Forum Psykiatri


Klassificering av människor påvisar okunskap,

Klassificering påvisar okunskap,
Ja ska man se det logiskt så är det så här,
att en klassificering av en människa aldrig kan vara en kunskap,
då alla människor har lika värde!!!
 
Det finns inga skillnader mellan människor,
det finns inga bättre inga sämre, inga rätt inga fel människor,
 
Det finns egentligen bara kunskap,
att logiskt förstå hur en del utvecklas till tex antisociala personligheter,
våldspersonligheter,
självskadepersonligheter,
 
Allt sådant hänger på tankar och känslor som utvecklats olika,
dvs det finns en kognitiv logik,
som påvisar hur tankar och känslor fungerar ihop med de beteenden som tex dessa tre
olika klassificeringarna utvecklat,
 
Att ej förstå hur det hänger ihop,
är att fortgå påstå klassificering påstå diagnos,
och fortgå ologiskt lösa dessa beteenden med kemikalier,
med förvaring utvecklar ej individer tanke känslomässigt,
vilket är enda sättet för beteenden att upphöra,.
 
Dvs man skapar med detta ett utanförskap,
du är inte som alla andra,
egentligen, du har ej samma värde, du är annorlunda,
ja att klassificera människor får dem att uppleva det så,
sedan spelar det ingen roll vad uppsåtet är hos den som klassificerar..
sedan försöker man stävja detta förändra detta ologiskt dvs med förvaring och kemikalier,
 
Så att sätta en klassificering en diagnos,
är egentligen bara att påvisa ren okunskap,
ja man förstår ej den tanke känslomässiga utvecklingen och dess beteenden som utveckling,
att ej förstå sådant,
är också att ej förstå hur man hjälper individen bryta det negativa den utvecklats till.
och utvecklas i,
 
Det är aldrig en sanning att skapa ett utanförskap,
särskilja människor pga av att de tänker, känner, upplever, och beter sig annorlunda,
 
Då man har kunskap finns inga särskiljande,
då förstår man också hur man ska hjälpa individen bryta negativa beteenden.
negativa tankar känslor och återskapa egen balans i livet,
 
Detta utan kemikalier,
ja för kemikalier är bara ett påfund,
då man ej haft kunskap i hur man på ett logiskt sett ska motivera hjälpa människor.
utvecklas tanke känslomässigt identitetsmässigt,
ifrån dessa dysfunktionella identitets utvecklingar av beteenden.
 
Alla var vi lika som barn, vissa barn var ej fel, var ej mindre värda, var ej utanför,
att klassificera människor pga att tankar känslor och beteenden utvecklas olika,
hjälper ej människor att utvecklas ifrån sådant,
tvärt om,
det hindrar dem att utvecklas ifrån sådant,
man gör dem beroende av kemiska preparat för resten av livet,
detta som ej förändrar deras tanke känsloliv,
vilket gör att deras beteenden ej upphör,
 
För att hjälpa människor utvecklas,
gå till människor som skapat sig bort ifrån sådant genom alternativa metoder,
ja utan att behöva bli utanför, utan att behöva vara klassificerade till annorlunda fel,
förstå att det bara är tankar som förändrats.
som förändrat känslor så att beteenden upphör,
Både asocial beteenden, våldsbeteenden självskade beteenden,
utvecklar människor sig ifrån på alternativa sett,
 
 
Ja de hade inget fel på hjärnan.
de som brutit sådana utvecklingar utanför psykiatris domän,
de hade bara lärt sig präglats till ett annat sett att tänka känna identifiera sig i som sanning,
genom att förändras i sina tankar kring sig själv kring andra,
genom att lära sig ett egen värde en självkänsla, släppa jagfientliga tankar känslor,
släppa skam skuld,
detta skapade då andra beteenden friskare beteenden,
 
Att sitta och leta fel i hjärnan på människor, ja eller tro att det är så,
utan att kunna se felen, bara utgå ifrån att det är så,
vilket psykiatriker gör,
det är ju att idiotförklara sig själv,
ja de har ju inga argument, ingen kunskap lagd till sina påståenden av klassificering,
det är ju bara vad de känner upplever.
då de pratar med en människan i dessa beteende utvecklingar utan att förstå,
känslor tex,
så inbillar de sig att allt sitter i huvudet på människor,
 
Man måste vara kognitivt kunnig,
för att förstå beteenden som utveckling hos individer,
förstå vilka känslor som skapat skapar vad,
och förstå hur man motiverar individer att växa ifrån och över dessa känslor,
 
Att sitta och peka på fel i huvudet påvisar bara en sak,
man har ett fel i sitt egen huvud,
ja man förstår ej,
och varför man ej gör detta,
ja man tänker inlärt, man tänker ologiskt. 
man måste utanför boxen av inlärda tankar och känslor, 
för att förstå andras tanke känslomässiga beteenden mässiga utvecklingar,
man behöver släppa alla sina negativa tankar känslor riktade emot andra beteenden,
dvs man behöver tänka utanför fördomar utan förutfattade meningar,
man måste sluta identifiera ett beteende som fel,
ja så länge man gör så kan man ej heller förstå beteendet, varför individen utvecklat detta,
hur individen utvecklat detta,
 
så länge man gör så.
ja tror att man kan lösa beteenden med våld, med straff, med hämnd, med kontroll, med kemiska preparat,
så har man bara försvar emot beteenden,
man förstår ej beteenden,
och det hjälper ej individer att utvecklats ifrån sådant,
tvärt om detta stärker bara den negativa beteenden utvecklingen.
i ett utanförskap samhället skapat då de ej förstått känslor redan i barnstadiet,
ja våra beteenden börjar ju utvecklas redan där,
 
varför skadar människor sig själva, det är för att deras själv identifikation deras egen värde deras självkänsla är åt helvete, deras själv skadanden hänger på deras egna tankar och känslor, detta kan ej förändras med kemiska preparat eller förvaring för att hindra dem skada sig själv, detta kan bara lösas med att de utvecklar andra sett att tänka känna kring sig själva, kemikalier eller förvaring löser alltså ej problemet, då de blir utsläppta, så är de snart tillbaka igen, eller så tar de livet av sig, alltså är kemikalier ren okunskap, det finns alternativa sett där dessa människor kan motiveras till att skapa egen värde skapa självkänsla skapa andra sett att tänka känna, då löser problemet en gång för alla, ingen mera förvaring, inga mera kemiska preparat, en hel människan vägledd till att skapa sig själv ifrån sin problematik av tankar och känslor som leder till själv skadanden, de har inget fel i hjärnan, felet i hjärnan sitter hos de som klassificerar dessa människor och försöker lösa deras problem ologiskt, ja det löser ej deras problem, deras problem är deras egna tankar känslor, endast de kan lösa problemet dem själva, och detta behöver de vägledning till att göra. detta behöver de motiveras till att göra, all andra beteenden man låser och förvarar klassificerar löses likvärdigt, att ej förstå något så enkelt är att idiot förklara sig själv, man löser ej problemen med att klassificera andras tankar och känslor eller beteenden, ja detta hjälper dem ej att förändras utvecklas tanke känslomässigt ifrån sina problem eller skapande av problem skapandet av våld eller asocial beteenden, tvärt om att klassificera dem hindrar utveckling ifrån våld eller identitets utvecklingar av olämpliga beteenden, ja så länge de tror sig vara en annan människas okunskap en klassificering en diagnos, så utvecklas de ej heller tanke känslomässigt, vilket är enda sättet att förändra beteenden, så att klassificera påtalar bara idioti dvs okunskap,
 
ta tex ett självhävdande vålds beteenden som leder till att man klassificerar individen sätter en diagnos på den, varför gör man så, jo för att man har rädslor för dessa människor och deras våld, man förstår det ej, man har ingen insikt ingen kunskap kring hur dessa beteenden utvecklats hos individen eller hur dessa ska kunna brytas hos individen, så då går samhället behov av att lösa detta före individens mänskliga rättigheter, man har helt enkelt sjukdomsförklarat beteendet för att genom lagar kunna tvångsmedicinera individen för beteendet, ja annars kan man ej kränka de mänskliga rättigheterna hos individen om man ej på ett snyggt sett sjukdomsförklarar detta, sedan sitter de inlåsta under väldigt långa tider där man ologiskt okunnigt försöker stävja våldsbenägenheten genom kemikalier, detta går ej, all statistik bevisar detta, då dessa människor blir frisläppta vad händer då?? jo de införlivar den diagnos den klassificering de fått till sin identitet inför andra, skrämmer andra med det våld den farlighet denna diagnos denna klassificering innebär, den agerar med mera våld grövre våld eller samma våld som tidigare, problemet ej löst, jag känner människor som fått vålds klassificeringar jag vet hur de funkar där ute, jag såg redan innan att deras beteenden var rädsla egentligen dvs, jaghävdande våldsbeteenden utvecklat pga rädslor o-egenvärdes känslor, har ett klassificerande av dessa ett diagnosticerande av dessa löst problemet??? eller har samhällets okunskap rädslor för dessa problem istället fått individen att införliva ett ännu dysfunktionellare sett att identifiera sig själv, ja den hävdar ju sig ännu mera genom våld då den fått en diagnos en klassificering, våldet förändras ej av detta, ej heller identiteten av tankar och känslor som är våldet, utan den identiteten förstärks dvs vålds identiteten, endast en kognitiv tanke känslo utveckling kan lösa ett jaghävdande våld, ej att ge dem ännu ett vapen en klassificering att fortgå hävda sig med,
 
 alla beteenden människan har alla asociala beteenden, alla våldsbeteenden, alla självskadande beteenden, hör alltid ihop med självidentifikationen hos individen, hur den identifierar sig själv, så att ge dem en klassificering en diagnos, hjälper dem ej att utvecklas ifrån sitt sett att identifiera sig själv, det löser ej problemet beteendena, likaså gör ej de kemiska preparaten, ja de utvecklar ej individen till att identifiera sig själv på ett annat sett, därav löser ej sånt beteenden problem, ta tex en annan diagnos. antisocial personlighets störning, tankar känslor där individen identifierar sig själv som antisocial, hävdar sig själv genom beteenden. kriminella beteenden, att säga till den du är en antisocial personlighets störning, vad förändrar detta?? ja hjälper det individen att utveckla bort antisociala tankar känslor attityder hjälper det individen att sluta hävda sig själv genom asocial beteenden, nä!!! varför har man då en sådan diagnos, en sådan klassificering, jo för detta man kan då använda till att frihetsberöva människor som man är otrygg med, ja det ger dem laglig rätt att förvara och använda kemiska preparat emot individen, sådant som ej förändrar självidentifikation, ej förändrar beteenden, och medans de sitter inlåsta genom denna klassificering denna diagnos, så hjälper man dem ej att utvecklas tanke känslomässigt identitetsmässigt attitydsmässigt eller från sina självhävdanden genom beteenden, så det fyller ingen funktion för vare sig samhälle eller för individen som får klassificeringen, nä den ska ju släppas ut förr eller senare, är den i en antisocial tanke känslo utveckling hävdar sig genom beteenden, ja då förstärker bara en sådan klassificering det antisociala egot, ja hindrar en kognitiv utveckling ifrån den identiteten av ett självhävdande, så det fyller ingen logisk funktion för vare sig samhälle eller individer i dessa asociala utvecklingar av få dessa klassificeringar, det stävjar vare sig beteenden eller brott, tvärt om, då de blir utsläppta har de ej utvecklats ett skit ifrån den antisociala attityden identiteten, nä de skryter då de kommer ut och säger, fasen jag är kriminell jag har papper på det, ja det förstärker den antisocial självhävdande attityden förstärker självidentifieringen i ett utanförskap,
 
 
 
 

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons