Forum Psykiatri


Har straff kontroll systemen något att lära???

Har straff kontroll systemen något att lära???
 
 
Ja ta tex våldsbrott emot kvinnor,så länge vi är inne på bara en linje, att tro att vi kan straffa bort dessa beteenden, förvara bort dessa beteenden.så kommer individer som agerat med våld emot kvinnor ej att kunna agera på ett annat sett efter frigivning,efter att denna suttit sitt straff så går den ut i verkligheten,utan att ha utvecklats känslomässigt,
 
 
Detta gör att beteendet återskapas gång på gång,antingen med samma kvinna de misshandlat tidigare eller nästa kvinna de träffar och inleder en relation med,
 
 
Varför är det så??
 
 
man måste se detta ur en logisk synvinkel, förstå känslor,ta tex en missbrukare en alkoholist en narkoman,förstå hur drogen tar kontrollen över dessa människor förstå varför det blir så.det är samma mekanismer i våld emot kvinnor,
 
 
för alkoholisten eller drogmissbrukaren så kommer kontrollförlusten över dess egna drogbeteenden drogberoenden efter hand,då de går över sina egna värderingar mera och mera skapar mera skuld mera skam,mera själv harm,för detta leder missbruket till slut till,ju mera skuld ju mer skam ju mera själv harm,ju starkare beroende::till slut kontrolleras individen av sitt egen beroende helt och hållet,den styr ej längre utan det är alkoholen eller drogerna som styr,.
 
 
då människor till slut frigör sig ifrån detta destruktiva,ja att styras av alkohol droger m,m så är det på samma sett de lyckas gör detta i alla former av själv hjälps program,kognitiva program,personlig utveckling, eller till och med i andliga tron,
 
 
de kommer till en smärt tröskel i sitt missbruk,de når botten,de orkar ej längre leva med skulden skammen själv harmen,så de lär sig av människor som gjort den resan tidigare att släppa skulden släppa skammen släppa själv harmen,förlåta sig själv helt och hållet,då denna process görs på rätt sett, ärligt och man ej tillåter sådana känslor styra en längre,så känner individen en frigörelse från att styras av de kemiska preparaten,
 
 
den har tagit tillbaka makten och kontrollen över sina beteenden,
 
 
likadant är det med våld emot kvinnor,detta skapar hos män som agerar med sådant enorm skuld enorm skam enorm själv harm,till och med självhat,då de ej kan hantera dessa känslor så projicerar de skulden på kvinnan,det var hennes fel hade hon ej gjort detta eller detta,men detta tar också ifrån den makten att kunna  förändra beteendet,genom att göra precis likadant som missbrukaren gör i olika program i personlig utveckling,i andliga tron,kommer till själv förlåtande,släpper ryggsäcken av allt det negativa av skam skuld själv harm självhat,
 
 
i ju mer denna process känslomässigt,så återtar individen kontrollen i sitt känsloliv, till att ej styras av svartsjuka rädsla smärta upplevt svek,i en relation,man får tänka på att det är precis som hos missbrukaren,en kontroll förlust över beteendet som växer med tiden ju mera o-egenvärdes känslor självnegativa känslor skam skuld känslor som upplevs,detta skapar ej bara ett större behov av att fly sig själv genom substanser, genom alkohol,som lösning på allt detta man ej kan hantera,därav större kontrollförlust över drogbeteenden eller alkohol beteenden,utan detta skapar också större kontrollförlust över försvars reaktioner,vid upplevd känslomässig smärta vid upplevd svartsjuka vid upplevd rädsla,vilket skapar än mera skam än mera skuld än mera självhat än mera själv harm,
 
 
därför är många gånger kontrollförlusten över våldsbeteenden emot kvinnor,något individer tappar mera och mera kontroll över,dvs våldet eskalerar blir grövre!!!
 
 
därför går ej detta att förvara bort straffa bort döma fördöma bort,eller att kemiskt medicinera bort,all statistik som finns över mäns våld emot kvinnor påvisar att det är så!!våldet återupprepas gång på gång,och männen förstår ej själva detta,varje gång de tappar kontrollen skadar kvinnan så ångrar de sig,lovar dyrt och heligt detta ej ska upprepas,känner mera skam mera skuld mera självförakt mera själv harm,vilket gör att beteendet blir värre försvars reaktionerna blir starkare nästa gång,
 
 
frågan är vill vi hjälpa människor att under deras straff tid lösa sådant,eller nöjer vi oss med att döma fördöma straffa hämnas kontrollera medicinera,dessa åtgärder som ingalunda löser våldet,har vi ej ett ansvar vi också att stå upp för att dessa människor ska få en adekvat hjälp.,om vi ej upplever oss skyldiga dem det.så borde vi väl åtminstone vara skyldiga deras potentiella framtida våldsoffer,
 
 
vad vill vi ha för samhälle,ja vi skapar vi också,vill vi ej hjälpa människor att ta kontrollen över sina egna beteenden då de återskapas,ja då är vi lika ansvariga för dessa beteenden som individer vi blint ansvars belägger,ja vårat ansvars beläggande av dem funkar ju ej,de kan ju ej förändra sina beteenden de vet ju ej hur man gör sånt,det funkar ej bara på att vilja eller tro man ska agera på ett annat sett nästa gång,nä all statistik bevisar att det inga lunda fungerar,beteendet återskapas hur än individen ej vill, 
 
 
så vad jag menar är att ska ej vi börja agera mera för att det ska tillkomma komplement till våra straff våra sätt att hantera sådant,ja för som det är nu så löser vi ej dessa beteenden med våra sett,det skulle kanske skapas mera självhjälps program som människor kan motiveras till att genomgå under strafftid,om de påstår att vi har vård idag,skärp er,se återfalls statistiken,.det är eran lögner,förstår man ej känslor och beteenden vilket våran psykiatri tex ej gör,kan det ej finnas en fungerande vård,att vi påstår vi sysslar med vård rehabilitering, är direkt missvisande,
 
 
ja jag har ju i faktum suttit på både fångvårds institutioner och psykiatriska inrättningar,det finns ingen vård dvs känslo utvecklande vård,det finns bra förvaring och kemiska preparat man blint försöker lösa beteenden problem med,
 
 
lika lite som man kan lösa självhävdande beteenden då dessa är byggda på rädsla,med förvaring kemikalier,ja all statistik bevisar detta,lika lite kan vi läsa andra beteenden med förvaring och kemiska preparat som har med känslor att göra,det går inte,därför återskapas samma slag av beteenden gång på gång,efter medicineringar efter straff efter förvaringar,
 
 
ärlighet ifrån psykiatri eller våra straff system i dessa frågor efterlyses,ja så länge ni ej är ärliga kan inget förändras,kan ej människor utvecklas ifrån det de skapar negativt,är det då deras fel att de misslyckas efter en strafftid en vård tid en medicinerings tid???
 
jag tänker bara på en snubbe som jag stötte på här!! snubben begick ett dråp på sin flickvän för tjugofyra år sedan, kunde ej hantera sin svart sjuka, jag gick ett år med honom på samma avdelning, skulden skammen ångesten över det han gjort styrde fortgående tjugofyra år efter att detta skett, inget har hänt mera än total okunskap hos psykiatriker byggt på fördomar förutfattade meningar, mera kemiska preparat då ångesten gör sig gällande, mera kontroll mera straff, nya diagnoser, scitzo affektivt syndrom är den senaste diagnosen, stackar jävel, denna kommer aldrig att bli fri, för psykiatris okunskap kring känslor och beteenden har varit hindret till att hjälpa denna människa, hans känslo liv har här inne utvecklats negativt till mera o-kontroll, allt för att okunniga låtsats experter ej vill erkänna sig okunniga, hade psykiatri sysslat med kunskap så hade det känslo livet åter restaurerats, dvs kommit i balans så att ett svartsjuke beteenden aldrig mera återuppstått, idag och under den tid denna varit här har man allt för stora rädslor för att släppa ut han, ja denna har ju känslomässigt regredierat till sämre och sämre mående, kan man kalla sådant vård???
det är så här enkelt, har man ingen kognitiv kunskap dvs kunskap om tankar känslor beteenden hur sådant hänger ihop., så sitter psykiatriker och hittar på olika klassificeringar då man upplever människors tankar och känslor i ett möta i en dialog, denna snubbe tex då den mått sämre och sämre periodvis ohållbart då denna ej själv förstår att hela sig själv ej har kunskap till detta, förstår att utveckla andra tankar andra känslor släppa skuld släppa skam släppa själv-harm, ja då ingen lär han, då blir rekylen agitation frustration utåt sett, ett ifrågasättande då denna upplever tiden bara gå och gå, ångesten av bara detta blir utåtagerande försvar med denna snubbe är det bara verbala försvar, men detta upplevs jobbig av en okunnig personal, ej deras fel, ej egentligen psykiatrikers fel heller de har bara ej alla den kunskap de utåt sett ger sken av att ha, då denna sedan upplevs i all denna ångest av psykiatriker så kommer dessa Einsteins på nya ord som låter fint, så att man kan ge människan, pröva flera olika kemiska preparat., för allt det man ej förstår, hur man ska hjälpa individen fixa, så att den uppnår balans, det är så psykiatri fungerar, det man ej förstår klassificerar man och medicinerar man, vilket ej löser problemen, problemet, men dessa sätt skapar ibland enorm ångest hos patienter, ångest som leder till även självmord väldigt ofta, men vill man ej erkänna okunskap, så lär det dröja innan människor får den hjälp de behöver och samhället drar vinsten utav det hela i form av hela människor som släpps ut fria från tidigare beteenden,
 
 
 
 

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons