Paniksyndrom, prognos

Med behandling upplever nio av tio patienter med paniksyndrom att de blir bättre eller helt friska.

Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

HAR DU KOLL PÅ PATIENTLAGEN? Lär dig mer om dina rättigheter här!

Förloppet

Obehandlat riskerar paniksyndromet att bli kroniskt, det vill säga varaktigt. Besvärens intensitet kan variera betydligt med perioder utan attacker, eller bara lindriga attacker med få symtom.

Med behandling är prognosen god. Nio av tio upplever att symtomen blir bättre eller att de blir helt friska. Vissa behöver bara en läkemedelskur för att bli kvitt paniksyndromet för gott. Andra behöver flera kurer för att bli kvitt alla symtom. Många upplever att symtomen kommer och går. Det kan finnas perioder när du inte har några panikattacker över huvud taget, eller bara har några få attacker med mindre besvärliga symtom. Under andra perioder kan du ha två eller tre attacker i veckan, med mycket besvärliga symtom. I en undersökning av personer som behandlats för paniksyndrom av en specialist under flera år, fann man att en tredjedel var friska, omkring hälften mådde bättre men hade fortfarande symtom, och omkring en femtedel mådde lika dåligt.

Om du har agorafobi utöver paniksyndromet är chansen att bli helt frisk mycket god.

Annons
Annons

Komplikationer

Den är vanligt att personer med paniksyndrom utvecklar depression. Risken för läkemedels- (främst bensodiazepiner) och alkoholmissbruk är också förhöjd.

Då paniksyndromet kompliceras av depression så finns en förhöjd självmordsrisk.

Vad vet du om testosteronbrist? Testa dig själv här!

Prognos

Med psykologisk behandling (KBT) är prognosen mycket god, även om återfall kan förekomma. Läkemedelsbehandling ger också goda resultat, men många upplever återfall efter avslutad läkemedelsbehandling, även om den är långvarig.

Annons
Annons

Det är svårt att säga vilken behandling som passar dig bäst men förstahandsbehandling är kognitiv beteendeterapi (KBT).