Forum Psykiatri


Frisk efter Schizofreni

Vad tittar en behandlande läkare på när den ska bedömma om en person med diagnosen Paranoid Schizofreni är återstäld?
Känner en person med diagnosen som har gått från att ha hemtjänst varje dag, hjälp med att städa, tvätta, diska. Klarar av det själv. Han har på eget bevåg slutat medicinera. Han tränar regelbundet, 4-5 dagar i veckan. Uppger sig inte uppleva någonting psykotiskt. Han söker jobb och vill säga upp sin sjukersättning.

Man kan prova på arbete och ha sjukersättning vilande, man ska ha haft sjukersättning en viss period då.. reglerna går läsa om på försäkringskassans hemsida.
Hur länge har personen klarat sig själv och varit utan mediciner? Tror det behöver ha gått en längre tid om en diagnos ska tas bort...


Han har klarat sig själv i tre månader. i samanband med att han slutade medicinera. Hade väldiga biverkningar och därför han inte fungerade tycker han.


Förhoppningsvis försvinner biverkningarna efter en tid då.. så att han så småningom kan komma ut i arbete. Kanske han han börja lite smått och vara aktiv i nån förening eller liknande... sysselsätta sig regelbundet för att känna på hur han fungerar utan mediciner och "under belastning av aktiviteter".

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons