Forum Psykiatri


Är det logiskt att manipulera individer att tro de fått vård

Är det logiskt att manipulera individer att tro de fått vård
Ja ta tex den snubben jag upplevde kontroversen med i matkön förra veckan,den kunde ej hantera det jag sa att de kemiska preparaten ej förändrar människor eller beteenden,för de hade ju blivit tillskriven amfetamin preparat,som fått denna att må bra, känna sig mera tillfreds,ja detta hade fått denna att tro föreställa sig den är förändrad,att den har slutat agera med våld,
så då denna blev förbannad då jag sade att kemiska preparat ej förändrar beteenden,så spände den ögonen i mig brösta upp sig,och röt,ja höjde rösten och sade,förr hade jag hoppat på huvudet, slagit sönder och samman,detta var väl menat till mig då,
vad jag menar så illustrerar detta just problemet med våld,
ja föreställ er nu samma snubbe bli frigiven,den upplever känner sig trängd, blir rädd,hur reagerar den,betänk att jag använde bara ord och sade att kemiska preparat ej förändrar beteenden,redan detta fick denna snubbe att gå in i en försvars reaktion,som att jag kränkte denna,det underförstådda hotet om våld var genast där,hot om hur denna tidigare hade hoppat på huvudet slagit sönder och samman,
betänk att denna snubbe nu frigiven,hamnar i ett läge där denna ej kan hantera sin egen upplevelse sin egen rädsla,känner upplever sig kränkt verbalt, ifrågasatt,betänk att det är en normal Svensson som ifrågasätter honom,vad sker???
kommer det en harang med hot om våld,bekläs detta hot med tidigare beteenden, eller hot om hur denna ska agera med våld emot Svensson,hur många intagna inom rätts psykiatrin har suttit sin vård tid,varit medicinerade för våld,blivit utsläppta påstått vårdade,och sedan återkommit då någon känt upplevt sig hotad???
Ja man behöver ej ens agera med våld för att bli av med sin frihet igen,det räcker med att någon blir rädd och ej förstår att det är rädsla som agerar så.ja hotar med våld,bröstar upp sig,spänner blicken i en, kommer med hot eller underförstådda hot,för att individen ej utvecklats känslomässigt under sin tid då den påstås ha fått vård,ja kan psykiatri vara ärliga och tala om hur frekvent människor återkommer för att så kallade vanliga människor ute i samhället upplevt en tidigare patient skrämma dem,då den ej kunnat hantera sina egna känslor,då den ej kunnat hantera att bli ifrågasatt, då den ej kunnat hantera sin rädslor,
då den inkommer gång på gång för samma sak,kan man då säga, påstå vidmakthålla att man givit adekvat vård, då den var inlåst,medicinerad, förvarad, under upp till ett eller två årtionden??
Att dessa människor som då får den så kallade vården,själv ej är medvetna om att de ej fått vård,ja kärnproblemet orsaken till inlåsningen är ej löst, det egna känslolivet,individens otrygghet rädslor,Detta som är orsaken till självhävdandet med våld eller våldet i sig,då den går omkring och tror att den fått vård,den känner framtids hopp, vill verkligen leva annorlunda, tror verkligen den kan agera annorlunda,då den kommer ut och facear verkligheten,och återfaller i samma beteenden då den upplever sig rädd eller kränkt, eller bara ifrågasatt,är det ej ett svek emot den,att påstå man vårdat den, hjälpt den att förändras under den tid den satt,ja det påstår ju psykiatri att dessa kemikalier och föraring är en adekvar vård som förrändrar utvecklar dessa otrygghets problem,ja indidirekt görs ju det,
tex denna snubbe jag tänker på,han förtjänar ju att bli fri ändå,denna har nu suttit dubbelt så länge som denna skulle fått vid tex en fängelse dom,varför släpper man ej ut denna då, jo därför att psykiatriker må vara okunniga ifråga om rehabilitering,ja hur man hjälper människor utvecklas känslomässigt ifrån asociala beteenden eller våld,men de är trots allt ej dumma,deras rädslor påvisar deras otrygghet o-tillit till människor de vårdar, påvisar att det ej finns någon vård som är utvecklande,ja de vågar ej släppa ut människor,de är rädda för att de ska agera med våld,eller agera med hot om våld,då får de stå med skammen för att ha misslyckats,
men de får de ju ändå,i slutändan så har de ju misslyckats,ja kemikalier förändrar ej otrygghet självhävdande behov rädslor attityder, och alla utåtgående reaktioner på sådant,dvs våld eller hot om våld,
Det spelar ingen roll hur mycket amfetamin preparat eller lyckopiller man ger till människor,för att få dem att må bra, så att man bemöts bra av dem,ja de blir genom detta tillmötes gående,och psykiatriker och den påstådda vården ges av dem bra vits ord,de ger doktorerna och vårdarna en känslomässig belöning i deras sätt att bejaka dem,visa sig tacksamma emot dem, troendes att deras liv är förändrade,att deras beteenden har upphört,
de har de ju ej,nä så länge självhävdande behovet, reaktionerna är det samma, så fort rädsla otrygghet upplevs,så länge de ej kan hanterar ett ifrågasättande, utan kommer i försvars positionen med våld eller hot om våld,ja då har man ju ej löst problemet,är det ej att förljuga människor att de får adekvat vård,de tror ju att deras liv är förändrat, de tror ju att de kan gå ut i ett samhälle och klara sig,men så fort de upplever känslor de ej kan hantera så uppkommer ju samma reaktioner de blivit inlåsta för,
Om dessa självhävdande problem finns kvar då de blir fria då,vad sker om de går tillbaka till den sociala omgivning de kom ifrån,där är dessa beteenden och självhävdande behov en identitet,det definierar vem de är,de får respekt ifrån som omgivning, lever på gamla beteenden så att säga, i i den omgiviningen är det status att vara våldsam!!!där möter de också individer i samma beteende utveckling,vad sker då????de är ju som att två strids tuppar möts,ja båda har lärt sig genom livet att övervinna sina egna rädslor, sin egen otrygghet genom våld, eller hot om våld,detta är ju en situation som ej kan undvikas,de är ju bäddat för en reaktion, nytt våld, mera våld,
Låt oss säga så här,vad sker då en vän blir hotad eller någon agerar med våld eller hot om våld emot en vän,om individen ej utvecklats ifrån sina jag-hävdanden sina försvar under den tid den var inlåst,kan den då hantera en sådan situation utan att agera med våld eller hot om våld,vad tror ni????då den ej förändrats känslomässigt, ej fått vård, ej utvecklats,så agerar den i en sådan situation precis som innan,ja den kan inte annat,den har ej lärt sig annat, dvs den har ej fått den vård, den är i behov av,
Vad händer då den fortgår hävda sig skryta om tidigare våld,om den blir ifrågasatt,ska man bara tro att våldet uteblir, vad sker här på såna här ställen, om två våldspersonligheter möts,och den ena ifrågasätter den andra, bara säger, du de tror jag ej på,eller de upplever varandra som hot,då deras otrygghet, deras rädslor är inprogrammerade sedan kanske barns ben,att agera på ett speciellt sett då,hur fan kan ni inbilla er att det blir annorlunda då de släpps, om ej något logiskt skett under den tid de satt, ja att de utvecklats till lite tryggare kanske känslomässigt,endast då kan de agera på ett annat sett,fixar era kemiska preparat allt sådant???eller era långa förvaringstider??varför ger ni sken av att ni sysslar med vård om dessa åtgärder ej fixar sånt,ja det fixar sig ej själv,en inprogrammering löser ej sig själv,
sedan är det ett problem till,jag har levt ett liv utanför samhället till största del,jag hade ett antal år då jag gjorde kognitivt arbetet, detta ledde mig till att bryta våld och asocial beteenden som livsstil,då jag levde i en asocial tillvaro så var alla människor jag träffade som suttit på både fängelser och psykiatriska inrättningar inne lite på samma spår så att säga,ja deras tid på sådana ställen var en status, något som de hävdade sig med, om de fått diagnoser så förstärkte bara detta vålds identiteten,ja som ett ID kort ungefär,till och med staten bekräftade deras farlighet, detta används då som ett vapen, ett hot om presumtivt våld,ja otrygghet skapar just sådant,att agera så och förstärka sin presumtiva farlighet, ja jag har papper att jag är farlig,passa er,ja det är ett försvar!!påvisar bara otrygghet, alltså är ej problemet löst ens då man satt och fick så kallad vård,kemikalierna har ej förändrat ett skit,
så det är givet att det behövs en kognitiv känslo tanke utveckling,ja det är det enda som kan lösa problemet,att då bara försvara de kemiska preparaten och de långa förvaringstiderna,det finns ingen logik i detta,detta löser ju ej grundproblemet,och om ej detta löses så fortgår identitets utvecklingen i utanförskap. identitets utvecklingen som våldspersonlighet,vad kostar allt detta skattebetalarna då,ja jag har en vän som kostat säkert femtio miljoner, den har väl gjort runt 25 år åkt in och ut för att man ej löst problemet,jag vet inte hur många gånger den blivit fri efter en förvaring och ett medicinerande,men varje gång har den åkt in igen,och det är ej bara att den tagit drog eller druckit, det är också att den åter agerat med hot om våld,hur många sådana människor sitter här nu,hur många sådana människor har man släppt ut under de årtionden vi sysslat med kemikalier,och hur ofta kommer de tillbaka???då problemet ej är löst,
alla jag jag känner som suttit på karsudden för våld,de har ej upphört med den livsstilen efter att de blivit fria, de har ej släppt attityder, självhävdanden,de har ej slutat bekräfta de antisocial tankar och känslor som vuxit fram under livet som sanning,då sådant är ett försvar också-.ja de har aldrig förstådda av samhälle myndigheter,det är inte deras fel att de utvecklats som de gjort,frågan är hur många presumtiva brotts offer skapar en sådan okunskap vi agerar med,är det därför vi ej vågar släppa ut människor ens då de varit medicinerade under lång lång tid,för att all statistik all tidigare erfarenhet redan bevisar att detta ej fungerar detta med förvaring och kemiska preparat,ja hade man en fungerande vård,där människor som inkom inom sluten vården utvecklades växte ifrån de tidigare känslorna tankarna och beteendena,den tidigare identiteten.så skulle de ej återkomma, gång på gång på gång,men framför allt så skulle det om det fanns en fungerande vård,så skulle man aldrig känna rädsla otrygghet inför att frige människor,
så redan samhällets rädslor samhällets otrygghet ja psykiatrikers i detta fall,då de är de som sitter och bestämmer mera eller mindre om människor ska friges,har man ej uppnått en utveckling ifrån denna skyltning som de ändå upplever i människor då de sitter inlåsta,ja självhävdandet,attityderna,det är ju det enda som de egentligen kan se på om människor växt ifrån sitt problem,om detta ej förändras hos en vålds personlighet, vilket ej mediciner kan förändra, vilket ej förvaring kan förändra,ja då är det väl ej så underligt att man har otrygga känslor rädslor för att frige människor,är det ej enklare då att erkänna att droger och förvaring ej löser problemet???
ja något måste ju till för att det ska kosta mindre,både för samhälle,och för våldsmannen, vålds kvinnan, ja ingen tjänar på att de ej utvecklas,vare sig vård samhälle de själva eller presumtiva nya våldsoffer,

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons