Forum Psykiatri


Icke regressiv schizofreni/pseudoneurotisk

Finns det någon som har denna diagnos Icke regressiv schizofreni/pseudoneurotisk schizofreni?

Annons
Annons
Annons