Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Paniksyndrom, förekomst och orsaker

Faktorer som spelar roll för utveckling av paniksyndrom är bland annat ärftlighet och stressande livshändelser.


Uppdaterad den: 2020-06-15

Annons

Förekomst

En enstaka panikattack, utan särskilda konsekvenser, förekommer hos upp till 30 % av befolkningen någon gång under livet. Enstaka panikattacker är alltså mycket vanliga. När det gäller paniksyndrom så drabbas uppskattningsvis 3 % av befolkningen någon gång under livet (så kallad livstidsprevalens eller livstidsrisk). Debut sker i regel i 20–30 årsåldern Det är dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män.

Många människor upplever bara panikattacker vid ett eller ett par tillfällen i livet, varefter problemet försvinner – ibland på grund av att en stressad livssituation förbättras. Vid paniksyndrom har man panikattacker och dessutom under minst en månad ihållande oro för att få fler panikattacker och/eller ändrat sitt beteende på ett negativt sätt på grund av panikattackerna.

Annons
Annons

Orsaker

Faktorer som spelar roll för utveckling av paniksyndrom:

  • Ärftlighet
  • Stress
  • Obalans i hjärnans signalsubstanser, bland annat serotonin och noradrenalin

Kroppens naturliga ”kamp eller flykt”-reaktion vid fara är överaktiverad/utlöses lättare hos vissa individer, "falsklarm". Om man till exempel blir jagad av en björn reagerar kroppen instinktivt. Pulsen och andningen ökar eftersom kroppen förbereder sig på aktivitet; flykt eller strid. Samma kroppsliga reaktioner utlöses vid panikattacker men då utan att det finns något hot.

En förklaringsmodell för panikattacker är att det ur ett evolutionärt perspektiv är det viktigt att varningssystemet fungerar varje gång det uppstår ett verkligt hot, det får aldrig fallera, då kanske man dör. Det sker till priset av att systemet ibland utlöses av misstag, även då det inte finns någon fara, även om det är obehagligt så är det inte dödligt. Evolutionens "mål" är överlevnad, inte frånvaro av lidande.

Riskfaktorer

Faktorer som kan öka risken för att utveckla panikattacker eller paniksyndrom är bland annat följande:

  • Att vara kvinna. Panikångest är ungefär dubbelt så vanligt bland kvinnor som bland män.
  • Att vara i 20-årsåldern. Detta är den tid i livet då paniksyndrom vanligtvis debuterar.
  • Ärftlighet.
  • Många får paniksyndrom efter att ha gått igenom en påfrestande period i livet. Det kan till exempel vara skilsmässa, att en närstående avlidit eller att förlora jobbet.
  • Andra psykiska besvär. Paniksyndrom förekommer oftare bland personer med depression, social fobi, generaliserat ångestsyndrom eller tvångssyndrom.
  • Missbruk av alkohol eller droger. Panikattacker kan utlösas av alkoholabstinens och av droganvändning. Det kan också vara så att personer med paniksyndrom försöker att "behandla" ångesten med hjälp av alkohol eller tabletter.
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons