Forum Psykiatri


Är psykiatri att döma människor till att ej utvecklas,

Vad är personlig utveckling??
allt annat än psykiatri!!!
 
Vi säger så här,
alla våra beteenden hänger ihop med hur vi lärt oss genom livet identifiera oss själva,
uppleva oss själva,
våran själv bild,
 
En människa som tex agerar med självskadanden har en egen upplevelse en självbild som är trasig minst sagt,
den upplever sig själv som fel,
som ful som dum som värdelös ej möjlig att älska,
den rentav hatar sig själv föraktar sig själv,
 
Vad en personlig utveckling handlar om
är att få individen att skapa ett egen värde en självkänsla,
ett annat sett att identifiera sig själva uppleva sig själv,
så att självskadande upphör.,
 
Detta är enda sättet för människor med dessa problem att lösa problemet,
sig själv,
 
Det finns tonvis med böcker skrivna av människor som skapat sig ur sin egen självdestruktivitet,
genom att bara förändra sina egna känslor med ett förändrat tänkande,
förändrat sin egen själv bild genom att förändra sitt sett att tänka,
 
Något så enkelt är en sund lösning på problemet självskadanden,
starta grupper för människor med självskade problem,
med en kunniga terapeut i att skapa sig bort från en trasig identitet,
 
Hur psykiatri hanterar detta är för mig idioti,
enda lösningen kemiska preparat, enda lösningen inlåsning,
detta förändrar ej självbilden egen upplevelsen och de självdestruktiva tankarna känslorna hos självskadande personligheter,
detta löser ej problemet,
då de blir fria från inlåsningen, från förvaringen där inte ett skit har hänt i deras egen uppfattning själv upplevelse,
i deras identitet av tankar och känslor kring själva kring livet,
 
Så återgår de till det destruktiva självskadandet,
återkommer inom kort eller tar livet av sig,
kemikalier och förvaring är ej ett adekvat sett att hjälpa dessa människor,
de behöver livs coaching människor som kan hjälpa dem att förändra utveckla egen bilden, självbilden,
 
Detta är ett normalt logiskt sett att lösa individers problem med dålig själv känsla,
dåligt egen värde,
psykiatris sett löser ej deras problem,
att bara kemiskt dämpa deras ångest deras livs sorg,
är en dårskap,
det löser ej deras problem,
 
Då jag upplever självskadande identiteter inom tex sluten vården,
känner upplever jag det beklagligt att man ej förstår ett så enkelt sett
att få dem att börja utvecklas tanke känslomässigt ifrån sin problematik,
ifrån sin trasiga självbild och dåliga själv känsla dåliga egen värde,
 
Är det prestige som styr,
att man ej vill ta in människor med kunskap kring hur man utvecklas identitets mässigt,
hur man utvecklas känslomässigt,
är det för att man tjänar pengar på kemikalier och ej vill erkänna sådant ej lösa problemen.
 
Istället så ger man dem en klassificering en diagnos som är just det trasiga egen värdet,
den dåliga självkänslan,
det självdestruktiva tänkandet och självdestruktiva känslorna,
och så länge de tror sig vara klassificeringen diagnosen,
så förstår de ej heller att detta är satt av en okunnig människan som ej förstår bättre,
så länge de identifierar sig som klassificeringen som diagnosen så förstår de ej heller de att 
tankar och känslor självbild egen upplevelse alltid går att förrändra,
de tror på en okunnig psykiatriker,
vars enda uppgift är att lösa problem ologiskt,
dvs skapa kemiska slavar,
 
Så länge de identifierar sig som klassificeringen som diagnosen kan de ej heller utvecklas ifrån sin problematik.
sina tankar sina känslor sina självskade beteenden,
 
Så att lära människor dem vara andra människors okunskap,
Dvs klassificeringar diagnoser,
är att sätta p för deras egen möjlighet att utveckla tanke känslomässigt identitets mässigt ifrån problematiken,
 
 
Det är samma sak med antisociala beteenden eller våld,
sådant har att göra med identitet hur individen upplever sig själv identifierar sig själv,
att diagnosticera klassificera sådant är ren dårskap,
ja individer som jag känner tar till sig klassificeringarna diagnoserna, 
och hävdar sig med dessa också,
detta stärker deras antisociala identitet, deras vålds identitet eller kriminella identitet,
 
Så detta hjälper ej dem att utvecklas identitets mässigt till ett annat sett att identifiera sig själva,
vilket krävs för att antisociala beteenden kriminella beteenden eller våld ska upphöra,
så att ge dessa människor en förstärkt identitets roll i ett utanför skap,
är ren dårskap,
ja man löser ju ej deras beteenden problem med detta,
 
Att lösa beteenden problem vålds relaterade problem,
fungerar detta också alldeles utmärkt att utvecklas ifrån genom personlig utveckling,
dvs skapa ett egen värde skapa en självkänsla ej knuten till våld eller beteenden,
skapa en sundare identitet så att säga,
 
Så länge människor går och tror sig vara era sketna okunskaps klassificeringar,
så kan de ju ej heller utvecklas identitets mässigt tanke känslomässigt ifrån beteende problem,
 
Detta man gör i olika självhjälps program 12 steg program andliga tron,
ja detta utvecklar individers egen värde individer självidentifikation själv bild,
ifrån antisocial självhävdande beteenden eller självhävdande våld,
 
så era behov av att lära människor dem vara eran dårskap,
ja era klassificeringar är totalt hinder för dem att utvecklas identitets mässigt tanke känslomässigt så länge de tror
sig vara eran blinda okunskap eran ditsatta diagnos,
 
det är ju för fasen bara lite tankar känslor som människor behöver utveckla för att utvecklas ifrån beteenden våld eller själv skadanden,
ja era kemikalier och era klassificeringar har ju aldrig löst problemet,
individen dessa själv bild dess egen upplevelse,
detta som är knutpunkten till alla beteenden eller självskadanden,
 
Därav anser jag att psykiatri sysslar med okunskap som ej löser problem bara skapar kemiska slavar,
och att anse det är rent bevisligt,

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons