Forum Psykiatri


Frågor till er i vita rockar/ är rakhet etik moral viktigt för er???

Frågor till er i vita rockar/ är rakhet etik moral viktigt för er??? 
Hur många våldsbrottslingar återfaller i våldsbrott efter så kallad straff /vård tid???
jag känner tre stycken som suttit här på Karsudden medicinerade för våldsbrott!
alla tre fortgår självhävdande antisocial livsstil,
efter den så kallade vård tiden,
efter den tid de varit medicinerade för sådant,
 
Om hundra procent av dem jag känner som suttit på Karsudden,
för så kallad kemisk vård.
ej utvecklats ej förändrats av detta.
nä de fortgår antisocial självhävdande livsstil med våldsbrott som följd,
 
Hur stor är då procent satsen som helhet???
Är då förvaring/kemikalier som enda vård, vägen att gå???
 
Vad har ni psykiatriker för ansvar?
har ni ett rehabiliterande ansvar eller bara ett ansvar att droga människor förvara människor!!!
har ni ett ansvar inför dem ni vårdar/ ja medicinerar förvarar,
att ge dem bästa möjliga rehabilitering inför eventuell frigivning??
har ni ett ansvar inför samhället att se till sådant likvärdigt??
tycker ni helt ärligt att ni tar detta ansvar??
ja lever upp till detta ansvar???
 
Om nu ej kemiska preparat löser självhävdande beteenden självhävdande våld,
ja ni vet ju lika bra som jag hur situationen ser ut,
ni har en större helhets bild,
så egentligen vet ni att detta ej fungerar,
 
Har ni ej ett ansvar inför både samhälle och dem ni använder er av kemikalier som vård metod,
att vara raka om hur klen statistiken är:
ja på förändrade beteenden???
 
Jag kan känslor och beteenden så jag behöver ej få en bekräftelse på en statistik,
jag kan säga genom den känslo beteende kunskap jag har att den är enorm,
ja statistiken på alla återfall!!
 
Därav vet jag det ni vet,
att kemiska preparat ej löser beteenden problem,
ja ni vet detta, ni har försökt stävja beteenden i årtionden,
med kemiska preparat,
så det är ingen nyhet för er att det ej fungerar,
jag behöver som sagt ingen statistik, jag kan känslor och beteenden så därav vet jag att det ej fungerar!!
 
Har ni ett ansvar att vara raka öppna inför samhälle och de individer ni påstår er vårda för våld,
angående era klena resultat???
varför är ni ej det???
 
Då ni ej är det!!
hur ska den så kallade vården förändras/ förbättras/ utvecklas,
så att flera människor kommer till en utveckling ifrån antisociala beteenden eller våld???
så att samhället gagnas av detta!!!
 
Var är eran så kallade läkare etik??
då ni fortgår att pådyvla kemiska preparat som enda lösnings metod,
på nya människor, på samma människor,
gång på gång, på gång,
utan att informera dem om hur klena era resultat är på förändrade beteenden,
ja de får ingen information de påtvingas bara preparaten,
är det någon läkare etik alls i era sätt att agera emot människor med kemikalier???
eller har ni frångått den totalt i ju med att ni har det jobb ni har,
 
Har ni något ansvar emot dem ni påstår er vårda ifråga om att informera dem,
har ni något ansvar inför samhället att vara raka öppna ärliga ifråga om lyckade rehabiliteringar
genom kemiska preparat??
 
Varför är ni ej öppna för kognitiva metoder??
sådant som löser beteenden problem;
hjälper människor utvecklas ifrån tidigare antisocial livs stil eller självhävdande våldsbeteenden??
då ni vet hur klena era resultat är på förändrade beteenden genom kemiska preparat,
varför är ni ej då öppna för alternativa metoder!!!

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons