Forum Psykiatri


en logisk fnulare ja ej en van-föreställande inbillnings sjuk sådan,

en logisk fnulare ja ej en van-föreställande inbillnings sjuk sådan,
 
Beteenden är så mycket mera än bara beteenden
Våld är så mycket mera än bara våld,
ta tex antisocial beteenden eller antisocialt våld,
detta är också en tillhörighet ungefär som likasinnade främlingsfientliga är en tillhörighet,
en klubb av likasinnade attityder, likasinnade värderingar, likasinnade åsikter,
likvärdiga beteenden,
i beteendena har människor sin status, vem de är, sitt egen värde!!
attityderna självhävdandet är byggt på otrygghet.
detta finns i både antisociala beteenden i våld liksom i tex främlingsfientlighet,
ja behovet att hävda sig,
 
För att bryta våldsbeteenden eller antisociala beteenden,
kan man ej bara tro att det räcker med att låsa in en människa,
förvara en människan medicinera en människa,
och påstå detta vara en vård.,
detta förändrar ej individen identitets mässigt, 
hur den speglar sig själv identifierar sig själv, 
detta förändrar ej den underliggande otryggheten som är behovet att hävda sig,
 
Det är som att man tror att man skulle kunna låsa in rasister homofobiker som attityder,
som åsikter,
tro att man kan lösa detta med förvaring och kemiska preparat,
dessa attityder är också byggt på otrygghet,
kan man ej förändra med kemikalier,
 
Ja beteendena hos så kallade antisociala eller kriminella,
våldet och de kriminella beteendena,
detta är ju bara vad man upplever uppfattar utifrån sett,
man behöver förstå den känslomässiga behovs utvecklingen till självbekräftelse,
den känslomässiga behovs utvecklingen till att bli bekräftad av andra,
detta som är självhävdelsen,
 
För att lösa dessa beteenden krävs att individen utvecklar andra värderingar andra attityder,
skapar egen värde, självkänsla som ej är kopplat till våld eller antisocial beteenden,
så att beteenden upphör att vara vägar till självbekräftelse, vägar till att bli bekräftad accepterat
respekterad av en antisocial omgivning,
vägar till att erkänna sig själv bekräfta sig själv,
utan att man skapar detta egen värde denna självkänsla,
så fortgår man att hävda sig med just antisociala beteenden eller våld,
 
Att tro att man bara kan låsa in en människa ge den lite kemikalier,
och tro att detta förändrar alla de bitarna som behöver utvecklas i individen,
för en beteende förändring,
det är dårskap,
därav fungerar det ej heller,
 
Människor har utvecklats i dessa asociala utvecklingar av utanförskap sedan barns ben,
där har de en tillhörighet,
där har de ett egen värde, en trygghet,
beteendena definierar vem de är,
ungefär som vanliga yrkes roller definierar individer i den laglydiga världen,
så fyller beteendena eller våldet samma aspekter,
av identitet,
trygghet,
 
Oavsett om man hämmar impulser då människor agerar med våld.,
och hamnar inom psykiatrin,
så är förändrar ej detta identiteten,
självspeglingen, tillhörigheten i den antisociala tillvaron,
behovet att vara något vara någon,
där beteendet eller våldet fyller det behovet,
 
Det är som att man försöker komma åt och förändra en snickares spikande och hamrande,
men man ej förstår att detta ej går att göra om ej snickaren omprogrammerar sig ifrån snickare rollen,
snickare identiteten skapar en annan identitet,
endast då slutar den snickra och hamra,
psykiatri struntar totalt i identiteten som är en behovs utveckling till att skapa egen trygghet,
genom beteenden,
de är som att man tror man kan hämma impulserna att snickra och hamra hos snickaren,
så löser man problemet snickrande och hamrande,
man glömmer att snickare rollen är identitets utveckling där identitet har sin trygghet i snickare rollen,
får sitt behov av egenvärde självkänsla bekräftad genom snickrande och hamrande,
 
Det är där man måste lösa problemet,
ej i beteendet i sig,
utan i identitets utvecklingen,
 
Detta har ej psykiatri förstått,
de låser in människor försöker förändra beteenden genom kemikalier,
men den otrygghet som skapat identitets utvecklingen fortgår hela sin straff förvarings och medicineringstid att hävda sig,
då den släpps ut så har den fortgående hävdande behovet då otryggheten ej är åtgärdad,
det är inte så konstigt att beteenden då fortgår våld då fortgår,
man kan ej hämma impulserna till att våldet ska upphöra beteendet ska upphöra,
 
Då man ej hjälper individen skapa egen värde självkänsla i sig själv,
ej hjälper individen avprogrammera sig attityder/ självhävanden,
ej hjälper individen programmera av sig antisociala tankar och känslor som den utvecklat under livet.,
då är det ej så konstigt den söker sig tillbaka till den enda trygghet den känner till,
identitets rollen av våldsverkare eller antisocial kriminell,
med alla de beteenden som finns i detta,
de är en tillhörighet, där är man något någon,
 
Detta kan ej kemiska preparat åtgärda,
det är hela identites utvecklingen som individen behöver utvecklas ifrån,
med alla de tankar känslor och beteenden som detta tidigare inneburit,
detta kan ej kemiska preparat fixa/lösa,
att fortgå inbilla sig det trots all facit som finns av alla återfall i identitets problem av beteenden eller våld,
är dårskap i sig,
 
hur många människor har ej vårdare psykiatriker psykologer kriminalvårdare upplevt, tro att de aldrig mera ska agera med våld eller brott, aldrig mera sitta på institution,
sedan dröjer det ej länge innan de ändå återkommer, trots att de haft fullkomlig vilja till att förändra sina liv och beteenden,
de har då ej gjort något åt det obefintliga egen värdet,
där är det beteenden identiteten av asocial eller våldsverkare, som fyller det behovet,
 
för att ej luras av sig själv och av sina egna känslor dras tillbaka till det asocial eller våldet,
till den identiteten av kriminell så behöver man utvecklas känslomässigt till tryggare, ¨
då man gör detta så släpper allt självhävande,
man har vuxit ifrån identitet av självhävdande vilket är våld eller andra asociala beteenden, annars spelar det ingen roll hur mycket man vill och tror, ens känslor vill annat ändå, fixar man ej att växa till känslomässigt så återgår man efter ett tag, då våld eller beteenden är en trygghet en identitet.. vilja räcker ej,,,
 
Sedan är också samma kemiska belöningssystem i hjärnan involverad i beteenden som den är i substans beroenden, dvs detta gör beteenden till beroenden, hjärnan ger belöningar av samma ämnen som är våra beroenden i substanser eller andra beteenden, men också asociala beteenden självhävdande beteenden eller våldsbeteenden ger hjärnan belöningar i,
alltså samma kemi som skapar alla våra beroenden, finns också i detta, för att lösa tex beroenden av droger eller alkohol, så bryts detta i ju med skapande av egen värde, i tolvstegs program tex,
skapande av egen värde gör det samma för våld eller beteenden, detta kan ej psykiatris kemikalier fixa!!!
 
Om man säger så här tack vare styrningen från det kemiska belönings systemet i substansberoenden, 
eller andra beroenden,
så är det få människor som klarar av att bryta beroenden på ren vilja.,
beroenden utvecklar man bort med frigörelse av skam skuld /skapande av egen värde självkänsla,
detta är vetenskapligt belagd kunskap hur hjärnans kemi fungerar, hur belönings systemet fungerar i beroenden,
 
Alla form av beroende vård beroende rehabilitering har idag förstått detta agerar efter detta,
ja förklarar i sina program beroendet belönings systemet för att förklara varför man återupprepar
samma beteenden mönster gång på gång,
ej har en kontroll över sitt missbruk, 
detta som skapat enormt mycket ny skam ny skuld då tex beroende kontrollerar människor till att gå över sina värderingar,
i jakten på alkohol eller substanser,
 
Jag har bara genom självmedvetenhet förstår att jag hade samma problem,
med beteenden då jag satt och skulle upphöra med beteenden någon gång kände jag samma känslomässiga sug,
efter att göra brott som jag tidigare upplevt efter droger efter alkohol,.
 
Då jag förstod att det var samma kemiska belönings system kunde jag på några månader av programmera mig,
det suget genom lite tanke gympa,
en variant av samma tänkande och skapande känslomässigt som jag gjorde genom att kognitivt arbeta med mitt beroende problem,
ja drog problem,
jag hade ju trots allt sex år helt nykter helt drogfri, utan sug, detta skapar man genom att skapa trygghet,
suget känns i magen en längtan känslomässigt en besatt het en manisk tanke,
detta får man bort genom att känslomässigt växande,
det är bara hjärnans spökande och känslornas spökande efter trygghet, ja droger eller alkohol är då tryggheten,
 
Antisociala beteenden,
eller självhävdande våld,
dvs självhävdande i alla slag av kriminella beteenden,
är också som beroende byggt på otrygghet,
dvs styrningen är samma kemiska belönings system,
som styr människans drogbeteenden i alkohol eller substans beroenden,
 
Därav räcker ej bara vilja.,
ej bara en tro att nu ska jag fixa mitt liv,
nu ska jag sluta leva som jag gör sluta begå brott vara en Svensson, aldrig mera sitta inlåst,
detta har de allra flesta så kallade antisociala jag känner,
har sagt att nu får det vara nog nu ska jag ändra mitt liv nu ska jag sluta bete mig sluta göra brott,
sluta slåss någon gång eller några gånger under sin antisociala beteende utveckling.
 
Känslomässigt klarar det ej av detta,
ungefär som en missbrukare en alkoholist ej klarar av att sluta droga sluta drick på ren vilja, på att tro att de ska klara av det,
det kemiska belönings systemet fungerar också likvärdigt som hos i andra beroenden,
det är individuellt hur kontrollerade människor är av sina beteenden eller sitt våld,
ja då snackar jag om de jag-hävdande beteendena eller det jag-hävdande våldet,
allt våld är ej triggat av det kemiska belönings systemet,
bara det jag-hävdande.
 
den andra våldet ni agerar emot är rädslo våld detta också,
men rädsla otrygghet på ett annat sett,
våldet kontroller individen skapar enorm skam enorm skuld, våldet eskalerar med tiden hos de allra flesta,
våld i nära relationer svartsjuke våld,
i detta har ni helt fel tillvägagångssätt också,
de behöver som självhävdande våld fås möjlighet att skapa egen värde skapa trygghet skapa självkänsla.,
det är enda sätter att ta kontrollen över våldet.
jag kan ge mig fasen på att ni försöker kontrollera impulser även i detta våld,
det funkar ej,
liksom det ej funkar i självhävdande våld,
det är trygghet egen värde självkänsla en liten omprogrammering tanke känslomässigt som krävs,
ej kemikalier och föraring,
sådant löser ej beteenden problem,
 
 
Om ni inom psykiatrin tänker efter
vad har missbrukare eller alkohollister för likhet med återfalls förbrytare i jag-hävdande våld, 
eller jag-hävdande antisocial beteenden,
de är ett konstans tjatter ett konstans hävdande ett konstans glamoriserande en konstant mental besatthet,
detta är att torrknarka ej på bara substanser torrknarkas det utan också i beteenden.
 
Hjärnan ger trygghet genom det kemiska belönings systemet,
genom självhävdande våld genom antisocial självhävdande beteenden genom drogberoenden substans beroenden,
ej bara då man agerar i sånt,
utan också då man talar om sånt.
 
Att lösa sådant,
ja självhävdande våld eller självhävdande antisociala beteenden,
ja hur löser man beroenden???
på samma sett löser man beteenden eller våld,
i detta att skapa trygghet känslomässigt, egen värde självkänsla,
så släpper styrningen från det kemiska belönings systemet i hjärnan.
 
Så tänker ni efter,
hur många människor har ni ej mött inom psykiatri eller kriminalvård som sagt nu får det vara nog,
nu ska jag skärpa mig,
nu ska jag fixa mitt liv, jag är trött på detta, jag ska aldrig mera begå brott jag ska aldrig mera bli inlåst,
sedan kommer de tillbaka.
 
De trodde de hade vilja,
men de hade ej kunskap,
de förstod ej själv den känslomässiga biten,
inlåst är det ju enkelt att tro, önska, vilja, fatta alla de besluten. 
 
Men det är en trygghet, i den antisociala identiteten,
i våldsidentiteten i alla de beteenden som kriminaliserats av självhävdande beteenden,
i dessa beteenden utgör hjärnans kemiska belönings system,
den tryggheten.
 
Endast genom att skapa en trygg motpol.
skapa bort antisociala identitets tankar och känslor släppa attityder skapa sig trygg så att själv-hävdanden upphör,.
är en säker utveckling till ett socialt liv,
allt annat är att människor ni upplever då ni låser in förvara drogar dem,
är att det fortgår som innan,
ja visst ni kommer fortgå höra en önskan en vilja en tro att leva på annat sett bete sig på annat sett,
men det räcker ej för de allra flesta,
Ja detta har ni säkert upplevt om ni tänker efter ni som jobbar med antisociala personligheter eller våldshävdande personligheter.
 
Från människor som trott,
det är bara att vilja,
efter en kort tid sitter de igen, de kan hända några gånger detta med bara vilja precis som för substans beroenden,
så holkas viljan ur till slut,
då man ej uppnår resultat med bara vilja,
då acklimatiserar man sig till identitets rollen.,
och inbillar sig att man valt detta,
fats man i själva verket innerst inne vet att man misslyckas till och med med att försöka leva normalt,
ens känslor har en annan programmering än den normala,
det är en jävla massa bita sig i läppen bita sig på tungan och ha ett litet känslomässigt helvete,
i individuell mån då man ska bryta antisociala beteenden eller självhävdande våld utan att förstå sig själv känslomässigt,
för det är ibland lika svårt detta som att bryta ett drogberoende eller alkohol beroende,
olika för olika människor,, ja svårt!!!
 
min facit på alla de som ej förstått den känslomässiga biten,
ja alla mina vänner,
de lever kvar i sina skapta identitets roller, där beteenden fyller trygghets behov självbekräftande behov,
behov av att bli bekräftade av andra,
de har aldrig haft något annat, 
dessa sätt att skapa egen värde skapa trygghet har de utvecklat sedan barns ben,
så vadå att med våld kontroll tvång tro att man kan förändra detta,
så länge ni tror detta så misslyckas ni,
precis som ni misslyckats till dags dato,
det måste till en rehabilitering, en tanke känslomässig utveckling,
 

Då människor tror det bara gäller vilja,,ja att bryta det antisociala eller våldet,eller tror på psykiatriker och deras metoder,efter en kort tid så sitter de inlåsta igen,
De förstår ej den känslomässiga självstyrningen,Pga otrygghet finns den!!endast att skapa trygghet bryter ett återupprepat beteende!!
i drogande i drickande i självhävdande våld, i alla slag av självhävdande antisocial beteenden,samma belönings system,Spelar ingen roll hur mycket man straffar kontrollerar förvarar medicinerar,ja försöker lösa detta med att hämma impulser,det löses ej så, då detta ej skapar trygghet, ej skapar ett egen värde, ej skapar en självkänsla,behovet av kemiska utlösningar som substitut trygghet styr,
Därav räcker oftast hos den antisociala eller våldsverkaren ej en vilja en tro,ja att under sin förvaringstid, sin tid medicinerad, komma till en önskan om livs förändringar,en tro en vilja en önskan att bryta mönster,det räcker lika lite som en missbrukare eller alkohollists vilja tro räcker att bryta de beroendena med bara vilja,
Ser man till hur det kemiska belönings systemet fungerar i beroenden,detta okunniga psykiatriker ej förstår,hur man ska bryta,nä de för över människor på lagliga preparat lagliga droger och kallar det vetenskap,
Fast detta bara är att byta kemikalie,byta substans,ja detta är att fortgå i beroendet av hjärnans kemiska belönings systems utlösningar av beroende framkallande ämnen,det är bara andra kemikalier som skapar dessa utlösningar,av dopamin och endorfiner,beroendet är ett fortgående faktum,
I olika kognitiva program har man hajat bitarna,ja de lär människor i dessa program att släppa all skuld, all skam, skapa egen värde självkänsla,i detta så upphör beroendet,inga mera kemiska preparat lagliga eller olagliga,en frigörelse från en styrning ett beroende,
I dessa självhjälps program har människor oftast dubbla beroende problem,ja deras beteenden också,våld, asociala beteenden, självhävdande beteenden,i dessa program lärs individer släppa tidigare antisociala självidentifikationer,lärs individer släppa självhävdande attityder,antisocial tankar och känslor avprogrammeras i dessa program,egen värde självkänsla skapas i ett arbete i programmet,detta skapar en frigörelse från det kemiska belönings systemet i beteenden också,
Allt handlar om att skapa trygghet, skapa egen värde, skapa självkänsla,och utveckla bort tidigare programmering tanke känslomässigt av självidentifikation,så löser man beteende problem eller beroende problem,ej som psykiatri gör,förvar kemiska preparat,därför är återfalls siffrorna skyhöga,
Att vi ändå kallar sånt vetenskap, kunskap, är ologiskt,ja det förändrar ej beteenden eller beroenden,det skapar bara mera beroenden, dessa beroenden löser ändå ej beteenden problemen, ja alla de nya kemiska preparaten,de löser ej det antisociala eller våldet,
Så för mig som är logisk ifråga om sådant,alltså ej irrationell, ej van-föreställande, ej sinnes sjuk, ej en diagnos,så är detta för mig dårskap,okunskap,ja det psykiatriker kallar vetenskap kunskap,för mig är sådant dårskap, ologiskt, okunskap,
Överallt där man sysslar med rehabilitering,har man förstått dessa bitar,ja detta är inget nytt.detta är en vetenskap,alltså ej en vanföreställning dårskap inbillning från min sida,vad än psykiatrikers säger påstår om mig,så är jag logisk kunnig i mitt sett att tolka förstå beteenden eller beroenden,och vad som krävs för en utveckling ifrån sådant,att jag ej håller med psykiatriker att deras sett är kunskap,
Det är ju ej anledning nog att påstå mig vara en dåre,påstå mig vara en van-föreställande inbillningssjuk människa,att jag anser psykiatri ha en okunskap kring beteenden eller beroenden är något som jag kan logiskt förklara,då jag påstår okunskap,så är dessa påståenden logiskt grundade,där jag hela tiden hänvisar till vad som fungerar,jag kan förklara varför det fungerar,förklara beteenden utvecklingar, beroende utvecklingar och varför psykiatris metoder ej fungerar,
Är det detta då som är dårskapen,jag anser mig vara logisk rationell kunnig,ej van-föreställande irrationell inbillningssjuk,
Då jag påstår okunskap så hänvisar jag till rådande statistik på rehabiliterade människor,från våld, från beteenden, från beroenden,jag frågar hela tiden hur ser statistiken ut med era metoder psykiatrikerna??jag säger att då statistiken blir bättre,ja då har ni kunskap,att bli arg för detta och påstå mig vara en dåre,ja inbillnings sjuk,ja det förstår jag ej hur det i längden ska gagna psykiatri,
Jag är rätt smart då det gäller beroenden eller våld eller beteenden,jag kan förklara saker och ting ännu mera om det krävs,det gagnar ej er i längden,till slut får ni sluta ljuga om mig, påstå osanna saker om mig ändå,
Om ni tänker efter så gagnar det jag påstår,logiskt argumenterar för.er möjlighet att hjälpa människor att utvecklas,ifrån beroenden, ifrån våld eller asociala beteenden,allt beror på hur ni tar det,det är logiskt ändå hur ni än agerar i försvar emot mig och kränker mig då jag påstår er okunniga,
Jag kanske är lite skadeglad lite hämndlysten emot er psykiatriker,jag får jobba på dessa bitar,ja det är inte vuxet,det är inte manligt,
Att jag tänker förstår saker och ting logiskt kring saker och ting ni ej förstått tidigare,betyder ej att jag är dåre, en diagnos, det betyder att i slutändan står ni ändå med byxorna nere,ja ni får svälja era diagnoser era klassificeringar erat humbo.,
Till en början ifråga om mig, för sådant är ej kunskap, sådant är att ej förstå, sådant är att skapa utanförskap,för att börja förstå allt ni har ett behov att klassificera vilket är enda sättet att lösa det,är att sluta tro på vad man innan i livet lärt att tolka tro som sant ifråga om saker och ting,ja era klassificeringar erat humbo mumbo era diagnoser, betyder bara en sak, hajar inte ett skit,har ett behov att skydda samhället,har ett behov att kontrollera dominera medicinera,och sånt löser ej det ni klassificerar,det kan bara lösas logiskt,,så till er psykiatriker, sluta leka lekar ni är inte smartare än mig,jag är logisk på områden ni aldrig förstått,och detta biter er i baken till slut,jag lovar det blir alltid så till slut, ni kan testa det om ni vill, fortgå kränka mig förljuga mig, jag ger igen med att logiskt bevisa argumentera mig fram till att ni står med dumstruten på huvudet innan detta är över,jag har bara krävt erat ansvar för era lögner,det är inte mycket i krav från en människan ni förljuger.jag har inget behov av att ni ska gilla mig, jag gillar ej er, för jag gillar ej lögnare.,
sedan har jag ännu ett kunskaps område,ja hur man bryter sådant ni påstår vara sinnes sjukdomar,ja andliga upplevanden,sådant ni drogar ned människor för och leker experter om,
ni har fortgående ej hajat att det är ologiskt att förljuga en sådan människa till en dåre,varför gör ni detta,suger det att behöva erkänna er okunniga ifråga om sådan upplevelser,suger det att till slut förstå att ni aldrig haft rätt ifråga om sånt,eller ifråga om hur man löser sånt,
hur som ser jag ej era utsikter att fortgå förljuga mig som särskilt lysande,jag är smartare än ni tror,och på just sådan områden som får det att svida för er,,,
Tänk efter nu psykiatri
Vem är nöten !! psykiatri eller den påstådda dåren
 
Psykiatriker ser antisociala beteenden eller våld,
psykiatriker säger humbo mumbo mambo jambo,
slår sig på bröstet,
och säger detta botar vi med detta och detta kemiska preparat,
frågar man psykiatrikern en rak fråga,
varför agerar dessa människor som de gör,
 
Säger psykiatrikern,
fan,,,
har inte en en susning,
men detta är nog denna och denna klassificering,
detta behöver samhället skyddas emot,
detta förvara vi drogar vi som lösningsmetod,
vilket ej fungerar,
statistiskt sett,
 
Sedan har ni mig den påstådda Dåren,
som kan förklara argumentera påvisa bevisa dessa utvecklingars orsak, 
och hur man rehabiliterar bort sådant,
förklara hur dessa beteenden fungerar, varför de finns till hos individer,
vad dessa beteenden innebär i form av tankar känslor,
attityder värderingar,
 
Ja allt detta psykiatriker ej har en susning om.
trots deras påstådda expertis,
har de ej en susning om varför dessa beteenden utvecklas,
eller hur man löser sådant,
därav humbo mumbo och droger och förvaring,
 
Sedan har vi mig Dåren,
enligt psykiatriker.
som kliver i och logiskt argumenterar,
påvisar bevisar varför psykiatris metoder ej fungerar i att stävja fortgående våld eller beteenden,
och förklarar varför detta ej fungerar,
förklarar vad som fungerar,
och säger som det är psykiatriker ja de är okunniga,
 
Sedan har vi detta med drogberoenden substans beroenden,
ja där har psykiatri en påstådd kunskap.,
som innebär samma sak,
man löser ej grundproblematiken beroendet,
man för bara över individer på lagliga droger för att man ej har kunskap nog att förstå beroende problematiken,
dvs hjälpa människor frigöra sig ifrån beroenden,
 
Sedan har vi den påstådda Dåren,, mig då,
ja enligt psykiatri,
som förklarar vad substans beroenden är.
och hur man löser detta utan att förslava människor i andra kemiska preparat,
för att man ej haft kunskap nog att förstå problemet beroendet,
 
Hur kan jag då vara dåren,
då jag tillsynes bevisligen logiskt är mera kunnig än en psykiatriker som påstår mig vara dåren,
 
Ja denna har ju fortgående bara ordet humbo mumbo,
lite kemiska preparat som ej löser problemet,
och inga förklaringar att ge till hur beroendet beteendet är uppbyggt,
och hur man bäst löser detta,
 
Sedan har vi detta med onaturliga upplevande,
detta som kallas andligt detta psykiatriker döper till diagnoser också och även detta försöker stävja med
kemiska preparat,
påstår människor ha fel i huvudet då de upplever och lider av sådant,
 
Sedan har vi den påstådda dåren.
ja jag då,
den som i faktum upplevt sånt skit,
frigjort mig från upplevelserna påstår psykiatriker okunniga även på detta område,
och kräver att de ska ta ett ansvar,
ja sluta droga ned människor som enda lösningsmetod,
argumenterar för att man kan lösa sådant utan att behöva klassificeras människor till idioter,
och drogas ned som enda åtgärd,
ja detta som ej heller detta löser deras upplevande problematik,
 
Är det någon som kan förklara för mig vad är det som gör mig dåren och psykiatrikern till den friska,
mig till den ologiska okunniga och psykiatriker till den logiska kunniga,
jag tycker det borde väl vara enkelt,
vem kan förklara saker och ting,
och förklara lösningar på saker och ting,
ja den torde då vara den kunniga och den som påstår den vara dåren är nog dåren själv,
eller???
 
till psykiatri,
ni som ska var så jävla kunniga,
var god förklara beteenden förklara beroenden och förklara onaturliga upplevande,
betänk en sak,
det förklaras ej med en klassificering ett humbo mumbo,
det är fortgående att vara okunnig!!!
 
 
 
 
 
 
 

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons