Paniksyndrom, förekomst och orsaker

Paniksyndrom, det vill säga återkommande panikattacker som leder till funktionsnedsättning, förekommer vid en viss given tidpunkt hos omkring 1–2 % av befolkningen (så kallad punktprevalens).

Uppdaterad den: 2013-02-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Förekomst

En enstaka panikattack, utan särskilda konsekvenser, förekommer hos upp till 30 % av befolkningen någon gång under livet. Enstaka panikattacker är alltså mycket vanliga. När det gäller ett fullt utvecklat paniksyndrom så drabbas uppskattningsvis 3 % av befolkningen någon gång under livet (så kallad livstidsprevalens eller livstidsrisk). Debut sker i regel omkring 20-årsåldern, från sena tonår till cirka 30 års ålder. Det är dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män.

Paniksyndrom behöver inte vara ett livslångt tillstånd. Många människor upplever bara panikattacker vid ett eller ett par tillfällen i livet, varefter problemet försvinner – ibland på grund av att en stressad livssituation förbättras.

Vissa saker gör att du löper större risk att utveckla paniksyndrom. Nedan finns en lista över några av de viktigaste riskfaktorerna.

Annons
Annons

Orsaker

Man känner inte till en entydig orsak till panikattacker eller paniksyndrom. Det här är några saker som kan spela en roll:

 • Arv/genetik
 • Stress
 • En obalans i hjärnans signalsubstanser, bland annat serotonin och noradrenalin.

Kroppens naturliga ”kamp eller flykt”-reaktion vid fara är överaktiverad/utlöses lättare hos vissa individer, "falsklarm". Om du till exempel blir jagad av en älgtjur reagerar kroppen instinktivt. Pulsen och andningen ökar eftersom kroppen förbereder sig på aktivitet; flykt eller strid. Samma kroppsliga reaktioner utlöses vid panikattacker men då utan att hot föreligger. Varför reaktionen utlöses utan annalkande fara vet experter inte med säkerhet men en möjlig förklaring kan ses i ett hypotetiskt, evolutionärt perspektiv; det är viktigt att varningssystemet fungerar varje gång det uppstår ett verkligt hot, det får aldrig fallera, då kanske man dör. Det sker till priset av att systemet ibland utlöses av misstag, även då det inte finns någon fara, även om det är obehagligt så är det inte dödligt. Evolutionens "mål" är överlevnad, inte frånvaro av lidande.

Riskfaktorer

Faktorer som kan öka risken för att utveckla panikattacker eller paniksyndrom är bland annat följande:

Annons
Annons
 • Att vara kvinna. Panikångest är ungefär dubbelt så vanligt bland kvinnor som bland män.
 • Att vara i 20-årsåldern. Detta är den tid i livet då paniksyndrom vanligtvis debuterar.
 • Att någon annan i familjen har paniksyndrom. Om någon av dina föräldrar har tillståndet är risken åtta gånger högre att du utvecklar paniksyndrom än om ingen av dina föräldrar har det. Om någon av dina föräldrar fick paniksyndrom före 20 års ålder, är risken ytterligare förhöjd. Å andra sidan har tre av fyra med paniksyndrom inte någon drabbad familjemedlem.
 • Dålig ekonomi. Personer med lägre inkomst löper större risk att få paniksyndrom.
 • Låg utbildningsnivå. Panikångest tycks förekomma oftare bland lågutbildade.
 • Stress och upprörande livshändelser. Många får paniksyndrom efter att ha gått igenom en påfrestande period i livet. Det kan till exempel vara skilsmässa, att en närstående avlidit, att förlora jobbet.
 • Separationsångest, oro och blyghet under barndomen.
 • Svår barndom. Vissa undersökningar har visat att paniksyndrom är vanligare bland personer som har blivit sexuellt utnyttjade som barn. Stora omställningar i familjen under barndomen är en riskfaktor såsom svåra separationer, vistelse i fosterhem. Överbeskyddande föräldrar ökar också risken för att barnet med tiden ska utveckla paniksyndrom.
 • Många bekymmer. Om du är en person som lätt oroar dig för saker och ting ökar risken för paniksyndrom jämfört med personer som har en mer avslappnad inställning till livet.
 • Andra psykiska besvär. Paniksyndrom förekommer oftare bland personer med depression, social fobi, generaliserat ångestsyndrom eller tvångssyndrom.
 • Missbruk av alkohol eller droger. Panikattacker kan utlösas av alkoholabstinens och av droganvändning. Det kan också vara så att personer med paniksyndrom försöker att "behandla" ångesten med hjälp av alkohol eller tabletter.

Annons
Annons
Annons