Forum Psykiatri


Är våra sett att hantera rädslor dårskap

Är våra sett att hantera rädslor dårskap
Allt som egentligen diagnosticeras, klassificeras Sedan på ett okunnigt sett försöker lösas,är rädslor!!!!
 
 
ja se till asociala beteenden våldsbeteenden,Grunden är rädsla o-egenvärde,detta sätter okunniga psykiatriker diagnos på och försöker ologiskt komma tillrätta med genom förvaring och kemikalier,det man ej förstår säger man vara en diagnos, en klassificering,ja då man är helt känslo okunnig och ej förstår att sådant rädslor o-egenvärdes känslor skapar,ej kan lösa ologiskt,nä man måste kognitiv skapa en motpol i känslolivet,för att beteenden skall upphöra,att ej förstå rädslor vilket är beteenden eller våld,är då att okunnigt döma fördöma andras rädslor och de omedvetna försvars utvecklingarna dessa känslor skapat,dessa o-egenvärdes känslor skapat,kemiska preparat och våra klassificeringar skapar ej den känslomässiga trygghet individen behöver för att beteenden ska upphöra,
 
 
så att klassificera sätta en diagnos säger bara en sak,jag förstår ej,jag känner mig otrygg som individ som samhälle har jag ett behov att försvar mig emot din rädsla ditt beteende,då jag ej har kunskap nog att hjälpa dig växa ifrån sådant,så är mitt behov att ologiskt lösa dina rädslor ditt o-egenvärde vilket är ditt beteenden,detta är klassificeringen diagnosen förvaringen och de kemiska preparaten,statistiskt sett fungerar ej detta,att det är som det är o-logik som styr,är för att psykiatriker ej förstår känslor och hur man ska stabilisera sådant ja eller lära individer göra detta,då tar vi den ologiska utvägen,kemikalier och klassificeringar,
 
 
psykotiska upplevande, schizofrena upplevande sådana väcker,paranoia ångest rädslor,då vi ej förstår hur vi ska hjälpa individer stabilisera sina känslor ta kontrollen över dessa känslor,så klassificerar vi deras rädslor och sätter dessa diagnoser på dem och döper dem till sinne sjuka,hittar på sagor om att deras hjärnor skapar dessa upplevelser av sig själv,och leker experter på området,ja och glömmer bort att utanför psykiatri finns en hel värld,en hel verklighet som upplevt likvärdiga upplevelser och upplever likvärdiga upplevelser sedan tusentals år.,
 
 
då kallar vi detta andlig dyrkan och sanning,men så fort människor lider av sådant så döper vi dem till sinne sjuka,ändå är det deras rädslor deras ångest vi sinnessjukdoms förklarar klassificerar påstår vara diagnoser,då vi ej förstår hur vi ska lära dem att ta kontroll över sina känslor,sluta styras av rädslor ångest.sedan har vi även till detta en rad kemikalier,ja det har vi till allt som vi påstår vara onormalt sjukt, ja rädslor,
 
 
 
Det vi ej förstår skapar vi utanförskap för,och drogar deras rädslor deras ångest deras känslomässiga lidanden,
 
 
då människor skadar sig själva pga o-egenvärdes känslor som också dessa känslor hör till rädslo familjen,så sätter vi en klassificering en diagnos på deras o-egenvärdes känslor deras rädslor.,sedan drogar vi dem för detta,ja allt vi ej förstår sätter vi som diagnos en klassificering sedan använder vi kemiska preparat för att löpsa problemet,därför löser vi problemet,nä kemiska preparat skapar ej den trygghet det egenvärde den icke rädsla,som löser problemet.,dvs får individen att upphöra med våld med själv-skadanden med antisociala beteenden,
 
 
allt är således känslor vi agerar emot, försöker kontrollera dominera kemiskt lobotomera,straffa till att bete sig annorlunda,vilket ej går,
 
 
allt sådant som okunniga människor sätter diagnos på,går att lösa på andra sett,ja då människor redan nu löser sådant på andra sett,i olika former av själv utvecklande program, personlig utvecklingsprogram,kognitiva program,i psykotiska tron ja andliga läror är kärleks läran något som skapar samma balans i individuella känsloliv,som varit i asocial beteenden utveckling våldsutvecklingar självskade utvecklingar,ja då deras känsloliv blir helat av sånt,sådant som psykiatri ej klarar av med kemiska preparat,så är deras sett också något man kan förstå dra kunskap av så att människor utvecklades ifrån,det destruktiva det självskadande det våld som psykiatri blint ologiskt försöker lösa.
 
 
ja då det funkar logiskt så förstår man det känslomässiga,och varför ett beteenden finns och hur man ska lösa detta genom ett känslomässigt växande,då man ej förstår klassificerar man allt som egentligen är rädsla,kontrollerar straffar medicinerar allt som är rädsla,och med detta säger sådant vara sinnessjukt, fel men så kan man ej lösa det!!!!
 

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons