Forum Psykiatri


Döm ej rädsla!! fördöm ej rädsla

Döm ej rädsla!! fördöm ej rädsla
vi löser ej rädslor så!!!
självhävdande behov ur ett jag perspektiv,
se det som så,
jag är ett barn som är rädd otrygg,
känner mig som ett offer,
jag är ständigt rädd för att nån ska slå mig kränka mig,
då jag upplever någon hotfull eller någon skrämmer mig kränker mig med ord känslomässigt,
eller jag upplever mig rädd för att någon ska slå mig,
så agerar jag i ilska,
agerar jag med våld,
 
detta beteenden blir ett försvar,
varje gång jag känner mig hotad eller upplever mig ifrågasatt kränkt,
så att jag ska förlora status,
förlora egen värde,
så agerar jag med våld, för att skydda mig,
 
jag börjar hävda mig med våld, börjar skryta om hur farlig jag är hur duktig jag är på våld,
allt detta fyller igentligen bara en funktion,
skapa egen värde skapa trygghet,
omedvetet försöka skrämma andra för att själv slippa vara rädd,
omedvetet skryta med våld för att skap rädsla i andra så att jag slipper bli utsatt för våld,
slipper bli utsatt för kränkning,
 
våld är ett sett att freda sig själv.,
skapa sig själv stark för att slippa känna uppleva rädsla slippa känna uppleva sig vara ett offer,
 
detta går ej att straffa bort,
våldet är som ett beroende för att man ej lärt sig andra sett att skapa trygghet,
skapa icke rädsla,
få andra att respektera en få andra att vara rädd för en så att man slipper vara rädd själv,
för om andra är rädda andra respekterar en,
ja då upplever man dem ej som ett hot,
då slipper man vara ett offer, slipper man vara rädd,
 
om man agerar från barndom med våld för att lösa sin egen otrygghet sina egna rädslor,
så blir man till slut förhärdad,
mindre empatisk,
för den omedvetna utvecklingen av att agera med våld för att slippa egen rädsla,
skapar detta som ett försvar,
för skulle empati finnas kvar med känsla vara stark,
skulle det våld man lärt sig skapa pga egna otrygga känslor eget o-egenvärde egna rädslor,
skapa ett lidande för individen,
den skulle få ångest över det våld den skapar, känna skam skuld över sina egna beteenden,
som egentligen bara är försvar för att slippa vara rädd,
för att känna egen värde, 
för att då barn växer upp med jag skam jag skuld rädslor finner de omedvetna sätt att kompensera 
sig genom beteenden för detta,
 
våld är ett beteenden som för den som lärt sig skapa trygghet icke rädsla egen värde genom våld,
som återskapas gång på gång,
detta går ej att straffa bort eller få bort genom kemiska preparat,
för våldet är ett omedvetet behov att slippa vara rädd själv,
ett omedvetet behov att vara någon vara något ha ett egen värde bli respekterad,
 
då människor till slut blir inlåsta för sina våldsbeteenden,
så är de oftast i en total förnekelse av de rädslor som skapade beteendena från början,
det o-egenvärde den obefintliga självkänslan som skapade beteendena från början,
för då har man lärt sig att vara någon ha ett egen värde ha en självkänsla ha en icke rädsla,
knutet till beteendet,
beteendet är en identitet, våldet fyller fortgående samma behov,
att skapa egen trygghet,
 
detta går ej att straffa bort medicinera bort,
då man är i denna utveckling så är man upplevd av andra i samma utveckling som ej är ens vän,
som ett hot,
därav så agerar människor i dessa utvecklingar emot varandra,
för att de skyddar den dysfunktionellt skapade man bilden av sig själva,
det är fortgående rädsla, 
men detta är man i olika grad i dessa utvecklingar medveten om,
då man är i denna självhävdande utveckling.
så är man också som en magnet för andra i likadana utvecklingar,
ja man upplevs antingen som ett hot, 
och därav så blir man attackerad för att andra känner upplever sig rädda,
hotade, ifrågasatta,
de är rädda för att förlora ansiktet tappa sin självbild,
precis som man själv är,
så de är bäddat för mera våld och mera våld,
 
idag så är det så långt gånget att ungdomar som växer upp med rädslor idag,
där räcker det att man själv har ett rykte att man är våldsbenägen,
redan detta skapar en situation där de söker sig till en för att själv
skapa ett rykte,
övervinna sina egna rädslor skapa ett egenvärde en självkänsla en respekt från sin omgivning,
så att de slipper känna uppleva sig som offer,
 
jag hävdande skapar bara mera våld,
jaghävdande är fortgående en rädsla,
även om vi ej upplever individen som har ett våldsbeteende som rädd,
även om vi ej upplever individen som hävdar sig med våld som rädd, så är det rädsla,
rädsla går ej att straffa bort medicinera bort,
detta går bara att utveckla sig själv bort ifrån,
detta går bara att växa ifrån,
innan sådant görs försvinner ej beteendet, beteendet är ett beroende,
ett beroende av att ej själv vara rädd ej själv uppleva känna sig som ett offer,
ett beroende att vara något vara någon,
 
 
alla beteenden går att förstå,
men ej så länge vi är rädda för beteendet har fördomar emot det förutfattade meningar om det,
hatar det eller tänker känner emot det,
endast genom att förstå ett beteende,
så kan man lösa ett beteende,
 
förstår vi de beteenden vi idag försöker straffa kontrollera medicinera förvara bort,
detta som ej funkar som lösnings metod,
förstår vi ej sådant kan sådant ej förändras

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons