Forum Psykiatri


Beteenden

Beteenden
Rädslor o-egenvärdes känslor alltså religiöst inlärd jag skam jag skuld,
växer barn ungdomar upp med,
detta skapar hos en del barn en del ungdomar omedvetna sätt att agera ut med beteenden,
för att skapa egen värde självkänsla,
ja de hävdar sig med våld eller antisociala beteenden inför sig själv,
inför andra barn i samma slag av känslo beteenden tanke utveckling,
 
Att en del börjar agera ut i antisocial beteenden eller våld,
är just dessa känslor, o-egenvärdes känslor,
de får individuella jag att börja agera ut i beteenden eller våld för att hävda sig,
skapa egen värde skapa själv känsla skapa icke rädsla,
 
Dessa beteenden fortgår hela livet hos många,
de förstår ej själv orsaken till sin beteende utveckling,
de tror att de valt att bete sig,
att agera ut, att skapa sig en trygghet, en identitet i till detta vi kallar kriminell identitet, kriminella beteenden,
fast i själva verket började dessa beteenden redan långt innan det påstådda medvetna valet att vara kriminell,
 
i dessa beteende utvecklingar så fungerar hjärnans kemiska belöningssystem precis som hos missbrukare,
ja studerar man en missbrukare en alkoholist,
så är det en tanke känslomässig besatthet,
även då de ej tar drog eller dricker,
så är detta ett ständigt tanke bry, dvs de talar om droger alkohol om drickande om drogande,
de glamoriserar jämför de lever i de förgångna i sina minnen av att dricka av att droga,
det är det enda de egentligen talar om,
tänker på,
det är en manisk tanke, kan man säga, den maniska tanken påvisar beroendet,
 
för att bryta ett beroende,
dvs hjärnans styrande av individen genom de kemiska belönings systemet,
detta som är det ständiga talandet om droger eller alkohol som sker även då individen är inlåst med nykter,
drogfri,
så är det ständiga maniska tanken talandet om jämförandet av och alla minnen man delar med sig av
av sitt drogande sins emellan,
en form torrknarkande torrdrickande,
beroendet är en besatthet,
 
då man går in i olika program tex 12 steg,
så gör man steg arbetet, genom detta återskapar man självkänsla egen värde frigör sig ifrån skam ifrån skuld,
detta frigör individen från den maniska tanken detta som är beroendet,
den känslo mässig besattheten av droger eller alkohol.
 
då även drogande drickande är byggt på o-egenvärdes känslor,.
ja ni vet skiten religionerna lärde, otrygga känslor,
detta gör att en del människor har hittat osunda sett att skapa trygghet, fly sig själva och ett o-egenvärde,
därför fastnar de i drickande eller knarkande,
då detta skapar mera skam mera skuld ju mera man går över sina egna värderingar,
tappar sin moraliska kompass,
så börjar beroendet styra mera och mera,
dvs större kontrollförlust, ju mera man går över sina värderingar ju mera är man styrd av substanser eller alkohol,
en destruktiv motpol till sämre mående,
man tar mera droger dricker mera som en flykt mekanism,
 
detta förstår ej psykiatri,
ja hur man bryter,
så man ger människor lagliga preparat, och inbillar sig att man löst problemet,
de har man ej,
för individen har ej utvecklats ej förändrats tanke känslomässigt,
dvs frigjort sig ifrån all självharm all självskam all skuld,
för allt de gjort sig skyldiga till genom att tappa sin moraliska kompass,
bryta sina egna värderingar, i sitt drogande i sitt supande,
ja alla missbrukare alla alkoholister har i olika grad också haft såna,
 
12 steg eller andra självhjälps program,
de hjälper individen att frigöra sig ifrån barlasten ryggsäcken tanke känslomässigt,
genom detta så återskapa ett egen värde en självkänsla,
vilket frigör från beroendet från att styras av sitt eget kemiska belönings system,
ja det är ej drogen i sig som är beroendet eller alkoholen,
detta triggar bara igång vårat eget kemiska belönings system.,
dvs vi blir beroende av våra egna endorfiner dopamin, droger eller alkohol frigör dessa,
 
för att bryta detta så är det enda som fungerar,
det man ej hajat men ändå gör i tex en andlig tro,
frigör sig från skam från skuld återskapar egenvärde självkänsla,
därav bryts beroenden i tros läror,
de förstår ej bara varför, de ger inbillningen de dyrkar äran,
gud frigjorde mig halleluja,
rent bullshit, det är alltid en logik till att sådant sker,,
 
 
men samma sak sker i ett självhjälps program,
till exemplet 12 steg,
de har bra en större medvetenhet större kunskap efter ett tag i ett program och steg arbete,
till att förstå sitt eget beroende hur det hänger ihop,
och genom stegen skapa detta samma,
egen värde självkänsla frigörelse från skuld skam självharm,
i detta släpper det kemiska belönings systemet sitt grepp om individen,
dvs den tanke känslomässiga besattheten efter droger efter alkohol
frigörs ifrån,
Logiskt......
 
nu tar vi antisociala beteenden och våld,
samma grund,
o-egenvärde rädsla skam skuld,
där barn lärt sig utveckla beteenden som motpol, dvs självhävda sig över sin egen rädsla sin egen skam sin egen skuld,
i detta samma så kan man studera samma maniska tanke,
dvs en tanke känslomässig besatt het kring antisociala beteenden eller våld,
som man även då man ej agerar i sånt utan sitter inlåst,
städning jiddrar om jämför glamoriserar självhävdar sig inför sig själv och varandra,
torr knarka,
ja då man ej agerar i antisociala beteenden och därigenom får utlösningar från hjärnans kemiska belönings system,
ja då snackar man om sånt hävdar sig på tidigare beteenden,
jämför glamoriserar,
skryter om och minst tillbaka,
dvs en tanke känslomässig besatt het,
ett beroende,
samma belönings system som skapar drog beroenden eller alkohol beroenden eller andra beteenden beroenden som ätande spel sex,m,m
 
man frigör sig ifrån sådant på samma sett som man frigör sig ifrån substans beroenden,
dvs skapar sig en självkänsla ett egen värde som ej är knutet till beteenden,
ej är knutet till våld,
ej är knuten till en antisocial identitet en kriminell identitet,
man frigör sig ifrån all självskuld självskam.,självharm,
 
och det maniska självhävdandet släpper,
ja detta är ju egentligen bara otrygghet o-egenvärde taskig självkänsla,
med ett skapande av egen värde självkänsla så upphör man hävda sig på beteenden eller våld,
 
psykiatri kan ej skapa dessa känslomässiga processer med droger,
därav bryts ej beteenden eller våld med droger,
där sådant bryts,
i olika program för ett känslomässigt växande, så är det noll tolerans till kemikalier,
ja individen behöver vara känslomässigt närvarande för att utvecklas känslomässigt,
ej avstängd eller påtänd,
då är man ej närvarande vilket man behöver vara då man utvecklas i sina känslor,
 
beteenden är känslor beroenden är känslor,
sådant bryts ej genom kemikalier eller förvaring,
människor behöver utvecklas känslomässigt för att sånt ska brytas,

Sluta att spamma i forumet med  dina dynginlägg.
Jag gäspar redan efter första raden.

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons