
 
 
Jag påstår det raka motsatta,
ja jag har ju upplevt sådant och frigjort mig ifrån sådant, jag bevisar ju sådant vara lögn upplevelser,
och jag har sedan ett årtionde sagt att människor kan lära sig bryta dessa ofrivilliga upplevelser själv,
ja att allt sådant också handlar om känslor,
att det ej är fel på hjärnan,
fel i hjärnan,
något som dessa psykiatriker fortgår påstå, men ej kan bevisa argumentera kring, om,
 
Det fungerar så här,
man inkommer framför en totalt känslo och beteende okunnig psykiatriker,
denna sitter och tittar på en, samtalar med en,
sedan är denna expert på en,
denna känner ej individen, bara ett kortare samtal, där den upplever individen med sina känslor och sina blinda
ologiska sätt att tänka kring beteenden och känslor, alltså sina fördomar, förutfattade meningar,
sedan säger den, du är detta eller detta,
 
De allra flesta kliver i, 
de ser ej igenom deras okunskap,
de tror på vad doktorn säger, accepterar dennas okunskap som livs sanning om dem själva,
accepterar lösningen som sällan blir en lösning,
nä detta blir ett liv i fortgående återkommande inom psykiatri, för att pröva nya kemiska preparat,
detta blir ett fortgående liv i beteenden,
då man ej löser identitets utvecklingar beteenden utvecklingar med kemikalier,
detta blir ett fortgående onaturligt upplevande,
då man ej löser sådant med kemikalier,
men ingen har kunskap medveten het att ifrågasätta,
för de sätter sin tilltro till en okunnig människa, en psykiatriker,
 
Precis som de ej kan argumentera kring, om, beteenden och känslor,
nä sådant är bara diagnoser för dem, dvs klassificeringar de ej förstår, de ej kan bevisa,
något människor ej själva kan växa ifrån menar de,
med att sätta en diagnos, en klassificering,
jag menar på det raka motsatta, och argumenterar kring sådant påvisar bevisar sådant,
hänvisar till hur människor växer ifrån sådant,
 
 
jag kan argumentera, påvisa, bevisa, att människor löst just sådant psykiatriker påstår vara diagnoser,
dvs beteenden och känslor på andra sett,
ja att de gjort så bevisar ju att det är som jag säger,
ja de hade inget fel i hjärnan,
det är ej obotligt, det är något man kan lösa utan kemikalier,
att de betedde sig och levde som de gjorde hade en logik,
och genom logik som bröt de sina egna negativa beteenden och beroende utvecklingar.
terapeutiskt,
ja allt sådant psykiatri påstår vara något som människor ej kan utvecklas ifrån,
ja för det är fel på deras hjärnor, 
fel man måste åtgärda med kemikalier, ( fast det ej åtgärdas så)
ja man kan ej åtgärda beteenden utan att växa identitets mässigt,
och kemikalier hjälper ej individer att växa på ett sådant sett,
 
Och alla beteenden.
både asociala beteenden eller självskade beteenden är identitets utvecklingar.
där individer behöver utvecklas identitets mässigt, tanke känslomässigt,
till andra sett att uppleva sig själv, till andra attityder, till andra sett att tänka känna förhålla sig,
till större egen värde större självkänsla,
 
Så då jag påstår mig ha mera kunskap än dem,
så står jag fast vid detta,
jag tar gärna en argumentation med dem fortgående,
men de vill ej argumentera med mig, de har ju bara sina påståenden, sådant jag kan argumentera sönder,
ja överbevisa genom ett logiskt tänkande,
logisk kunskap kring beteenden och känslor,
kognitiv kunskap, detta psykiatriker saknar!!!
 
Så hur kan jag då vara paranoid schizofren eller sinnes sjuk,
ja en ologisk tanke känsla,
jag kan mera än dem om beteenden och känslor, jag kan mera än dem om saker som funkar,
ja rehabilitering,
jag kan mera om onaturliga upplevande och hur man bryter sådant,
ja allt de döper till mera eller mindre obotligt, oföränderligt genom att ge en diagnos en klassificering och droga det,
som enda lösningsmetod,
 
Så varför är jag inlåst påstådd vara ologisk,
ja en idiot, en dåre, en psykiskt sjuk, en diagnos,
en obotlig???
en sinnessjuk,
 
Kan det vara av andra orsaker än att jag skulle vara sjuk!!!!
känner de sig lite kränkta av att jag bevisar deras okunskap,
att jag argumenterar emot dem,
då de påstår mig vara sinnes sjuk, motbevisar dem om att jag skulle vara detta genom att påvisa ett logiskt sett
att tänka känna kring beteenden eller psykiska diagnoser,
 
Detta en så kallad schizofren eller en så kallad psykiskt sjuk ej skulle kunna göra,
den förstår ej sådant,
den är ej logisk kring tankar och känslor eller logisk i sina känslor,
de förstår ej beteenden beroenden.
nä det är ju inte för intet de påstås vara schizofrena alltså ologiska irrationella,,
deras tankar och känslor är ju detta,
ja ologiska irrationella,
jag menar bara på att detta kan människor växa ifrån utvecklas ifrån själv,
med rätt vägledning,
 
Jag påstår ju bara att jag har bättre lösningar på sådant än psykiatri,
jag har ju upplevt sådant och påstår det inga lunda vara fel i hjärnan på människor,
ja detta psykiatriker påstår men ändå ej kan bevisa,
nä det träffar ju bara människor upplever dem i samtal,
sedan påstår de, klassificerar de,
och allt de påstår är sant och behöver ej bevisas,
 
Då jag en gång upplevde så kallade andliga upplevelser för femton år sedan och kom in inom psykiatri,
så började de säga du är psykotisk,
jag ställde dem emot väggen direkt, 
jag sa är alla människor som upplever andliga upplevelser sinnes sjuka,
då slutade de påstå mig vara psykotisk.,
då kom de på en kompromiss, 
ja, ja sa att ni sätter fan ingen diagnos på mig påstår mig vara sinnes sjuk,
innan ni kan bevisa det,
argumentera logiskt påvisande vad det är som gör mig till era påståenden,
så jag fick ingen diagnos, i journalerna skrev de, en möjlig organisk hallucinos,
odefinierbar,
på ren svenska betyder detta, 
det kan vara en psykotisk upplevelse men denna går ej att definiera dvs bevisa,
så i sak så är detta att ej ge en diagnos,
 
sedan dyker det upp att jag är paranoid schizofren flera år efter att jag var inlåst inom psykiatri,
i journalerna,

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons