Forum Psykiatri


Är det rätt att droga människor för onaturliga upplevelser man idag kan lösa på andra sett

ärke änglapsykos manipulerar de troende/ emot varandra och angående människan!!
Ja studerar man upplevelser av dessa samma änglar,
så upplever troende muslimer,
troende judar,
troende kristna,
i alla förgreningar av kristen tro,
upplevs samma ärkeänglar av profeter inom Jehovas vittnen,
profeter inom mormon kyrkan,
och sedan inom all ängladyrkan utanför dessa läror tron åskådningar,
samma upplevelser av samma änglar,
 
ska man ej då ifrågasättande undersöka vad dessa lär de troende?
inom alla de förgreningar,
inom alla de tron, religioner, åskådningar, av samma upplevelser, av samma ängla karaktärer!!!
 
jag som gjort sådant, påstår vidare att dessa upplevelser av samma änglar,
lär varandras upplevelser vara falska, vara satan, vara av ondo!!
därav är troende mellan alla dessa tron åskådningar,
fullt övertygade varandra tro på ondskan,
varandras upplevelser vara satan vara ondskan,
 
i alla dessa tron åskådningar religioner läror,
så lärs också de troende att de har den enda sanna vägen,
och alla människor som ej tror som de,
tillhör det onda tillhör satan,
 
tillika med alla människor som tror på andra likvärdigt uppkomna upplevelser av andar,
ja andra psykotiska upplevelser människor dyrkar,
alla är de onda!!! och tillhör  ondskan.,
det lär dessa ärke änglaupplevelser av samma namngivna änglar i alla åskådningarna!!! 
 
i alla dessa åskådningar som lär varandra vara satan,
lär sina troende varandras upplevelser vara ondskan, vara satan,
lär sig själv vara de  enda sanna rätta vägen,
så upplevs också satan demoner onda andar av troende,
till alla dessa läror tron åskådningar av samma psykoser,
så går människor sedan dessa läror kom till,
för att få hjälp då de upplever onda andar demoner satan,
 
är dessa människor mindre sinne sjuka,
än de människor vi låser in och drogar ned,
då de upplever likvärdiga upplevelser,
vilka är mera dårar mindre dårar???
 
Eller är det vi som dårar,
då vi drogar människor för sådana upplevelser och påstår dem vara sinne sjuka,
speciellt idag då en människan bevisar dessa upplevelser, 
vara lögn,
speciellt idag, då en människan själv frigjort sig ifrån dessa upplevelser och bevisar psykiatri hantera sådant okunnigt,
ja de gör ej sin natur,
att ifrågasättande undersöka alla sådana upplevelser, för att sluta påstå människors hjärnor skapa dessa upplevelser själv,
och slutar kemiskt lobotomera människor och förvara människor då de upplever sådant som enda lösning,
 
det jag påstår är bevisligt,
vem som helst kan undersöka saker logiskt och komma fram till samma slutsats,
är det ej då ologiskt att påstå mig vara sinnes sjuk!!
om man ej undersöker och kommer fram till att det jag säger är sant och bevisligt,
eller undersöker och påstår man kan dementera mina påståenden????
 
En fråga bara, Är det kunskap!! är det vetenskap!! då människor som upplever sådant, ja onda andar demoner osv!! kommer framför en psykiatriker som genom att uppleva den människan, tala med den människan, en kortare stund!! påstår den vara en diagnos, och som enda lösning fyller den med droger som skapar sjukdomar, biverkningar, förkortat livet med upp till tjugo år efter många års medicineringar, eller dödar människor ganska direkt då människor fortgående trots blod screening får olika former av reaktioner, speciellt då nya kemiska preparat introduceras, är detta vetenskapligt agerande emot upplevande av sådant som jag beskriver, då dessa upplevelser idag går att lösa på andra sett,

Vissa går nog ej att lösa då en del blir ett rent helvete för omgivning , då finns inget annat sätt idag.

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons