Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Komplikationer och prognos vid depression

Befolkningsundersökningar visar att majoriteten av depressioner går över inom 3–6 månader och att de flesta inte drabbas av flera episoder.

Uppdaterad den: 2018-02-07

Annons

Komplikationer

Den allvarligaste komplikationen vid depression är självmord. Matvägran kan ge kroppsliga symtom. Vissa utvecklar drogmissbruk. Bland personer som haft eller har en depression finns ett samband med ökad förekomst av kroppsliga sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom, osteoporos (benskörhet) och cancer.

Serotonergt syndrom är en sällsynt men mycket allvarlig biverkan av vissa depressionsläkemedel. Syndromet karakteriseras av förändrat mentalt status med oro, förvirring och upprördhet, samt neuromuskulära symtom som skakningar, ryckningar och oförmåga att samordna muskelrörelser. Därtill kommer feber, svettningar, förhöjt blodtryck och snabba hjärtslag.

Annons
Annons

Prognos

Prognosen för en enskild depressiv episod är vanligen god. Befolkningsundersökningar visar att majoriteten av depressioner går över inom 3–6 månader och att de flesta inte drabbas av flera episoder.

Om den drabbade har flera riskfaktorer eller allvarliga symtom, medför detta att depressionsepisoderna kan bli betydligt längre och risken för återfall kan vara betydligt högre. En studie på patienter som varit inlagda på sjukhus för sin depression visade att över hälften av patienterna fick en ny depressionsperiod inom fem år. Prognosen är också sämre hos äldre personer med kronisk eller återkommande depression.

Det finns stöd för att 70 % av patienterna under behandling uppnår målet symtomfrihet och full funktionsförmåga.

Att ha varit sjuk kan göra att livet blir annorlunda efteråt. Man kan till exempel behöva lära sig att leva med risken för en ny depression och insikten om att ha en ökad sårbarhet, det vill säga känslighet för störningar och förändringar i livet. Det som tidigare var viktigt kanske inte har lika stor betydelse längre, och sjukdomen kan ha medfört nya tankar om vad som är viktigt i livet. Många upplever att de genom depressionen har fått större förståelse för andra, och samtidigt har lärt sig något om sig själva.

 

Animation om depression

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons