Forum Psykiatri


Negligeras för att man inte är kärnfamilj

såg att någon tipsat att man kan anmäla om man blivit illa bemött. Icke, jag har själv råkat ut för dettamiljontals ggr och anmält men får bara till svar att bemötande är inget att anmäla, läkarna får göra som de vill! Felbehandling kan man ju anmäla men vad hjälper det när socialnämnden ändå går emot HSANs beslut luttrad

Socialnämndens beslut går att överklaga. Man vänder sig först till den socialnämn som fattat beslutet och talar om vad man är missnöjd med eller inte tycker stämmer i beslutet. Socialnämnden har då att överväga om beslutet varit korrekt eller om man ska ändra sitt beslut. Ändrar socialnämnden inte sitt beslut så ska de skicka beslutet vidare för prövning i Förvaltningsrätten (tidigare länsrätten).

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons